Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Hemogram Testi (Tam Kan Sayımı) Nedir?

Hemogram testi, sağlık alanında önemli bir rol oynayan ve kanın içerdiği çeşitli hücre türlerinin sayısal ve oransal değerlerini belirlemek amacıyla yapılan bir laboratuvar testidir. Bu test, genellikle kan dolaşımındaki hücrelerin kökeni olan kemik iliğinin sağlık durumunu değerlendirmede de ipuçları sunar. Bunların yanı sıra bir dizi hastalığın tanısında da kritik bir rol oynar.

Hemogram testi sağlık bakımında temel bir analiz olarak kabul edilir ve kanın bileşenlerini anlamak ve yorumlamak için önemli bir araç olarak kullanılır. Bu test sayesinde, bireylerin sağlık durumu hakkında daha iyi bir anlayış elde edilir ve gerektiğinde uygun tedavi ve yönetim stratejileri belirlenir.

Hemogram Testi (Tam Kan Sayımı) Nasıl Yapılır?

Hemogram testi, kan örneği alınarak laboratuvar ortamında yapılır. Kan içindeki hücrelerin sayısı, oranları ve hemoglobin gibi değerler incelenir. Sonuçlar, sağlık uzmanları tarafından yorumlanır ve genel sağlık durumu hakkında bilgi sağlar. Test, rutin sağlık kontrollerinde veya sağlık sorunlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Test sonuçlarına göre gerektiğinde tedavi veya takip planları yapılabilir.

Hemogram Testi (Tam Kan Sayımı) Nasıl Raporlanır?

Hemogram testi, kanın içerdiği hücrelerin sayısı ve oranlarını ifade eden belirli kısaltmalarla raporlanır. Bu parametreler, tam kan sayımı sonuç belgesinde aşağıdaki şekillerde yer alır:

  • Kırmızı kan hücresi sayısı (RBC),
  • Hemoglobin (HGB),
  • Hematokrit (HCT),
  • Kırmızı kan hücresi indeksleri (MCV, RDW, MCH, MCHC),
  • Trombosit sayısı (PLT),
  • Beyaz kan hücresi sayısı (WBC).

Bu değerler, sınır değerlerin altında veya üstünde olup olmadığına göre raporlanır. Raporlama işlemi, yetişkinlerin yaş grubuna özgü sınır değerlerine dayanır. Çocuklarda ise sınır değerler, yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir.

Hemogram Testinde (Tam Kan Sayımı) Normal Değerler Nelerdir?

Tam kan sayımı testi, kanın içerdiği farklı bileşenleri analiz ederek vücut sağlığı hakkında önemli bilgiler sunan bir tıbbi testtir. Hemogram testinde normal kabul edilen değerler şu şekildedir:

Kırmızı Kan Hücresi Sayısı (RBC): Erişkinlerde 3,8 ila 5,3 milyon/ml aralığında normal kabul edilir.

Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV): Normal kırmızı kan hücresi hacmi 80-100 fl arasındadır.

Hemoglobin (Hb): Genellikle erkeklerde 13 g/dL, kadınlarda ise 12 g/dL'nin üzeri normal kabul edilir.

Hematokrit (Hct): Erişkinler için normal hematokrit değeri %35-45 aralığındadır.

Ortalama Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW): Normal RDW değeri genellikle %11,5 ila %14,5 arasında yer alır.

Ortalama Eritrosit Hemoglobini (MCH): Normal MCH aralığı 30-34 pikogramdır.

Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu (MCHC): Normal MCHC değeri genellikle %30-36 arasında bulunur.

Beyaz Kan Hücresi Sayısı (WBC): Normal lökosit sayısı 4,400-11,000/mm3 aralığındadır.

Trombosit Sayısı (PLT): Normal trombosit sayısı 150,000-400,000/ml aralığındadır.

Tam kan sayımı testi, çeşitli sağlık sorunlarının teşhisinde kullanılan bir tıbbi testtir. Bu test; anemi, enfeksiyonlar, trombosit sorunları, bağışıklık bozuklukları, kemik iliği problemleri gibi çeşitli durumları belirlemeye yardımcı olur.
Hemogram testi için aç olmak gerekli değildir. Genellikle aç karına yapılan tam kan sayımı testi, kanın içerdiği çeşitli bileşenleri değerlendirmek amacıyla yapılır.
Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023
Yayınlama Tarihi: 28 Ağustos 2023

Kategori: Genel Sağlık

Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217
,