Deprem Travma Psikolojisi

Multidisipliner Toplantı

NP Sağlık Grubu’nun yaklaşık 20 yıldır her Çarşamba saat: 9.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği Bilimsel Toplantı (MDT)’ye şimdiye kadar yüzlerce konu ve uzman katıldı. Pandemi, süresince de devam edecek. Her hafta Çarşamba günü yapılacak toplantıların amacı; NPGRUP bünyesinde hizmet veren doktor, psikolog ve diğer meslek gruplarının mesleki bilgilerini yenileme, güncel gelişmeleri takip etmesini sağlama, branşlar arası işbirliğini gerçekleştirmek. Zaman zaman kurum dışından alanında uzman kişilerin de konuşmacı olarak katıldığı toplantılarda hastalıklar ve yeni tedavi yöntemleri ile birlikte vaka analizleri de yapılmakta.

Bipolar Bozukluk ve Beyindeki Ak Madde Lezyonlarının İlişkisi

23 Mart 2023

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin oldu. “Bipolar Bozukluk ve Beyindeki Ak Madde Lezyonlarının İlişkisi” konu başlığıyla yapılan sunumda; Bipolar Bozukluğu olan bazı kişilerin beyinlerinde oluşan ak madde lezyonlarının hastalığın gidişatını nasıl etkilediği yönünde sunum yapıldı. Ayrıca bu hastaların klinik takip süreçlerinde gözlemlenen değerlerin de Bipolar Bozukluğun gidişatını nasıl etkilediği hakkında da detaylı bilgiler verildi.

Prof.Dr. Barış METİN Nöroloji Uzmanı

lnformation Processing lmpairments as Transdiagnostic Treatment Targets in Psychiatric Disorders

23 Mart 2023

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin oldu. “lnformation Processing lmpairments as Transdiagnostic Treatment Targets in Psychiatric Disorders” konu başlığıyla yapılan sunumda; bilişsel işleme bozukluklarının nasıl tedavi edildiği ve işleme bozukluğunun gidişatının zaman içerisinde nasıl değiştiği hakkında bilgiler verildi. Ayrıca bu tedavinin geleceği hakkında öneriler de sıralanarak detaylı bilgiler verildi.

Prof.Dr. Barış METİN Nöroloji Uzmanı

Neural Mechanisms of Bipolar Disorder Toward Personalized Markers of Future IIIness Risk

15 Mart 2023

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Sinem Metin oldu. “Neural Mechanisms of Bipolar Disorder Toward Personalized Markers of Future IIIness Risk” konu başlığıyla yapılan sunumda; nöral mekanizmaların ve bağlantıların geleceğe dönük bipolar bozukluk oluşturma riski ve bipolar bozukluğun erken tanısı ihtimalleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca bu risk tespitinin hangi göstergeler ve yöntemlerle yapıldığı konusunda da detaylı bilgiler verildi.

The Future of Precision Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatry

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen oldu. “ The Future of Precision Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatry ” konu başlığıyla yapılan sunumda; Precision Psychiatry kitabı ve bu kitap üzerinden verilen örneklerle TMU tedavisi ve tedavinin geleceği hakkında bilgiler verildi. Ayrıca TMU'nun kimler üzerinde nasıl uygulandığı konusunda detaylı bilgiler verildi.

A Neural Circuit-lnformed Taxonomy for Precision Psychiatry

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar oldu. “A Neural Circuit-lnformed Taxonomy for Precision Psychiatry  ” konu başlığıyla yapılan sunumda; Precision Psychiatry kitabı ve bu kitap üzerinden verilen örneklerle nöral bağlantılar ve bu bağlantıların sınıflandırılması üzerine bilgiler verildi. Ayrıca nöral bağlantıların sınıflandırılması üzerine başka makaleler hakkında da detaylı bilgiler verildi.

Non İnvazif Kranial Fotomodülasyon ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar

15 Şubat 2023

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı oldu. “Non İnvazif Kranial Fotomodülasyon ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar ” konu başlığıyla yapılan sunumda; girişimsel bir tedavi olmayan, ışık ile tedavi amaçlanan bir tedavi yöntemi olan Non İnvazif Kranial Fotomodülasyon tedavisi, tedavinin sonuçları ve uygulanabilirliği hakkında detaylı bilgiler verildi.

