İçgörü Değerlendirme Ölçeği

David (1990), içgörünün var ya da yok şeklinde değerlendirilemeyeceğini bildirerek, tedaviye uyum, hastalığın farkında olma, psikotik yaşantıları doğru olarak tanımadan oluşan üç bileşenden yola çıkarak, klinisyen tarafından uygulanan ve şizofreni hastaları için içgörüyü niceliksel olarak değerlendiren bu ölçeği geliştirmiştir. 8 sorudan oluşan, klinisyen tarafından uygulanan yarı yapılandırılmış bir ölçektir. “Tedavi kabulü” (1a), tedavi istemi” (1b), “hastalığını bilme” (2a), “ruhsal hastalığı olduğunu bilme” (2b), “hastalığı açıklama” (2c), “hezeyanın doğruluğuna inanma” (3a), “yaşantılarını açıklama” (3b) başlıklı 7 alt ölçeğine ek olarak “inanmamaya tepki” başlıklı alt ölçeği mevcuttur.

Puanlama: İlk 7 sorunun en yüksek toplam puanı 14’tür. Sekizinci soru (........durumlarında insanlar size inanmadıklarında kendinizi nasıl hissediyorsunuz?) hipotetik olarak sunulmuştur, bu sorunun sorulması görüşmeciye bırakılmıştır. Bu soru ile birlikte en yüksek toplam puan 18’dir. Hastanın yüksek puan alması yüksek içgörü düzeyini gösterir. Bu ölçeğin Türkçe’de güvenilirlik ve geçerlik araştırması Aslan ve arkadaşları (2001) tarafından yapılmıştır.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217