South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKTT)

SOKTT yurtdışında kumar üzerinde çalışan araştırmacı ve klinisyenler tarafından patolojik kumar oynama davranışının değerlendirilmesinde ve özellikle yaygınlık çalışmalarında en sık kullanılan ölçektir (Volberg ve Bank 1990). Amerika Birleşik Devletleri’nde South Oaks Hastanesi Kumar Tedavi Ekibi tarafından geliştirilmiş olan SOKTT, 26 sorudan oluşan deneğin kendi doldurduğu bir testtir (Lesieur ve Blume, 1987). Çabuk ve kolay uygulanabilen SOKTT’de ilk üç madde ile 12, 16j ve 16k numaralı maddeler puanlamaya katılmadığından, test 20 madde üzerinden değerlendirilmektedir. Her madde bir puanla değerlendirildiğinden dolay› SOKTT’de alınabilecek puanlar 0 ile 20 puan arasında değişmektedir. Testin orijinal İngilizce formunda “kesme noktası” olarak 5 puan kullanılmakta, dolayısıyla, 5 ve üzeri puan alanlar “olası patolojik kumarbaz” olarak değerlendirilmektedir.
SOKTT Fransızca, Almanca, Flamanca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Lao, Vietnam, Kamboçya ve Hmong dillerine tercüme edilmiş; ancak, İspanyolca tercümenin İspanya’da yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması (Echeburua ve ark. 1994, Ursua ve Uribelarrea 1998) dışında, tercüme edildiği hiçbir ülkede geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmamıştır (Lesieur ve Blume, 1993). SOKTT’nin ülkemizdeki güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesine yönelik iki çalışma bulunmaktadır. SOKTT’nin güvenirlik ve geçerliğine ilişkin ilk çalışma Ekim 1995 ile Temmuz 1996 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde Duvarcı ve arkadaşları (1997) tarafından gerçekleştirilmiştir.
SOKTT’nin güvenirlik ve geçerliğine ilişkin ikinci çalışma Duvarcı ve Varan tarafından Mart-Temmuz 1998 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde gerçekleştirilmiştir. Patolojik kumar tanısı konmuş kişilerin kumar oynama davranışına ilişkin özelliklerinin (bakınız Duvarcı ve Varan 2000) belirlenmesine yönelik bu ikinci çalışmada SOKTT’nin güvenirlik ve geçerliği de yeni toplanan verilerin ışığında yeniden değerlendirilerek ölçeğe son şekli verilmiştir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217