Prof.Dr. Sultan TARLACI Nöroloji Uzmanı

Effect of Self Discrepancies on Emotions and Life Satisfaction

9 Şubat 2023

Bu haftaki bilimsel toplantının konuğu Prof. Dr. David Sarıkaya oldu. “Effect of Self Discrepancies on Emotions and Life Satisfaction” konusunda yapılan sunumda, benlik tutarsızlıklarının duygular ve yaşamdan alınan doyuma etkisini, hayattan aldığımız zevkin benliğimizle barışık olmayla ve kendimizi tanımayla nasıl etkilendiğine değinerek konu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Beceriler

2 Şubat 2023

Bu haftaki bilimsel toplantının konuğu Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatri Uzmanı  Prof.Dr. Nevzat Tarhan oldu. “Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Beceriler” konusunda yapılan video sunumda, 21. yüzyılda çocukların eğitimlerinde teknik ve akademik becerilerden önce sosyal ve duygusal becerilerini kazanmaları gerektiği vurgulandı. Toplantıda,  insanlarda bu becerilerin hayvanlardan farklı olarak sonradan kazanıldığına değinildi, çocuklarda sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı

Multi-class Classification Model for Psychiatric Disorder Discrimination

2 Şubat 2023

Bu haftaki bilimsel toplantının konuğu Prof.Dr. Cumhur Taş oldu. “Multi-class Classification Model for Psychiatric Disorder Discrimination” konusunda yapılan sunumda, psikiyatrik bozuklukların ayrımları için makine öğrenmesi desteğiyle oluşturulan çok sınıflı sınıflandırma modelinin ve bu modelin hangi parametrelerle, hangi aşamalarla ve yöntemlerle geliştirildiği hakkında detaylı bilgiler verdi.

Dr. David Rabin

18 Ocak 2023

Bu haftaki bilimsel toplantının konuğu Dr. David Rabin oldu. “Giyilebilir uyku düzenleyici ve stres giderici ” ürünlerin yapıldığı Apollo Neuro`nun da ortak kurucusu olan Dr. Rabin, sunumunda giyilebilir teknolojik ürünlerin inovatif yönüne ve 21. yüzyıl ilaçları arasında kendisine edindiği role değindi. Sunumda stres ve uyku kalitesi başlıkları hakkında da bilgi verildi.

21. Yüzyıl Tıbbı Genomik Tıp Projesi

11 Ocak 2023

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu  Prof. Dr. Nesrin ERÇELEN  oldu. “21. Yüzyıl Tıbbı Genomik Tıp Projesi” konusunda yapılan sunumda, genlerin yapısı, hastalıkların gen teknolojisi ile birlikte tedavisi, gen entegrasyonu, covid-19 dönemindeki hücre tedavileri ve kök hücrelerin insan sağlığı üzerinde etkisi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Telepsychiatry Tips Etiquette and Ethics

11 Ocak 2023

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu  NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Psikiyatri Uzmanı Yrd.Doç. Alptekin Çetin oldu. “Telepsychiatry Tips Etiquette and Ethics ” konusunda yapılan sunumda, telepsikiyatri’ nin tarihi süreci, uluslararası ilk kullanıma başlanması ve günümüzdeki kullanımı, kullanım amacı ve tedaviye etkisi hakkında detaylı bilgiler verdi.

What's Wrong With EEG Interpretation

05 Ocak 2023

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ oldu. “EEG Uygulanırken Yapılan Yanlışlar” konusunda yapılan sunumda; EEG’de yanlış tanı koymanın nedenleri, hastalara EEG yapılma nedenleri, EEG bilgisinin gerekliliği gibi pek çok konu anlatıldı.

Precuneus Magnetic Stimulation for Alzheimer`s Disease: A Randomized, Sham Controlled Trial

22 Aralık 2022

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu  NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Nöroloji Uzmanı Celal Salçini oldu. “Precuneus Magnetic Stimulation for Alzheimer`s Disease: A Randomized, Sham Controlled Trial” konusunda yapılan sunumda, Demans, Alzheimer gibi hastalıkların beynin belirli bölgelerinde yer alan farklı kısımlarında oluşturduğu değişikliklerin bilimsel bakış açısı ile uygulanan TMS gibi tedaviler ile öncesi ve sonrası karşılaştırmaları yapılarak beyinde oluşan değişikler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Yağlı Karaciğer Hastalığında Lipit Birikiminin Moleküler Mekanizması

15 Aralık 2022

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu  Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Nesrin Kartal Özer oldu. “Yağlı Karaciğer Hastalığında Lipit Birikiminin Moleküler Mekanizması” konusunda yapılan sunumda, kolestrolün vücudumuzda katkısı ve olumsuz yönleri üzerinde durulurken, sağlıklı karaciğer ve yağlanma durumu hakkında da bilgiler verildi.

