Benton Yüz Tanıma Testi


Benton ve arkadaşları tarafından geliştirilen Yüz Tanıma Testi, sağ hemisfer arka kısımlarının lezyonları durumunda ortaya çıkan yüz tanıma bozukluğunu değerlendiren bir nöropsikolojik testtir. Yüz Tanıma Testi; içerisinde yüz resimleri bulunan A4 büyüklüğündeki 22 sayfadan oluşan kitap ve cevapların kaydedildiği bir formdan oluşur. Testin güvenirliği, 48 normal denek üzerinde “test - tekrar test,” tüm grubun verileri üzerinde de “yarıya bölüm güvenirliği” yöntemleri uygulanarak kontrol edildi.

Testin prediktif geçerliğini değerlendirmek için posterior serebral arter enfarktı geçiren 30 hastanın (yarısı sağ, diğer yarısı da sol hemisfer lokalizasyonlu) test skorları, kontrol grubu ile karşılaştırılmış. BULGULAR: Çalışmanın sonucunda deneklerin yaş ve eğitim düzeyleri ile test performansı arasında negatif bir korelasyon olduğu saptandı. Testin güvenirlik düzeyi tekrar test tekniği sonucunda kısa form için r=.78, uzun form için r=.84 olarak tespit edildi. Sağ posterior serebral arter enfarktı geçiren hastalar ile normal deneklerin test performansı karşılaştırıldığında normal deneklerin test skorları hasta grubun skorlarından anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Benton Yüz Tanıma Testi (BFRT) nöropsikologlar tarafından yüz tanıma becerilerini değerlendirmek için kullanılan başka bir testtir. Bireylere altı test yüzünün üzerinde bir hedef yüz verilir ve hangi test yüzünün hedef yüzle eşleştiğini tanımlamaları istenir. Prosopagnozili birçok insan yüzleri tanımak için saç ve kıyafet ipuçlarını kullandığı için resimler saç ve kıyafetler ekarte edilerek kırpılır. Hem erkek hem kadın suratları test süresince kullanılır. İlk altı madde için sadece bir test yüzü hedef yüzle eşleşir: sonraki yedi maddedeki test yüzlerinden üçü hedef yüzlerle eşleşir ve pozlar farklıdır. BFRT’nin güvenirliğinin sorgulandığı Duchaine ve Nakayama tarafından yapılan bir çalışma kendini prosopagnozik olarak beyan eden 11 kişi için ortalama puanın normal aralıkta olduğunu göstermiştir.

Benton Yüz Tanıma Testi 16-74 yaş arasındaki bireylerde tanıdık olmayan insan yüzü fotoğraflarını tanımayı ölçer. Benton Yüz Tanıma Testi prozopagnozi hastalarına uygulanmaktadır. Yüz tanıma testinde önden çekilmiş olan hedef fotoğraf ve altı seçenekten oluşan maddelerde şu görevler yerine getirilir: 
1. hedef fotoğrafın aynısını seçenekler arasında bulmak, 
2. hedef fotoğrafı, aynı kişinin farklı açılardan seçilen üç fotoğrafı ile eşleştirmek,
3. hedef fotoğrafı, farklı ışıklandırma koşulları altında (normal ışıklandırmaya göre 1/4, 2/4, 3/4 oranında azaltılmış) çekilmiş olanlarla eşleştirmek.

Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır. Puanlar başat olmayan hemisferin posteriorunun, özelde anguler girusun ve fuziform girusun işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Arthur Lester Benton ve Maurice Wright Van Allen (Sürümler/kritik yayınlar: 1968, 1983, BFRT5/1992). Aracın Türk uyarlamasını 1983 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Cahit Keskinkılıç (1998)] 

 

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217