Epilepsi

Nörolojik bir hastalık olan epilepsi, halk arasında sara hastalığı olarak da bilinir. Epileptik nöbetlerle ortaya çıkan bu hastalıkta, nöbetler yaşanır. 

Bir epilepsi hastasının nöbetinde çeşitli bulgular olur. Örneğin yere düşme, tüm bedenin titremesi, kasılması, bilincini kaybı görülebilir. Dışarıdan anlaşılması zor olan bu duruma, beyindeki sinir hücrelerinde geçici olarak meydana gelen anormal aktivite neden olur. Epilepsi hastalığı oldukça sık rastlanan bir hastalıktır. Öyle ki, hastalığın görülme sıklığı genel toplumda %0,5 ile %1 olarak belirtilir.

Epilepsi Nedir?

Epilepsi, sık görülen bir nörolojik hastalıktır. Hastalık nöbetlerle kendimi gösterir. Bu nöbetlere neden olan şeye ise, bir nevi elektrik kaçağı diyebiliriz. 

Beyindeki sinir hücrelerinde dengeli olan elektrik akımında normal dışı hareketler meydana gelir Bu da kişide şuur kaybı, bedenini kontrol edememe gibi durumlar yaratır. Epilepsi nedir temel özellikleriyle ele alacak olursak;

 • Epilepsi en sık görülen dördüncü nörolojik hastalıktır.
 • Epilepsi görülme sıkılığında, kadın ya da erkek arasında fark yoktur ve her yaştan insanı etkiler.
 • Epilepsi yerine nöbet, sara gibi isimler kullanıldığı da olur. 
 • Epilepsi öngörülemeyen nöbetlerle karakterizedir ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
 • Epilepsi, kişiden kişiye değişen çok çeşitli nöbet tipleri ve tedavi yanıtı olan bir spektrum hastalığıdır.
 • Epilepsi ile ilgili yanlış anlaşılmalar, genellikle nöbetlerden daha kötü olan zorluklara neden olur.

Epilepsi Çeşitleri Nelerdir

Epilepsi sendromları, bir dizi özellik ile tanımlanır. Bu özellikler, kişinin fark edeceği problemler olan semptomları içerebilir. Ayrıca, doktorun muayene sırasında veya laboratuvar testleriyle bulabileceği işaretler de epilepsi çeşidini tanımlamaya yardımcı olur. Epilepsi çeşitleri şu özelliklere göre tanımlanır;

 • Nöbet tipi veya tipleri,
 • Nöbetlerin başladığı yaş,
 • Nöbet nedenleri,
 • Nöbetlerin kalıtımsal olup olmadığı,
 • Beynin dâhil olduğu kısım,
 • Nöbetleri tetikleyen faktörler,
 • Ne kadar şiddetli ve nöbet sıklığı,
 • Günün zamanına göre nöbet paterni,
 • EEG'de (elektroensefalogram) nöbetler sırasında ve arasında görülen belirli desenler,
 • Beyin görüntüleme bulguları, örneğin, MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) veya BT (Bilgisayarlı Tomografi) taraması,
 • Genetik bilgi,
 • Nöbetlere ek olarak diğer bozukluklar,
 • İyileşme veya kötüye gitme ihtimalleri, şeklindedir.

Bu özelliklere göre tanımlanan epilepsi çeşitleri ise şöyledir;

İyi Huylu Rolandik Epilepsi: Çocukluk çağı epilepsi türlerinden biridir. Ağızdan salya gelmesi, uykudan uyanıp konuşamama, dudağın bir yana doğru eğilme gibi belirtilerle ortaya çıkar. Genellikle ergenlik dönemine geçildiğinde hastalık da atlatılır.

İyi Huylu Oksipital Lob Epilepsisi: Çocukluk çağı epilepsileri arasında yer alan bu epilepsi türünde, görsel bozukluk yaşanma ve uzun süre bir odaklanıp kalma gibi belirtiler görülür.

Temporal Lob Epilepsisi: Yetişkinlerde görülen epilepsi türlerinden biri olan bu epilepsi de bilinç kayıpları ve tuhaf davranışlar en belirgin özelliklerdir.

Çocukluk Çağı Absans Epilepsisi: İlkokul çağında sıklıkla görülen bu epilepsi türünün en belirgin özelliği 5 saniye ile 1 dakika sürebilen dalgınlıklardır.

Juvenil Myoklonik Epilepsi: Ergenlik döneminde görülen bir epilepsi türüdür. Sabahları ani irkilmeler, elindekini düşürme gibi belirtiler öne çıkmaktadır.

Frontal Lob Epilepsisi: Beyindeki frontal lob bölgesinde oluştuğu için bu adı almıştır. Nöbetler ani şekilde ortaya çıkar.

İyi Huylu Ailesel Bebeklik Çağı Epilepsisi: Yeni doğan bebeklerde görülen genellikle genetik nedenli epilepsi türüdür.

Işığa Duyarlılık Gösteren Fotokonvulsif Epilepsi: Nadir görülen bir epilepsi türüdür. Bu epilepside ışığa aşırı duyarlılık söz konusudur.

İnfantil Spazm: 1 yaş öncesi bebeklik döneminde görülür. Vücudun öne ve arkaya kasılması en belirgin özelliktir.

Epilepsi Nedenleri Nelerdir

Epilepsinin birçok farklı nedeni olabilir. Bazı durumlarda hastalığın nedeni tam olarak belirlenemeyebilir. Genel olarak epilepsi nedenleri şöyledir;

 • Hipokampal skleroz,
 • Santral sinir sistemi enfeksiyonları,
 • Beyin tümörleri,
 • İmmun aracılı inflamasyonlar,
 • Beyin damarlarında gelişimsel bozukluklar,
 • Beyin damarlarında gelişimsel bozukluklar,
 • Genetik yatkınlık ve kalıtımsal hastalıklardır.