Use Of EEG Based Brainmaker-I

7 Aralık 2022

Bu haftaki bilimsel toplantının konuğu Doç. Dr. Martijn Arns oldu. “Psikiyatrik bozuklukların beyin üzerinde incelemelerinin” yapıldığı Brainclinics’in de kurucusu olan Dr. Arns, sunumda EEG teknikleri ve kişiselleştirilmiş psikiyatri tedavisi üzerinde durdu. Sunumda katmanlaştırılmış psikiyatri, depresyon başlıkları hakkında da bilgi verildi. 

TDM Veri Tabanı Analiz Çalışmaları

Bu hafta gerçekleşen Bilimsel Toplantının ikinci konuğu ise; Prof. Dr. Selma Özilhan ve Doç. Dr. Pınar Öz oldu. “TDM Veri Tabanı Analiz Çalışmaları” başlığıyla yapılan sunumda; Veri tanımlama ve özetleme, ilaç dozları, ilaç kan düzeyi ölçümü ve ilgili vakalar konuşuldu.

Doç.Dr. Pınar ÖZ Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dil ve Konuşma Terapistinin Çalışma Alanları

25 Kasım 2022

Bu haftaki Bilimsel Toplantıda iki sunum yapıldı. Sunumlardan ilki; Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Ayşegül Yılmaz tarafından yapıldı. “Dil ve Konuşma Terapistinin Çalışma Alanları” başlığında yapılan sunumda; İnme sonrası dil ve konuşma bozuklukları, yutma bozuklukları, kekemelik, artikülasyon bozukluğu gibi pek çok hastalıktaki tedavi imkanlarına değinildi.

Depresyon, Unipolar Bozukluk ve Bipolar Bozukluk Tedavi Yöntemleri

17 Kasım 2022

Bu hafta Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr. Sermin Kesebir oldu. “Depresyon, Unipolar Bozukluk ve Bipolar Bozukluk Tedavi Yöntemleri” konusunda yapılan sunum “Duygudurumunu Tanımak” tanımıyla başlıyor. Unipolar bozukluk ve bipolar bozukluk ayrımına da değinilen sunumda, vaka örneklerinden de bahsedildi.

Prof.Dr. Sermin KESEBİR Psikiyatri Uzmanı

Svante Pääbo: 2022 Nobel Tıp Ödülü, Nörogenetik ve Evrimsel Tıbba Katkısı

10 Kasım 2022

Bu hafta Bilimsel Toplantı’nın konuğu Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Sultan Tarlacı oldu. “Svante Pääbo: 2022 Nobel Tıp Ödülü, Nörogenetik ve Evrimsel Tıbba Katkısı” konusunda yapılan sunumda, Svante Pääbo’nun hayatı ve Nobel ödülü motivasyonu, bilimsel yaklaşımı ve nörogenetik  üzerinde duruldu.

Prof.Dr. Sultan TARLACI Nöroloji Uzmanı

Depresyon Belirtileri Sistemik Enflamasyona Bağlı Olabilir

3 Kasım 2022

Bu haftaki Bilimsel Toplantıda Psikiyatri Uzmanı Dr. Emine Yağmur Zorbozan ‘’ Depresyon Belirtileri Sistemik Enflamasyona Bağlı Olabilir’’ konusu hakkında sunum yaptı. Sunumda, kişilerin mevcut enflamasyonunun, depresyon üzerindeki etkisini yaş ve genel enflamasyon durumuna göre bilimsel çalışmalara dayanarak detaylı olarak anlattı.

İntestinal Mikrobiyom testi, Mineral Metal- Toksik Metal Analizleri, Depresyon, Anksiyete, Duygu paneli testleri

3 Kasım 2022

Bu haftaki sunumda Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Süreyya Şahinoğlu ‘’İntestinal Mikrobiyom testi, Mineral Metal- Toksik Metal Analizleri, Depresyon, Anksiyete, Duygu paneli testleri’’ hakkında sunum yaptı. Sunumunda, inflamasyonun neden olduğu hastalıkları, inflamasyona neden olan çevresel faktörleri, tetikleyicileri ve mevcutta yapılacak tıbbı testleri detaylı olarak anlattı.

