Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Beyin Tümörleri

  Beyin tümörlerinin en erken belirtilerinden biri baş ağrısıdır. Belli aralıklarla tekrarlayan baş ağrısına bulantı ve kusmanın eşlik etmesi halinde mutlaka bir uzmana danışılması gerekir.

  Beyin tümörlerinin en yaygın olanı kötü huylulardır, günümüzde teknolojiyle komplikasyonları azaltma imkânı elde edilir, navigasyon yöntemiyle en kısa yoldan en az zararla tümöre müdahale edilir.

  Beyin tümörü beynin kendi hücrelerinden kaynaklandığı gibi başka bir yerdeki kanser türü, tümörün kan yoluyla hücrelerinin beyinde atmasıyla yani metastazla da gelişebilir.

  Beyin tümörlerinin bazıları genetik, bazıları da genetik mutasyonlar ve moleküler biyolojide olan problemlerden kaynaklanır. Bazı tümörler ailesel geçişli olurken  bazılarının nedenleri bilinmemektedir.

  Tekrarlayan Baş Ağrısını Göz Ardı Etmeyin

  Beyin tümörleri beyin içerisinde yer kaplayan lezyonlar olduğu için yer kapladıklarında beyinde olmaması gereken bir şeyin orada olması, beyindeki basıncı artırması dolayısıyla baş ağrısı erken belirtilerden bir tanesidir. Onun yanı sıra beyin tümörlerinin bulunduğu yere göre merkezlere yaptığı basılarla onlara ait belirtiler ortaya çıkartır. Bazen bir kuvvet, bir kusuru çıkartır.  Bazen sadece bir baş ağrısıyla beyin tümörleri kendini belli eder. Bazen baş ağrısının yanına beynin basıncının artmasına bağlı baş ağrısı, bulantı ve kusma gelebilir. Dolayısıyla belli aralıklarla tekrar eden böyle bulgular varsa, belirli bir yerde elinizle gösterebileceğiniz bir ağrı söz konusuysa mutlaka onu araştırmak gerekir. Ağrılar devam ediyorsa ve bulantı eşlik ediyorsa  bir taraftan kuvvetsizlik varsa, yüzde bir belirti varsa bunu araştırmak gerekiyor. En basit araştırmalardan bir tanesi tomografi ve MR’dır. Tabi ki bu işte unutulmaması gereken bir şey hastanın muayenesinin değerlendirilmesi ve hastanın hikâyesinin mutlaka bir beyin cerrahi ve nörolog tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Bunların dışında iltihaplı durumların yaratmış olduğu beyindeki lezyonlar da olabilir. Bunları laboratuvar bulgularıyla yani kan testleriyle ayırt etme imkânı olur.

  En Yaygın Kötü Huyları!

  Kötü huylu beyin tümörleri daha fazla gözükmektedir. Çok çeşit tümörler var ve derecelerine göre değişiyor. İyi huylu tümörler etrafından sıyrılabilen, normal dokudan ayrılabilen, etrafında bazen kapsül formasyonu bulunan veya beyin dokusundan çok iyi ayrılabilen tümörlerdir. Beynin içerisine doğru nüfuz edip de hücreleri ayrı ayrı yakalayamadığınız, göremediğiniz, belirli bir sınırı olmayan, belirli bir kapsülü olmayan tümörler ise kötü huylu tümörlerdir.  Onlar parmak uzantıları gibi beynin içerisine girebilir veya hücre hücre beynin içerisinde infitatif olarak beyin içerisine işlemiş olurlar. Örneğin bir halının üzerine çamur dökülüyor. Çamur oradan alıyorsunuz ama kalan tozu tüylerine yapışıyor. Beyin tümörlerinde de kötü huyluyu almaya kalkılırsa beyinden normal hücreler de alınmış olur. Onun için normal hücre görüldüğü zaman uzmanlar durmak zorunda kalıyorlar. Ama normalin içerisinde de bu tümör hücreleri devam ediyor ve onlar tekrar gelişiyorlar. Bir gün çıkartılan bir tümör ertesi gün orayı tamamen kapatmış olabiliyor ve orada üremiş olabiliyor.

