Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Ureaplasma Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Kadınların ve erkeklerin ürogenital sisteminde, türlü mikroorganizmalardan kaynaklı enfeksiyonlar görülebilmektedir. Ureaplasma enfeksiyonu da cinsel yol ile geçmektedir. Bu enfeksiyon hastalığı kadın ve erkeklerin ürogenital sistemini olumsuz yönde etkiler. Cinsel olarak henüz aktif olmayan yetişkinlerde ender olarak görülür.

Üretrada bulunmakta olan ve bireye hasar vermeden yaşamakta olan mikroorganizmalar topluluğu, üretranın olagan mikrobiyal florasının oluşmasına yol açar. Olağan mikrobiyal flora kendi içinde kalıcı ve geçici flora şeklinde iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Kalıcı floraya ait olan mikroorganizmalar genellikle zarar vermez ve genital sistem dahil olmak üzere bulunduğu bedenin olağan dokusunun korunma altına alınmasına katkı sağlar. Bulunduğu beden yapısından farklı bir dokuya belirli bir nedenle taşındıkları zaman ise o yapıda rahatsızlık yapıda özellik kazanırlar. Kalıcı mikroorganizmalar bazı zamanlar türlü etkenlerin etkisi ile yok olabilir veya eksilebilir; bu durumda mikroorganizmaların yerini hastalık oluşturma özelliği de bulunmakta olan geçici flora almaktadır. Ürogenital sistemde meydana gelen enfeksiyonlar, hasta kişinin olağan florasından kaynaklı olduğu gibi cinsel şekilde de aktif olan kadın ve erkeklerde cinsellik yoluyla da mikroorganizmadan kaynaklanan enfeksiyonlar görülebilir

Ureaplasma Kimlerde Görülür?

Ureaplasma urealiticum, mikoplazma familyasına ait bir bakteri türüdür.
Ureaplasma bakterisinin de içinde olduğu mikoplasma bakteri familyasını öteki bakterilerden ayırmakta olan en önemli özelliği ise bu bakterilerin bir hücre çeperinin olmamasıdır. Hücre duvarının bulunamamasına rağmen ureaplasma canlı hücre haricinde çoğalması, hayatını sürdürme becerisine sahiptir. Bundan dolayı bu bakteriler fırsatçı patojenler şeklinde de bilinmektedir. Kadınlar ve erkeklerin ürogenital sisteminin olağan florasında ureaplasmaya rastlanmaktadır. Fakat bazı zamanlarda ureaplasma bakterisi gereğinden daha çabuk üreyerek türlü rahatsızlıklara yol açabilir. Kadınların ureaplasmadan kaynaklı rahatsızlık tehlikesi, erkeklerden daha fazladır. Ureaplasmanın olağandan fazla ürediği durumlarda kadınlarda %60-70, erkeklerde ise %10-20 düzeyinde enfeksiyon tehlikesi bulunmaktadır. Bunun ile birlikte ureaplasmanın bulaşma tehlikesi de çok fazladır. Hücre duvarının bulunmaması onu bazı antibiyotik çeşidi ilaçlar karşısında da dirençli duruma getirmektedir. Bundan dolayı mikoplazma bakteri familyasının yol açtığı enfeksiyonların tedavi edilmesinde uygun tedavi protokollerinin takibinin yapılması çok önemli hale gelir.

Ureaplasma Nasıl Bulaşır?

Ureaplasma enfeksiyonunun genel olarak cinsel yol ile bulaştığı belirtilmektedir. Bakteriyi taşımakta olan bireyler arasında direkt temasın yaşanması, bakterinin geçmesinin en sık görüldüğü yoldur. Bunun ile birlikte cinsel kısma oral yol ile yapılmakta olan temas, bakterinin geçmesine yol açabilir. Bunun ile birlikte temiz olmayan eller ile cinsel organlara temasta bulunmak da bakterinin geçmesine yol açabilir. Bunlar ile birlikte ureaplasma bakterisi doğum esnasında anneden bebeğe geçebilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların büyük kısmı için beden sıvısının birbirine temas etmesi gerekmektedir. Bazı bakteri ve virüs türleri kan yoluyla da geçebilir. Bu bakteriler ve virüsler havada veya canlı hücre haricinde hayatta kalma şansı çok düşüktür. Fakat enderde olsa tuvalet, epilasyon yapılan alanlar, havuz gibi ortak kullanılan alanlardan da bulaşma tehlikesi mevcuttur. Genellikle merak edilmekte olan ureaplasma tuvaletten bulaşır mı, ureaplasma nasıl bulaşır gibi sorular böylece yanıt bulur.

