Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Çocuklarda Konversiyon Bozukluğu

Çocuklarda Konversiyon Bozukluğu (KB), kişinin iç dünyasında psikolojik çatışma ya da gereksinim veya çevreyle ve gerçeklerle uyum sağlayamaması sonucu ortaya çıkan istemli motor ya da duyu işlevlerini etkileyen bir veya birden fazla bedensel hastalıklarla tam olarak açıklanamayan belirtinin olması ile seyreden bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Çocuklarda Konversiyon Bozukluğu ,  kelime anlamı ‘döndürme’ dir. Yani şahıs burada halledemediği kendi içsel sıkıntılarını veya uyum sağlayamadığı çevreyle ilgili sıkıntılarını bedensel bulgulara çevirmektedir.

Çocuklarda Konversiyon Bozukluğu;

 • Motor
 • Duyusal
 • Epileptik(nörolojik) olmayan nöbetler
 • Karma tip

Olarak 4 alttipe ayrılır. 

Motor bulgular arasında;

 • Kol 
 • Bacak veya gövdede ani güç kaybından hiç tutmamaya kadar giden bulgular nörolojik bulgular arasında anestezi altındaymış gibi olma 
 • Deride uyuşukluk
 • Körlük
 • Epileptik olmayan nöbetler arasında da bayılmayı örnek verilebilir.

Çocuklarda Konversiyon bozukluğunda ; bir ya da birden fazla bedensel belirti ve belirtilerin ortaya çıkışı ile zamansal ilişki bulunan;

 • Aile içi çatışmalar
 • Arkadaş çatışmaları 
 • Sosyal stresörler
 • Akademik veya işle ilgili sıkıntılar 
 • Kayıp ya da travma gibi psikolojik stresörlerin varlığı önemli bileşenlerdir. 

Belirtiler genellikle ruhsal stresör etkeninden hemen sonra ya da saatler, günler, haftalar sonra ortaya çıkabilir. Bu şekilde çocuk veya ergen kendi içsel çatışmasından veya katlanamadığı dışsal durumdan bedensel semptomlara çevirerek kurtulur ve aynı zamanda üzerindeki sorumluluk ve beklenti kalkar yani ikincil kazanç sağlamış olur. Çocuklarda Konversiyon bozukluğunda (KB) erken çocukluktan 90’lı yaşlara kadar her yaşta görülebilmesine rağmen en sık 15-35 yaş arasında görüldüğü bildirilmektedir. KB ergenlik döneminden önce kız erkek arasında eşit oranlarda görülür iken ergenlikten sonra kızlarda 2-19 kat daha sık görülmeye başlamaktadır. Araştırmalar sonucunda kırsal kesimde yaşama, düşük sosyoekonomik koşullar, düşük eğitim düzeyi, yetersiz iç görü ve düşük zeka düzeyi konversiyon bozukluğu sıklığını arttıran risk etmenleri olarak bildirilmiştir.

Burada unutulmaması gereken konversiyon bozukluğunun kişinin yaptığı bir hastalık taklidi olmadığı, kişinin bilinçaltındaki içsel çatışmalardan ve çevresinde dayanamadığı ve başa çıkamadığı stresörlerden kaynaklanan ve bedensel bulgular olarak kendini ortaya koyan psikiyatrik bir rahatsızlık olduğudur. Ayrıca konversiyon bozukluğuna diğer bir ruhsal bozukluğun eşlik etmesi oldukça sık görülen bir durum olduğu da akılda tutulmalıdır. Bu çocuk ve ergenlerimiz genellikle aşırı hassas ve kırılgan, kendisini sözel olarak ifade etmekte hassasiyeti ve çekingenliği yüzünden sorunlar yaşayabilen, sevgi ve ilgi ihtiyacı yaşıtlarına göre yüksek olan ve morali çabuk bozulan ve olayları genellikle olumsuz yönleriyle algılayan kişilerdir. Rahatsızlığın içsel ve dışsal bir çok sebepten kaynaklanabilmesi yüzünden, hem aileye destek ve danışmanlık, hem de çocuğumuza veya ergenimize sosyal destek, iletişim teknikleri, stres algısı ve olaylara olumlu bakış açısı geliştirme konusunda gerekli desteğin sağlana bilmesi açısından bu tip şikayetleri olan çocuk ve ergenlerimizin aileleri zaman geçirmeden bir uzmana başvurmalı ve süreci başlatmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023
Yayınlama Tarihi: 20 Mart 2023
Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217