Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül öğrenme güçlüğü genellikle çocuk okula başladığı zaman kendisinden beklenen akademik becerileri kazanmasında zorlandığının fark edilmesiyle tanı konulur.

Özgül öğrenme güçlüğü kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır. 

Disleksi; Zeka düzeyinden bağımsız olarak, okumada yaşanılan güçlük olarak ifade edilebilir. Bu çocuklar genelde sözcüklerin sonunu ya hiç okumazlar ya da uydururlar. Yaşıtlarına göre okuma hızları oldukça yavaştır. 

Diskalkuli; Matematik ve aritmetik ile ilgili becerilerin kazanılmasında ki zorluk olarak tanımlanmaktadır. Dört işleme ait sembolleri öğrenmede zorluk yaşarlar ve zihinden işlem yapmak veya problem çözmek onlar için oldukça zordur.

Disgrafi; Yazmada zorluk olarak tanımlanır. Çocuklar harfleri uygun bir şekilde büyük veya küçük olarak kullanmakta zorlanırlar. Çok yavaş yazarlar ve çizgilere uygun bir şekilde yazamazlar. 

Henüz tanı kriterleri içerisine girmeyen bir diğer alt başlık ise; sözel olmayan öğrenme güçlüğüdür. Bu çocuklar; görsel ve mekânsal bağlamda organize olmakta zorluk yaşarlar. Zamansal algılamada ve el yazısında zorluk yaşarlar.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?

Özgül öğrenme güçlüğü erken dönem belirtileri beş farklı alanda kendisini göstermektedir:

Sosyal ve Duygusal Beceriler: Akranlarına göre daha sessizdirler. Kendi yaşıtları ile iletişim kurmakta çoğu zaman zorlandıkları için kendilerinden daha küçükler ile iletişim kurma eğilimi içindedirler. Arkadaşlarının kurdukları oyunlara dahil olmakta veya oyunu kurallarına göre oynayabilmekte sorun yaşarlar.
 
Dikkat: Dikkatlerini ilgilendikleri konuya yöneltemezler veya dikkatlerini sürdüremezler. Dikkatsizlikten kaynaklanan çok sık hata yaparlar. Detayları fark etmede güçlük yaşarlar. Başladıkları işi bitirebilmek birçoğu için oldukça zordur.

Dil ve İletişim Becerileri: Konuşmaya akranlarından daha geç başlarlar. Olaylara veya duygularına uygun biçimde ses tonlarını ayarlayamazlar. Konuşmaları genellikle yavaş ve kesintilidir. Sözcük dağarcıkları geniş değildir. Diğer çocuklarla konuşmaya başlamakta zorlanırlar veya başladıkları iletişimi sürdüremezler. Konuşmalarında ise dili kurallarına uygun kullanamazlar.

Görsel - İşitsel Algılama ve İşlemleme: Renkleri sürekli birbirleriyle karıştırırlar. Okudukları metinde satırları karıştırırlar, okuduğunu anlama becerisini kazanmada güçlük yaşarlar. Objeleri veya nesneleri kategorik olarak ayırmada güçlük yaşarlar. Örneğin hangisi sebzedir gibi yönergelerde meyveleri ve sebzeleri ayırt etmede zorlanırlar.

Kaba ve İnce Motor Beceriler: Gelişimsel olarak kendisinden beklenen atlama, zıplama, koşma kazanımlarında gecikme vardır. Düğme iliklerken veya fermuar çekerken zorlanırlar. Makas kullanma ve kestiğini yapıştırmak için kullandığı yapıştırıcı malzemelerini aktif olarak kullanırken zorlanırlar. Ritim ile birlikte yapılan hareketlerde uyumsuzluk gösterirler.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Tedavisi

Özgül öğrenme güçlüğü tanısı alan çocukların akademik olarak desteklenmesiyle yaşıtlarından beklenen performans seviyesine gelmesi sağlanır. Özgül öğrenme güçlüğü ilaçlarla veya çeşitli yöntemlerle tedavi edilecek bir alan değildir. Özgül öğrenme güçlüğü nörogelişimsel bir bozukluktur. Tanı alan çocuğun en temel düzeyde yukarıda ki beş alanda desteklenmesi gerekmektedir.
 

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023
Yayınlama Tarihi: 20 Mart 2023
Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217