Dr. Süreyya Şahinoğlu Klinik Biyokimya Uzmanı

taVSU Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Kullanımı

31 Ekim Pazartesi

Bu haftaki Bilimsel Toplantıda Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı iki sunum yaptı. Sunumlardan ikincisinin konusu “taVSU Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Kullanımı” konusunu anlattı. Sunumda; Migren hastalıklarında yapılan çalışmalardan,  Baş ağrısında yapılan çalışmalardan, Küme Baş Ağrısı ile Depresyon başlıklarından bahsedildi.

Prof.Dr. Sultan TARLACI Nöroloji Uzmanı

Borderline KB'da Botilusmus Toksin Etkisi Olabilir mi?

31 Ekim Pazartesi

Bu haftaki Bilimsel Toplantıda Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Sultan Tarlacı iki sunum yaptı. Sunumlardan ilkinin konusu “Borderline KB'da Botilusmus Toksin Etkisi Olabilir mi?”. Sunumda; BTX ile Duygu durum ilişkisi, Borderline Kişilik Bozukluğu, BTX ve Borderline Kişilik Bozukluğu başlıkları anlatıldı.

Prof.Dr. Sultan TARLACI Nöroloji Uzmanı

Psikiyatri Hastalarında Uyku Bozukluklarının Tetkiki

13 Ekim Perşembe

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin oldu. “Psikiyatri Hastalarında Uyku Bozukluklarının Tetkiki” konusunda yapılan sunumda; çocukların ve yetişkinlerin yaşadığı uyku sorunları ve hastalıkları, uyku evreleri ve tedavi yöntemleri gibi pek çok konuya değinildi.

Prof.Dr. Barış METİN Nöroloji Uzmanı

Tedaviye Dirençli Depresyon ve Yeni Gelişmeler & Esketamin Burun Spreyi

6 Ekim Perşembe

Bu hafta Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr. Nesrin Dilbaz oldu. “ Tedaviye Dirençli Depresyon ve Yeni Gelişmeler “ başlığında yapılan sunumda; depresyon tedavisinde ilacı değiştirme ve güçlendirmenin olumlu ve olumsuz yanları ile tedaviye yanıt alınamadığında kanıta dayalı tedaviler üzerinde duruldu. Prof.Dr. Nesrin Dilbaz’ın sunumundan sonra Dr. Aykut UÇAR “Esketamin Burun Spreyi” konusunda bilgilendirme yaptı.

Prof.Dr. H. Nesrin DİLBAZ Psikiyatri Uzmanı

Sitikolin ve Duygudurum

16 Eylül Cuma

Bu haftaki Bilimsel Toplantıda uzmanlarımız iki farklı sunum yaptılar. Sunumlardan ilkini Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr.Sermin Kesebir gerçekleştirdi. “Sitikolin ve Duygudurum” konusunda yapılan sunumu videomuzdan izleyebilirsiniz.

Prof.Dr. Sermin KESEBİR Psikiyatri Uzmanı

Pozitif Psikoloji ve Pozitif Psikoterapi

24 Ağustos Çarşamba

Bu hafta Bilimsel Toplantı’nın konuğu Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ oldu. “Pozitif Psikoloji ve Pozitif Psikoterapi, Hümanistik ve Manevi İçerikli Sosyal Gayretler mi, Bilimsel Faaliyetler mi?” konusunda yapılan sunumda; pozitif psikoloji bilimi, Mazhar Osman’ın yaklaşımı, pozitif psikolojinin temel kavramları, tarihsel ve kültürel faktörler gibi pek çok konuya değinildi. Sunum, soru-cevap ve mesleki katkılarla sona erdi.

TürkSch Projesi ve Sosyal Sermayenin Geniş Psikoz Fenotipi İçerisinde Dinamik Değişimlerle İlişkisi

13 Temmuz Çarşamba

Bu hafta Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ceylan Ergül Arslan oldu. “TürkSch Projesi ve Sosyal Sermayenin Geniş Psikoz Fenotipi İçerisindeki Dinamik Değişimlerle İlişkisi“ konu başlığında yapılan sunumda; TürkSch projesinin verileriyle sosyal sermayenin geniş psikozunu ele alarak detaylarıyla anlatıldı.