  Ailevi Geçişli Tümörlerde Önlem Alınmalı

  Bazı beyin tümörleri küçükken tanımlanabilirken bazı tümörler hiçbir belirti vermeyebilir. Bir insan kafasını bir yere çarptıktan sonra kafasında kanama var mı yok mu derken film çektirirken beyninde tümör olduğu anlaşılabilir rastlantısal bir şekilde. Ailevi geçişli tümörler var. Ailevi geçişli tümörlerde eğer herhangi bir akrabada görülüyorsa mutlaka ailevi geçiş tümörlerin taranması lazım. Her tümör ailesel geçişli değildir. Ama ailede tümör nedeniyle vefat etmiş ne olduğu belli olmayan tümör nedeniyle ölüm varsa o ailenin daha dikkatli olması gerekir. Bazı tümörlerde genetik geçiş vardır.

  Tanı Metotları Gelişti, Tanı ve Teşhiş Kolaylaştı

  50 sene önce bu kadar yaygın tanı metodu olmadığı için beyin tümörleri teşhis edilemezken insanların şimdi yaş ortalaması 79’a çıktı, aynı zamanda koroner by-pass’lar stendler yaygınlaştığı ve ölümler azaldığı için beynin uzun müddet yaşaması sonucunda yaşlılarda oldukça fazla beyin tümörleri olduğu görüldü. 50 yıl önce bu kadar yaygın metot olmadığı için teşhis edilemiyordu ve insanlar genç yaşlarda başka nedenlerle ölüyordu. Örneğin 50 yıl önce 55 yaş yaşlıyken şimdi 55 yaş neredeyse genç sınıfına giriyor. Mesela metastazik tümörleri ya da iyi huylu tümörleri ileri yaşlarda çok görülüyor. Her yaşta ameliyat edilebiliyor.

  Uyanık Beyin Ameliyatı Yapılıyor

  Cep telefonu kullanımı ile beyin tümörleri arasında şu anda kanıtlanmış yani bilimsel olarak bir bağ yok. Beyin cerrahisinde genel hasta profiline bakıldığında hastaların en büyük korkusu ameliyat sonrasında oluşabilecek felç oluyor. Yüzde, kolda ve bacakta olan felçten korkuluyor, aynı zamanda ölüm korkusu da oluyor. Hastaları uyutmadan sadece ağrı kesmek suretiyle uyanık anesteziyle hasta konuşturuluyor. Hastaya aynı zamanda elleri ayakları oynattırılıyor. Dolayısıyla motor merkezlerine yakın olan tümörlerde hastayı korumak açısından uyanık anestezi yapılıyor.

  BeyinTümörlerine Navigasyonla Müdahale Ediyorlar

  Beyin tümörleri ameliyatlarında nörofizyolojik EMG hastalarda motor merkezlere ya da sinirlere yakın olan tümörlere hassas müdahale eden teknolojik imkânları kullanarak olası komplikasyonları önleme amaçlanmaktadır.  MR’ın fonksiyonel MR’ı ile beyin tümörlerinin yakınlığına ne kadar uzakta olduğunu ve nerede durmak gerektiğine bakılır. Dolayısıyla komplikasyonları azaltma imkânı olur. Artık küçük yerlerden gelip az yer açıp fazla doku tahrip etmeden navigasyonla en kısa yoldan gidip az zarar vermek suretiyle çıkartılması gereken lezyonlara ulaşıp oradan çıkartılır ve bütün bu tedbirler hastalarda oluşabilecek problemleri de azaltmış olur.

   

  Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020
  Yayınlama Tarihi: 02 Ocak 2013

  Kategori: Genel Sağlık

  Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
  Sizi Arayalım


  Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217