Marfan Sendromu Nedir?

Marfan sendromu, vücuttaki bağ dokusunun anormal bir gelişimine yol açan genetik bir bozukluktur. Bu sendrom, çeşitli vücut sistemlerini etkileyebilir, en belirgin etkileri genellikle kemikler, gözler, kalp ve damarlar üzerindedir. Marfan sendromu, özellikle bağ doku proteinlerinden biri olan fibrillin-1 genindeki bir mutasyon nedeniyle ortaya çıkar.

Bu sendrom, uzun boylu ve ince vücut yapısı, uzun kol ve bacaklar, göz sorunları, kalp ve damar problemleri gibi çeşitli fiziksel belirtilerle karakterizedir. Aort adı verilen büyük damarın genişlemesi ve zayıflaması gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Marfan sendromu genetik olarak aktarılabilir ve aile geçmişi önemlidir. Tedavi, semptomları hafifletmeyi ve komplikasyonları önlemeyi amaçlar.

Marfan Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Marfan sendromu, genellikle uzun uzuvlar, uzun boy ve zayıf bir beden yapısıyla karakterize edilse de vücudun çeşitli bölgelerini etkileyebilir ve belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Marfan sendromu genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:

 • Anormal boy ve vücut yapısı,
 • Orantısız uzun kol ve bacaklar,
 • El ve ayak parmağı anomalileri,
 • Uzun, dar bir yüz yapısı ve küçük bir çene,
 • İçe çökük veya dışa çıkıntılı göğüs kafesi,
 • Kavisli veya kamburumsu bir omurga,
 • Gözlerde çukurluk,
 • Kas ve eklem esnekliği,
 • Yüksek kemerli bir damak yapısı,
 • Çarpık veya kalabalık dişler,
 • İleri derecede miyopluk,
 • Düz tabanlık.

Marfan Sendromu Nedenleri

Marfan sendromu, vücudun bağ dokusunun elastikiyetini ve dayanıklılığını etkileyen bir proteinin anormal işlevine sahip olunmasından kaynaklanır. Bu sendromun temel nedeni, aile geçmişi içinde bu duruma sahip bir anne veya baba bulunmasıdır. FBN1 (fibrillin-1) genindeki bir mutasyon sonucu ortaya çıkan bu durum, genetik aktarım yoluyla çocuğa geçebilir. Bununla birlikte, nadir durumlarda bazı bireylerde yeni bir gen mutasyonu nedeniyle de Marfan sendromu görülebilir.

Marfan Sendromu Risk Faktörleri

Marfan sendromunun en belirgin risk faktörü, bir veya her iki ebeveynin Marfan sendromlu olmasıdır. Anne veya babadan bu sendromu miras alan bir çocuğun Marfan sendromlu doğma olasılığı yaklaşık %50'dir ve bu durum otozomal dominant geçiş olarak adlandırılır. Marfan sendromu, cinsiyet, yaş veya etnik kökene bağlı olarak herhangi bir kişide görülebilir, yani herkes için eşit bir risk taşır.

Marfan Sendromu Komplikasyonları Nelerdir?

Marfan sendromu, vücuttaki bağ dokusunun anormal gelişimi nedeniyle çeşitli komplikasyonlara yol açabilen bir genetik bozukluktur. Marfan sendromu komplikasyonları şunlar olabilir:

Kalp ve Aort Problemleri: Marfan sendromlu bireylerde aort adı verilen büyük damarın genişlemesi ve zayıflaması (aort anevrizması) riski artar. Bu durum, aortun yırtılmasına ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden iç kanamalara neden olabilir. Ayrıca kalp kapakçıkları da etkilenebilir.

Göz Sorunları: Marfan sendromu, gözlerde çeşitli sorunlara yol açabilir, özellikle miyopi (kısa görme), astigmatizma, lens subluksasyonu ve retinal dekolman riski artabilir.

İskelet Sorunları: Marfan sendromu, kemik ve eklem sorunlarına neden olabilir. Skolyoz (omurga eğriliği), uzun kemiklerde şekil bozuklukları, eklem hiperhareketliliği ve ağrı sık görülen komplikasyonlardır.

Cilt Sorunları: Bazı Marfan sendromlu kişilerde ciltte elastikiyet kaybı, çatlaklar (striae) ve yumuşak dokularda şişlikler görülebilir.

Solunum Problemleri: Göğüs deformiteleri nedeniyle solunum sorunları yaşanabilir.

Düz Tabanlık: Ayak tabanlarının düz olması (düz tabanlık), yürüme zorluğuna yol açabilir.

