Geriyatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ)

Geriyatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) GDÖ 1983 yılında Yesavage ve ark. (139) tarafından geliştirilen yaşlı nüfusa yönelik bir depresyon ölçeğidir. Bu ölçek öz bildirime dayalı olup 30 sorudan oluşmaktadır, hazırlanmasındaki temel amaç cevaplanmasının kolay olması ve yaşlılara yönelik sorulardan oluşmasıdır. Bu sebeple yazarlar başta uyku bozuklukları, seksüel disfonksiyon, vücutta ağrı ve sızılar gibi somatik semptomlar olmak üzere yaşlı popülasyon için depresyon dışındaki sebeplerle de ortaya çıkabilecek belirtilerin yer almadığı, yanıtları evet ya da hayır şeklinde olan bir ölçek geliştirmiştir.

Bu test hastanın kendisi tarafından doldurulabileceği gibi, görüşme ile muayene eden tarafından da doldurulabilen Evet-Hayır şeklinde cevaplanılan, toplam 30 sorudan oluşur. GDÖ’nün oluşumunda ilk aşamada kullanılan 100 sorunun yöneldiği alanları somatik belirtiler, affeksiyon değişimi, kognitif bozukluk, motivasyon düşüklüğü, gelecek oryantasyonu kaybı ve kendilik değeri kaybı olarak sayılabilir.

Ölçeğin 30 soruluk son hali ise affeksiyon değişimi, inaktivite, irritabilite, yaşamdan geri çekilme, rahatsız edici düşünceler ve geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe dair olumsuz yargı alanlarını kapsamaktadır. Bu ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği toplumda yaşayanlarda, psikiyatri kliniklerinde yatan hastalarda, bakımevlerinde yaşayanlarda ve ayaktan tedavi görenlerde değerlendirilmiş ve geçerli olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında medikal bir hastalık nedeniyle tedavi altında olan hastalarda da geçerliliği saptanmıştır.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217