Penn Alkol Aşerme Ölçeği

PAAÖ bir önceki hafta için alkol aşerme şiddeti (sıklık, yoğunluk, süre, direnme ve genel aşerme) değerlendirmek için geliştirilmiş 5 maddelik özbildirime dayalı bir soru formudur. Penn Alkol Aşerme Ölçeği (PAAÖ) Flannery ve  arkadaşları  (1999)  tarafından  geliştirilmiştir. Her madde 0 ila 6 puan arasında değerlendirilir. Böylece maksimum toplam aşerme (şiddetli istek) puanı 30’dur.

PAAÖ mükemmel güvenilirlik ve iyi yapılanma/discriminant/ belirleyici geçerliliği gösterilmiştir. Ölçeğin Türkçe versiyonu yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlılarında geçerli ve güvenilir bulunmuştur.

Ölçeğin alkol dışı madde kullanan bağımlılar için yapılan uyarlaması olan Madde Aşerme Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri tüm ölçek için 0.84 bulunmuştur. Her bir madde için düzeltilmiş madde toplam korelasyon değerleri 0.75 ile 0.82 arasında değiştiği saptanmıştır.

Tek  maddeli  “aşerme”  ölçeklerine  göre  çok  maddeli  aşerme  ölçeklerinin  daha  güvenilir  olduğu

bildirilmektedir.  Günümüze  kadar  geliştirilen  çok  maddeli  aşerme  ölçekleri  arasında  PAAÖ  en  az  maddeye  sahip,  yani  uygulanması  daha  kısa  süren ancak çok madde içerdiği için tek maddelik ölçeklere göre  üstünlüğü  kanıtlanmış  bir  ölçektir.  PAAÖ’ın

yüksek  geçerlik  ve  güvenilirliğe  sahip  olduğu  tespit edilmiştir  (27).  PAAÖ  çok  maddeli  diğer  iki  aşerme  ölçeğine  göre  depreşmeyi  daha  iyi  belirlemiştir

(21).  PAAÖ  ayrıca  aşerme  giderici  ilaçların  etkinlik değerlendirme  çalışmalarında  da  kullanılan  ölçek olmuştur.  Çalışmamızda  PAAÖ’nin  Türkçe  şeklinin kolay uygulanabilir ve güvenilir bir ölçek olduğu, bir ay  içinde  alkol  aşermesini  belirlediği  saptanmıştır.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217