TED Konuşmacılarının Video Analizleri

06 Temmuz Çarşamba

Bu haftaki MDT toplantısında Elyn Saks’ın ‘’Mental Hastalıklar’’ üzerine yayımlanan videosuna yer verildi. Bunun yanı sıra Robert Waldinger’in ‘’İyi Bir Hayat İçin Neler Yapılmalı’’ başlıklı TED ‘de yayımlanan videosuna yer verildi. Bilimsel toplantıya katılan uzmanlarımız, videolarda işlenen konular üzerine yorum ve analizleri ile katkıda bulundular.

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı

EEG Frequency Bands in Psychiatric Disorders

15 Haziran Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın iki konuğu oldu. Bilimsel Toplantı’nın ikinci sunumunu da Psikiyatri Uzmanı Dr. Elvan Çiftçi gerçekleştirdi. “EEG Frequency Bands in Psychiatric Disorders” başlıklı sunumda, psikiyatrik hastalıklarda EEG frankans ayarlarının değerlendirilmesi anlatıldı. Amerika’da yapılan bir çalışmadan bahsedilen sunumda, 184 tane EEG çalışmasının detayları hakkında bilgi verildi.

Uzm. Dr. Elvan ÇİFTÇİ Psikiyatri Uzmanı

Resting-State EEG Differentiates Depression in Parkinson's Disease

15 Haziran Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın iki konuğu oldu. Toplantıda ilk sunumu; Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini gerçekleştirdi. “Resting-State EEG Differentiates Depression in Parkinson's Disease” konusunda yapılan makale sunumunda; Parkinson hastalarında EEG uygulamaları anlatıldı. Iowa Üniversitesinde 18 depresyonlu Parkinson hastası, 18 depresyonu olmayan Parkinson hastası ve 12 tane de Parkinsonu olmayan depresyon hastası üzerinde yapılan çalışmanın detayları, sunumda anlatıldı.

Şizofreni Hastalarında Nörobilişsel Bozulmanın Ölçümü

8 Haziran Çarşamba

Bu hafta Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Günay Hajiyeva oldu. “Şizofreni Hastalıklarında Nörobilişsel Bozulmanın Hastalık Süresi ve Yaşam Kalitesi “ konu başlığında yapılan sunumda; şizofreni hastalarının epidemiolojisi, şizofreni hastalığının nedenleri, beyinde şizofreni hastalığının etkisi, frontal değerlendirme bataryası detaylarıyla anlatıldı.

Uzm. Dr. Gunay HAJIYEVA Psikiyatri Uzmanı

Ağrı Olgularında TMU Tedavisi

1 Haziran Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin oldu. “Ağrı Olgularında TMU Tedavisi” konu başlığında yapılan sunumda; ağrının psikolojik yönü, ağrı ile başa çıkma döngüsü, ağrı yolakları, motor korteks, ağrı tipleri üzerinde duruldu. TMU kullanılan ağrı tipleri üzerinde de durulan sunum, soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Prof.Dr. Barış METİN Nöroloji Uzmanı

Masterson Yaklaşımına Göre Şizoid Kişilik Bozukluğu

18 Mayıs Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantımızda iki konuğumuz sunum yaptı. Bilimsel Toplantı’nın ikinci konuğu ise Masterson Enstitüsü Türkiye Direktörü Dr. Psk. Meral Aydın oldu. “Masterson Yaklaşımına Göre Şizoid Kişilik Bozukluğu Teori ve Klinik Uygulamalar” başlığında yapılan sunumda; şizoid kişilik bozukluğunun anlatımı ile başlayan sunumda, güvenli ilişki özlemi, öfke ve arzu ikilemi ile Gundrip ve Ralp Klein’ın şizoid kişiliğin sınırlarını çizecek 9 özelliği de tanımlandı. Sunum soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Dr.Psk. Meral AYDIN Masterson Enstitüsü Türkiye Direktörü

Somatik Duygusal Sistem

18 Mayıs Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantımızda iki konuğumuz sunum yaptı. Sunumlardan ilki NPİSTANBUL Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Nihal Özarslan tarafından “Somatik Duysal Sistem” konusunda yapıldı. Somatik Duysal Sistem’in anlamı ile başlayan sunumda, dokunmayla ilgili reseptörler, eklem reseptörleri anlatıldıktan sonra ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında da bilgi verildi.