Epilepsi Belirtileri Nelerdir

Epilepsi beyin sistemini etkilediğinden beynin yönettiği birçok fonksiyonu bozabilir. Nöbet belirtileri farklı şekillerde ortaya çıkabilir. 

Epilepsi belirtileri arasında şunlar bulunur;

 • Geçici olarak zihinde karışıklık ve davranış tutarsızlıkları,
 • Konuşmada ortaya çıkan bozukluklar,
 • Kısa zamanlı bilinç kayıpları,
 • Psikolojik sorunlar yaşanması,
 • İstemsiz titremeler,
 • Kontrol edilemeyen kol ve bacak hareketleri,
 • Aniden düşmedir.

Epilepsi Tanısı Nasıl Konur?

Epilepsi tanısının konabilmesi için, hastanın atakları nasıl yaşadığının öğrenilmesi gerekir. Bu nedenle ataklar sırasında neler yaşandığı ayrıntılı olarak tespit edilmelidir. 

Bununla birlikte nöbet şüphesi varsa Elektroensefalografi (EEG) ile elektrik dalgalarının kaydedilmesi sağlanır. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) ve Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BT) tanı için kullanılan diğer tetkiklerdir. 

Epilepsinin türünün anlaşılması için nöbetlerin nasıl ve ne sıklıkla geçirildiğinin anlaşılması gerekir. Günümüzde cep telefonları bu duruma yardımcı olabilir. Nöbet anının kameraya alınması, nöbetin nasıl olduğunu doktorun görmesini sağlayabilir.

Epilepsi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Epilepsi doğru tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Günümüzde çok gelişmiş tedavi yöntemleri bulunuyor. Epilepsi tedavisi nasıl yapılır, sorusu hastanın yaşadığı epilepsi nöbetlerine bağlı olarak farklı cevaplanabilir. Ancak genel olarak epilepsi tedavi yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz;

 • İlaçla tedavisi,
 • Cerrahi tedavi,
 • Diyet tedavisi,
 • Nörostimülasyon cihazları uygulamaları,
 • Tamamlayıcı sağlık yaklaşımları,
 • Klinik denemeler, şeklindedir.

Farklı nöbet tiplerine göre farklı ilaç tedavisi uygulanır. Tek ilaç en üst doz yaklaşımı ilaçla tedavinin temel aldığı yaklaşımdır. Ketonojik diyet yüksek yağ, düşük protein ve düşük karbonhidrat içeren, hastaların iyileşmesinde etkili olan bir diyettir.

Epilepsi Nöbeti Sırasında Ne Yapılmalıdır?

Günlük hayatta epilepsi hastaları her yerde her an nöbet geçirebilirler. Epilepsi nöbeti sırasında ne yapılmalıdır, konusunda bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Nöbet geçiren birini gördüğünüzde yapmanız gerekenler şunlardır;

 • Her şeyden önce sakin olmak gerekiyor. Sonra ilk iş hastanın kendisine zarar vermeyeceği bir pozisyona getirilmesidir.
 • Zorla hastanın istemsiz hareketleri durdurulmaya çalışılmamalıdır.
 • Hastanın çenesini kapatmaya ya da dilini dışarı çıkartmaya çalışmamalıdır.
 • Hastanın üzerinde sıkan rahatsız eden kıyafetler varsa çıkartılmalı ya da gevşetilmelidir.
 • Hastaya su içirmemelidir. Çünkü bu hastanın boğulmasına neden olabilir.
 • Hastayı daraltacak yakınlıkta kalabalık oluşturulmamalıdır.
 • Bunun geçici olduğunu bilmeli ve hastayı rahat bırakarak gözlenmelidir.

Epilepsi Hastaları Nelere Dikkat Etmelidir?

Epilepsi hastalarının durumlarıyla ilgili bilinçli olmaları çok önemlidir. Bu hastalıkla mücadele etmenin en önemli adımı hastalığı, nöbetleri tanımaktır. Epilepsi hastaları nelere dikkat etmelidir sorusunu şöyle yanıtlayabiliriz;

 • Tedaviniz için verilen ilaçları düzenli olarak tam saatinde alın.
 • Düşme ihtimalinize karşı sert zeminlerden uzak durun.
 • Üzerinizde epilepsi hastası olduğunuzu belirten bir kart taşıyın.
 • Banyo yaparken kapıyı kilitlemeyin.
 • Aşırı ışıktan kaçının. 
 • Uykusuz kalmayın. Çok yorulmayın.
 • Ani düşmelerde kafa darbesi almamak için önlem alın.
 • Nöbetleriniz devam ediyorsa araç kullanmayın ve araç kullanmadan önce mutlaka doktora sakıncası olup olmadığını sorun

Epilepsinin tamamen iyileşmesi her hastada mümkün olmamakla birlikte hastaların büyük çoğunluğunda tedavi ile nöbetler kontrol altına alınabilir. Ancak hasta sürekli doktor kontrolünde olmalı ve hastalığın seyri dikkatli şekilde izlenmelidir. 

 Epilepsi cerrahisi ile ilgili bilgi için: https://www.npistanbul.com/epilepsi-cerrahisi-nedir

Uzmanlarımız

Prof.Dr. A. Oğuz TANRIDAĞ
Nöroloji Uzmanı
Prof.Dr. Sultan TARLACI
Nöroloji Uzmanı
Prof.Dr. Barış METİN
Nöroloji Uzmanı
Uzm. Dr. Celal ŞALÇİNİ
Nöroloji Uzmanı

İletişim Formu