Kalite Yaklaşımımız

NPGRUP’ta Kaliteli ve Çagdaş Sağlık Hizmetinin Takipçiliği, Bir Hedeften De Öte Hastaların Hayatlarını İyileştirmeye Odaklı Bir Yaşam Biçimi

NPGRUP Kuruluşları, Bilimden Sağlığa sloganı ve profesyonel bir kadro ile kuruluşundan bu yana sürdürmekte olduğu Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Haziran 2009 tarihi itibari ile hız vermiştir.

Günümüzde, kurumsal bir değişim yönetimi için hazırlanan bütün eylem planlarına kalite yaklaşımlarının öncülük ettiğini görmekteyiz.  Bu sebeple kurumsal olarak hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi’ne yönelik eylem ve stratejiler önemli bir yere sahiptir. Bunun başlıca nedeni, kalite yönetim sistemi modellerinin kurumsal faaliyetlere dramatik ölçüde hız ve farkındalık sağlayarak, ilk defasında ve her defasında güvenli sağlık bakım hizmetini desteklemesidir. 

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları çerçevesinde kalite, hasta memnuniyeti, sürekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici faaliyet planlama, hasta ve çalışan güvenliği, sağlıkta etik gibi kavramlar çalışanların zihninde önemli bir yer tutmaya başlar. Böylelikle çalışanlar kuruma farklı bir açıdan bakmayı öğrenirler.

Kalite Yönetim Sistemini JCI(Joint Commission International), Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları ve ISO 9001:2015 Standartlarına uygun şekilde yapılandırılan ilk Nöropsikiyatri Hastanesi

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Türkiye’nin ilk Nöröropsikiyatri Hastanesi olma özelliğinin yanında bütün organizasyonel düzeylerde Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına olan güveni ve kararlılığı ile, bilimsel öncü rolünü bir kez daha ilan etmiştir.

NPİSTANBUL Hastanesi, Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları içerisine, kendisinden hizmet alan tüm hasta ve hasta yakınları ile kendi çalışanlarını dâhil ederek sürekli kalite iyileştirme felsefesini desteklemektedir. Çünkü hasta odaklı hizmet en önemli prensibidir.

Periyodik olarak gerçekleştirilen, her geçen gün içerik ve sıklık anlamında yapılanmasını iyleştiren komite toplantıları ve denetimler neticesinde bütün yöneticiler diğer bölümlerin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmakta, süreç yönetimi yaklaşımı ile birlikte tüm birimler birbirinden izole edilmiş değil, işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaktadır.

Kanıtlara Dayalı  Süreç Performans Yönetimi

NPİSTANBUL Hastanesi Üst Yönetimi tarafından, tüm iyileştirme faaliyetleri kaynak ve planlama anlamında her aşamada desteklenmektedir. Bu çerçevede Kalite Yönetim Sisteminin temel amacı olan sürekli iyileştirme felsefesi, hali hazırda kurulmuş ve her geçen gün Kalite ve İnsan Kaynakları Bölümü tarafından alt yapısal olarak geliştirilen “Süreç Performansı Ölçüm Sistemi” ile izlenmekte ve kurum çapında yaygınlaştırılmaktadır.

Kalite ve İnsan Kaynakları Bölümü ile ilgili yöneticiler tarafından süreç performansını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla Joint Commission International (JCI) Hastane Akreditasyon Standartları, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları ve ISO 9001:2008 KYS Standardı ile uyumlu “Kalite İndikatörleri” belirlenmiştir.

Kalite İndikatörleri, NPGRUP’un  vizyonu, misyonu, kalite hedefleri, temel hizmet süreçleri, hasta ve çalışan ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiştir. Önceliklerin saptanmasında aşağıda belirtilen özellikler göz önünde bulundurulur:

 • Yüksek volümlü aktiviteler: Sıklıkla oluşan ve çok sayıda hasta ve personeli ilgilendiren aktivitelerdir.
 • Yüksek riskli aktiviteler: Yanlış uygulama ya da uygulama yapmama sonucunda ortaya çıkan yaralanma ve enfeksiyon gibi durumlardır.
 • Problem eğilimli aktiviteler: Uygulandıkları zaman hasta ya da personelde problem ya da komplikasyon oluşturma eğiliminde olan aktivitelerdir.

