Yeme Bozuklukları Ölçeği

Beslenme bozukluğu envanter yeme bozukluğunun varlığını değerlendirmek için bir klinik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmış bir tanı aracıdır.

Yeme bozukluklarının yıllar içerisinde görülme oranlarında görülen artış bu hastalık grubunun doğru değerlendirilmesinin önemini arttırmaktadır. Fairburn ve Beglin (1994) tarafından geliştirilmiş olan Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği’nin yetişkinler üzerinde güvenirlik ve geçerliğini yaparak Türk toplumu için normatif verileri ortaya koymaktır. Ayrıca yeme bozukluğu belirtilerinin benlik saygısı ve beden imgesi değişkenleri ile ilişkileri incelenmiştir.

“Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği” (YBDÖ) Türk toplumunda yetişkin bireylerde yeme bozukluklarını değerlendirebilmek için kullanılacak geçerli ve güvenilir bir ölçektir”.

Beslenme bozukluğu envanteri (EDI) sekiz alt ölçekten oluşmaktadır 64 soru içerir. Her soru 0-3 puan ( 'daima' dan 'asla' arasında değişen) bir 6 puan ölçeğinde üzerindedir. Her bir alt-ölçek için skor toplanır. EDI 8 alt puanları vardır:
1. inceliği (DT) için tahrik: diyet ile bir aşırı endişe, ağırlık ile meşgul ve kilo alma korkusu.
2. Bulimia: tıkınırcasına yeme atakları ve tasfiye
3. Vücut memnuniyetsizliği: Kişinin fiziksel görünüş memnun olmamak
4. etkisizlik: yetersizlik, güvensizlik, değersizlik hisleri değerlendirir ve hayatları üzerinde hiçbir kontrole sahip.
5. Mükemmeliyetçilik : mükemmel daha az şeyle tatmin olmamak
yakın ilişkiler kurmada Relüktans: 6. Kişilerarası güvensizlik
7. İçsel farkındalık (IA): "Önlemler olan duygularla ayrımı bireyin yeteneği ve açlık duyumları arasında ve tokluk",
8. Olgunluk korkular: yetişkin hayatının taleplerini bakan korkusu

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217