Ureaplasma Belirtileri

Ureaplasma enfeksiyonunun teşhis edilmesi birçok enfeksiyon rahatsızlığı ile kıyaslandığı zaman daha zor bir durum haline dönüşür. Çünkü bu mikroplasmaların belirli mikroskoplar yardımı ile görünür olması zordur. Fakat şu anki zamanda enfeksiyon rahatsızlıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında yaşamakta olan gelişmeler ile beraber enfeksiyonun teşhisinde yararlanılan ureaplasma kültürü, uzman doktorlara rahatsızlığın teşhisi için önemli bilgiler vermektedir. Ureaplasma testi kadın bireylerde smear testi benzeri bir teknik ile genital kısımdan numune alınıp uygulanır. Erkeklerde ise semen analizi veya antibiyogram testleri ile ureaplasmanın olup olmadığına bakılabilir. Ureaplasma enfeksiyonu genel olarak sinsi seyirlidir. Genellikle belirli bir semptom göstermez. Fakat enfeksiyondan kaynaklanan yakınmaların görüldüğü kişiler de vardır. Ureaplasma belirtileri şu şekildedir;
Hasta kişilerin yakınmalarının ilki kötü kokulu vajinal akıntı gelmesidir. Yapılan bilimsel çalışmalar, kliniklere vajinal akıntı yakınması ile danışan kadınların ureaplasma kültür testi sonuçları incelendiği zaman yaklaşık olarak %37,5 oranında ureaplasma olumlu sonuç olduğunu gösterir. Bu kadınlardaki akıntı genel olarak kötü kokulu olur. Ureaplasmada görülmekte olan akıntı beyaz, sarı veya yeşil renklidir. Genel olarak akıntı sıvı olarak kendini gösterir. Geçmeyen vajinal akıntı da ise ureaplasma düşünülebilir.
Kadınlarda ve erkeklerde ureaplasmanın var olmasında kasık ağrıları görülür.
İdrara çıkarken yanma ve acı duyma ureaplasma semptomlarından olabilir.
Nedeni belli olmayan erkek ve kadın kısırlığında (infertilite) ureaplasma enfeksiyonunun mevcut olmasından şüphelenilebilir. Sperm incelemesi yapıldığı zaman lökosit (beyaz kan hücresi) sayısı, olağandan fazla görülmekte olan erkeklerde semen analizi antibiyogram testi ile ureaplasmanın incelenmesi önerilmektedir. Kadınlarda genel olarak genital kısımdaki mikroorganizmalar rahme doğru yukarı kısma çıkma durumu gösteremez. Ender de olsa bu mikroorganizmalar yoğun olarak çoğalıp rahime ve tüplere gelerek bu organları hasara uğratabilir, kısırlığa yol açabilir.
Ureaplasmanın yoğun yaılması durumunda hamilelik zamanında plasenta hasara uğrayabilir. Bundan dolayı tekrar eden bebek kayıpları yaşamakta olan anne olacak adaylarda ureaplasmanın var olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.
Ureaplasma enfeksiyonu bazı durumlarda böbrekleri de etkilemektedir. Böylelikle böbrek ve sırtta ağrılar yaşanabilir. Ureaplasma bakterisi genital kısımda kaşınma ve yanmaya yol açabilir. Prostata yayılma durumunda ise prostatit şeklinde isimlendirilen prostat iltihabı görülebilmektedir.
Erkeklerde ender de olsa testislerde ağrıya ve hassasiyete neden olabilir. 
Ağrıya neden olan cinsel ilişkide ureaplasma enfeksiyonunun semptomlarından birisi olarak kabul edilmektedir.

Ureaplasma Tedavisi

Genel olarak ureaplasma enfeksiyonu erken evrede semptoma neden olmadığından dolayı geç farkına varılabilir; bu durum tedavi olmayı zor hale getirebilir. Ureaplasma enfeksiyonu tedavisi mantar enfeksiyonu gibi enfeksiyon rahatsızlıkları ile kıyaslandığı zaman daha zor olabilir. Bunun en önemli sebebi ureaplasma bakterisinin hücre duvarının yoksun olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum bakteriyi bazı antibiyotikler karşısında güçlü duruma getirmektedir. Bundan dolayı enfeksiyonun tanısı ve tedavisi noktasında uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Bilhassa anne olmayı düşünen kadınlarda ureaplasma enfeksiyonu riski hamilelikten evvel araştırılmalıdır ve uygun tedavi yöntemi ile ilk olarak enfeksiyon ortadan kaldırılmalıdır. Aksi durumda gebelik esnasında enfeksiyon bebeğe zarar verebilmektedir.

Hamilelikte Ureaplasma

Yapılmakta olan araştırmalara göre tedavi edilemeyen ureaplasma, gebeliğin erken doğum ile sonuçlanmasına ve düşük doğum yüksek bebeklerin doğmasına yol açmaktadır. Bunun ile birlikte bilimsel çalışmalar gösteriyor ki ureaplasma gibi cinsel yol ile geçen enfeksiyon taşımakta olan annelerin bebeklerinde bedenen ve zihnen gelişme geriliği görülebilmektedir. Gebelik esnasında yaşanan bebek kayıplarının da ureaplasma ile bağlantısı olduğu bilinir. Bundan dolayı da gebelik planı yapan veya bebek sahibi olmak için tedavi görmesi gerekli olan anne adaylarının da ilk olarak cinsel yol ile geçen rahatsızlıkların taramasının uygulanması önerilmektedir. Ureaplasma enfeksiyonunda tedavi biraz daha zor olmasına rağmen ureaplasma bakterisine etki gösteren antibiyotikler ile tedavi edilebilir. Tedavi yöntemi eşlerin ikisini de kapsamalıdır.

Ureaplasma, genel olarak bedende yaşayan bakterilerin bir bölümüdür ve genellikle belirli bir problem yaşatmaz ve tedavisi gerekmez. Fakat bazı olaylarda ureaplasma bakterisi olması gereğinden daha çabuk çoğalıp türlü rahatsızlıklara yol açabilir.
Rahatsızlık cinsel yollarla bulaştığı için tuvalet ortamından geçmez. Tanı konulduğu zaman antibiyotik ilaçlar ile kolay bir şekilde tedavi uygulanacakken tedavi edilmediği zaman komplikasyonlara neden olabilir. Akıntı veya idrardan alınan numunelerin gözlemlenmesi ile tanı konulur.
Ureaplasma sonucu 2-3 gün sonra çıkmaktadır. Sonuca göre üreaplasma enfeksiyonu belirlenmiş olursa fitil, ağızdan antibiyotik tedavisi uygulanabilir.
Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023
Yayınlama Tarihi: 27 Aralık 2022

Kategori: Genel Sağlık

Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217
,