Otizmde “Duyu Bütünleme” Tedavisi

Otizmde görülen belirtiler arasında duyusal problemler belirgindir. Duyusal problemler bireyin çevre ile uyumunu azaltmakta yerinde davranışları sergilemesine engel olmaktadır. Bireyin hayata olan adaptasyonunu azaltmakta, günlük yaşam becerileri göstermesinde engel olmakta, akademik öğrenim sağlamasını güçleştirmekte ve öz bakımını yapmakta problemler yaşatmaktadır. Duyu bütünleme tedavisinin bütünleyici yaklaşımı ile birlikte bireyin davranışlarında düzelme kaydedilmekte ve öz benliğinin oluşumunu, kontrolünü sağlamaya yardımcı olabilmektedir. Belirtilen problemlerinin minimum seviyeye inmesi konusunda tedavi desteği sağlamaktadır.

Ergoterapi ve Duyu Bütünleme’ nin >Otizm Tedavisindeki Etkileri

Tıp teknolojisinin gelişimi ve nöropsikolojik testler, nörobiyolojik ve nöroinflamatuar tarama tekniklerinin yaygınlaşması ile birlikte araştırmalar artmış bulunmaktadır. Manyetik uyarım teknikleri üzerine yapılan otizmde araştırma sonuçları mevcuttur. Ergoterapi’ nin de bu alanda yapılan çalışmaları otizm araştırma merkezleri ve  diğer araştırma merkezlerinde devam etmektedir. Gelişen teknolojik yenilikleri takip edip, en güncel haliyle hastanemizde uygulamaktayız.

Ergoterapi ve Duyu Bütünleme ile Otizm Tedavi Yaklaşımında Yeni Bir Modelleme Var Mıdır?

Şuanda ergoterapi alanının dünya üzerindeki gelişimleriyle kültürel farklılıklarının ve dil değişkenliği ile birlikte ergoterapi faaliyetleri üzerinde değişkenlikler görülebilmektedir. Duyu bütünleme terapisinin uygulamalarının otizm üzerinde yapılan modellerin kendi içinde ki çalışmaları farklılık gösterebilmektedir. Yapılan çalışmalarla birlikte ergoterapi faaliyetleri ile otizm üzerinde yeni modellemelerin oluşması mümkündür.

Otizm Broşürü için tıklayınız.

Otizm genetik paneli WES (Whole Exome Sequencing) Nedir?

Ergoterapi Birimi Tıbbi Kadro
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217