NPGRUP Sağlık Kuruluşlarının yönetsel ve klinik süreçlerine yönelik olarak belirlenen bu indikatörler öncelikli olarak şu konular üzerinde yoğunlaşmıştır;

 1. Hastaların değerlendirilmesi,
 2. Laboratuvar hizmetleri,
 3. Radyoloji ve tanısal görüntüleme hizmetleri,
 4. İlaçların kullanımı ve yönetimi
 5. İlaç hataları ve ramak kala olayları,
 6. Anestezi ve sedasyon kullanımı,
 7. Hasta kayıtlarının bulunabilirliği, izlenebilirliği, içeriği ve kullanımı,
 8. Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, sürveyansı ve raporlanması
 9. Klinik araştırmalar
 10. Rutin olarak ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinin ve hasta ihtiyaçlarının karşılanması açısından hayati öneme sahip ilaçların satın alım süreci,
 11. Yasa ve yönetmeliklerce zorunlu faaliyet raporları,
 12. Risk yönetimi,
 13.  Kaynak kullanımı yönetimi,
 14. Hasta ve yakınlarının beklentileri ve memnuniyeti,
 15. Çalışan beklentileri ve memnuniyeti,
 16. Hastaların demografik özellikleri ve klinik tanılar,
 17. Hastaların, yakınların ve çalışanların güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesi ve kontrolü.

İlk Defasında ve Her Defasında Doğru, Güvenilir Teşhis ve Tedavi

Tüm bu faaliyetler ışığında etkin bir kalite dokümantasyon sistemi ile faaliyetler arası koordinasyon artırılırken, bütünleşik bir hizmet anlayışı, artan yönetişim, standardizasyon, kalite bilinci, koordinasyon ve katılım ile hatalar azaltılır. Hizmetin kaydı ve sürdürülebilirliği anlamında tutarlılık artar. Kurum bu sayede mümkün olduğunca sıfır hataya yakın şekilde konumlandırılır. NPİSTANBUL Hastanesi’nde ulusal ve uluslar arası referanslar ışığında titizlikle ve yoğun çalışalar neticesinde tanı ve tedavi gruplarına özel “Nöropsikiyatrik Klinik Bakım Haritaları (Neuropsychiatric Clinical Pathways)” hazırlanmıştır.  Böylelikle hastaların tedavi planları oluşturulurken ve bu plan hayata geçirilirken, sorgulanması, taranması, değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi gereken hiçbir tıbbi uygulama atlanmamaktadır.

Hasta ve Çalışan Güvenliği Odaklı Altyapı ve Tesis Tasarımı

Nöropsikiyatri hastalarının profiline özel olarak yapılandırılmış akıllı bina teknolojisi ile Hasta Güvenliği her aşamada temin edilmiştir. Tüm tıbbi ve yönetsel riskler için önlemler alınmıştır. Altyapı, Tesis ve Risk Yönetimi Programı ile bu önlemler periyodik olarak değerlendirilmektedir.

Özellikle nöropsikiyatri alanında yatarak tedavi hizmeti sunumunda sağlık kuruluşunun tesis altyapısının önemi oldukça büyüktür. Hasta güvenliğini temin ve tesis etmenin önemli bir bölümünü kapsamaktadır. NPISTANBUL Beyin Hastanesi bu hassasiyetle hastalarının, hasta yakınlarının ve çalışanlarının güvenliğini en üst düzeyde desteklemek üzere alt yapısını kurmuştur. JCI denetimi sırasında JCI denetçilerinden tesis güvenliği konusunda tam puan alan NPISTANBUL Beyin Hastanesi, bu konuda kendisinden övgüyle söz ettirmiştir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217