Aritmiler ve Kalp Yetmezliği: Marfan sendromu, kalpte elektriksel iletim sorunlarına ve aritmilere yol açabilir. Ayrıca kalp yetmezliği riskini artırabilir.

Hamilelik Komplikasyonları: Marfan sendromlu kadınlar, hamilelik sırasında aort problemleri ve diğer komplikasyonlarla karşılaşabilirler.

Göz Lensi Dislokasyonu: Gözün lensinin yer değiştirmesi, görme sorunlarına neden olabilir.

Eklem Problemleri: Eklem hiperhareketliliği, eklem ağrılarına ve yaralanmalara yol açabilir.

Marfan sendromu komplikasyonları kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve şiddeti değişebilir. Bu nedenle Marfan sendromu olan kişilerin düzenli olarak takip edilmesi ve tedavi edilmesi önemlidir. Erken tanı ve tedavi, komplikasyonların önlenmesine veya hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Marfan Sendromu Nasıl Teşhis Edilir?

Marfan sendromu teşhisi, genellikle bir dizi klinik ve genetik testin kombinasyonunu içerir. Marfan sendromu teşhisi koymak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

Fizik Muayene: Bir doktor, hastanın fiziksel özelliklerini ve belirtilerini değerlendirecektir. Marfan sendromu olan bireylerde sık görülen fiziksel belirtiler arasında uzun boylu ve ince vücut yapısı, uzun kol ve bacaklar, göz belirtileri, göğüs deformiteleri ve eklem hiperhareketliliği bulunur.

Göz Muayenesi: Göz doktoru, gözlerdeki Marfan sendromuna özgü belirtileri araştıracak ve miyopi, astigmatizma, lens subluksasyonu ve iris dislokasyonu gibi göz sorunlarını tespit edecektir.

Kalp ve Damar Değerlendirmesi: Ekokardiyografi (kalp ultrasonu) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme testleri ile aortun büyüklüğü ve yapısal değişiklikleri değerlendirilir.

Genetik Testler: Marfan sendromunu teşhis etmek için FBN1 genindeki mutasyonların belirlenmesi amacıyla genetik testler yapılabilir. Bu testler, hastalığın aile geçmişi ile birlikte kullanılır.

Görüntüleme ve İzleme: Aort anevrizması veya diğer komplikasyonların varlığını değerlendirmek için radyolojik görüntüleme (örneğin, manyetik rezonans görüntüleme veya bilgisayarlı tomografi) ve düzenli takip önerilebilir.

Marfan Sendromu Tedavisi Nasıl Olur?

Marfan sendromunun tedavisi, semptomların şiddeti, yaş, genel sağlık durumu ve komplikasyonların varlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Tedavi genellikle semptomları hafifletmeyi, komplikasyonları önlemeyi veya geciktirmeyi amaçlar. Marfan sendromu tedavisi aşağıdaki şekillerde olabilir:

İzlem ve Takip: Marfan sendromu olan kişiler, düzenli olarak bir uzman hekim tarafından izlenmelidir. Bu izlem, semptomların gelişimini ve aort anevrizması gibi potansiyel komplikasyonların takibini içerir.

İlaç Tedavisi: Marfan sendromlu kişilere bazı ilaçlar reçete edilebilir. Örneğin, beta blokerleri veya ACE inhibitörleri, kalp hızını düzenleyebilir ve aort genişlemesini yavaşlatabilir. İlaçlar, göz komplikasyonları veya ağrı gibi semptomların kontrolünde de kullanılabilir.

Cerrahi Müdahale: Aort anevrizması veya diğer ciddi kalp ve damar sorunları riski taşıyan bireyler için cerrahi müdahale gerekebilir. Bu, aortun onarılmaya veya değiştirilmeye ihtiyaç duyduğu durumlar için geçerlidir.

Göz Cerrahisi: Marfan sendromu nedeniyle göz sorunları yaşayan kişiler için göz cerrahisi gerekebilir, özellikle lens subluksasyonu veya retina problemleri varsa.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Eklem ağrıları veya skolyoz gibi iskelet sorunlarına sahip olanlar için fizik tedavi ve rehabilitasyon programları önerilebilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli bir diyet benimsemek, Marfan sendromu yönetiminde önemlidir.

Marfan sendromu tedavisi, bir multidisipliner sağlık ekibi tarafından yürütülmelidir ve kişiselleştirilmelidir. Tedavinin amacı, hastanın semptomlarını kontrol etmek, komplikasyonları önlemek veya geciktirmek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu nedenle Marfan sendromu tedavisi, her bireyin özel ihtiyaçlarına ve durumuna göre uyarlanmalıdır.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217