Prof.Dr. Nihal ÖZARAS Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Hipnoterapi

11 Mayıs Çarşamba

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nde haftalık gerçekleştirilen bilimsel toplantıların bu haftaki bölümünde “Hipnoterapi’’ konusu ele alınıyor. Bilimsel toplantıya katılan, saygın değer konuğumuz Prof. Kwartarini Wahyu Yuniarti, ‘’Hipnoterapi’’ konulu sunumunda değerli bilgilerini paylaşıyor. Sunumun simultane tercümanlığını Pınar Sezer üstlendi.

SSS Lenfatik Sistemi ve Nörolojik Hastalıklarla Muhtemel İlişkileri

20 Nisan Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Virginia Üniversitesi’nde  (ABD) Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı olarak görev yapan  Prof. Dr. Kaan Yağmurlu oldu. “Santral Sinir Sisteminin Lenfatik Yapıları ve Nörolojik Hastalıklarla İlişkileri” konusunda yapılan sunumda; vaka örnekleri, tedavi yöntemleri konuşuldu. soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Prof. Dr. Kaan Yağmurlu Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı

Nöromodülasyon Tedavisinde ''Theta Burst''

13 Nisan Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantıda iki konu sunuldu. Bilimsel Toplantı’nın ikinci konusu “Nöromodülasyon Tedavisinde “Theta Burst”” oldu. Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın yaptığı sunumda; “Theta Burst”’ün kullanıldığı alanlar, tedavi protokolleri, beyinde uygulama alanları konusunda bilgi verildi. Tedavi yöntemleri arasında yer alan TMU ve EKT karşılaştırılmasına da değinildi.

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı

Kütüphane Tıp Veri Tabanları ve ClinicalKey

13 Nisan Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantıda iki konu sunuldu. Konulardan ilki; Üsküdar Üniversitesi Kütüphane Süreçleri ile ilgiliydi. Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı  Sinan Eker’in giriş konuşmasıyla başlayan sunumda, kütüphanenin imkanlarından bahsedildi. Kütüphanenin imkanları: 7 kütüphane, 420.000’nin üzerinde elektronik kitap, 53.000 dergi, 70.000 civarında basılı kaynak olarak belirtildi. Kütüphane ve Dokümantasyon Uzmanı Veri Tabanları Sorumlusu Deha Üstün de “Kütüphane Tıp Veri Tabanları ve Elsevier ClinicalKey Sistemini” anlattı.

Metaverse Okuryazarlık

6 Nisan Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Üsküdar Üniversite Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nden Doç.Dr. Feride Zeynep Güder oldu. “Metaverse Okuryazarlılık” başlığında yapılan sunumda; kavramları doğru okumak, sanal gerçeklik, avatar vesayeti, kimliğin dijitalleşmesi ve yeni iletişim biçimleri anlatıldı. Sunumda Metaverse kavramıyla ilgili faklı konu başlıklarına da değinildi. Sunum, soru-cevap kısmından sonra sona erdi.

Doç. Dr. Feride Zeynep GÜDER İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim

Epigenetik etki ne zaman başlar?

23 Mart Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Özdemir oldu. "Epigenetik etki ne zaman başlar?" konu başlığıyla yapılan sunumda; Nöropsikiatrik Hastalıkları ve Epigenetik, DNA Kaderimiz mi?, Epigenetik etki ne zaman başlar?, Epigenetik Mekanizmalar, DNA Metilasyonu, DNA'ya Metil Nasıl Bağlanır?, Histon Modifikasyonu, RNA interferans, ASD Epigenetik, Şizofreni ve Epigenetik ve Epigenom ve İkizler konuları detaylıca anlatıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Özdemir Tıp Fakültesi / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı

Parapsikoloji Nedir?

16 Mart Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı oldu. “Parapsikoloji Nedir?” konu başlığıyla yapılan sunumda; paranormale inanma konusunda yapılan bir anketin sonuçlarının kritik edilmesi, Freud’un konuya yaklaşımı, para psikolojinin tanımları, mekanda ve zamanda algı üzerinde duruldu. Rüyalara da değinilen sunumda, ikizlerde telapati çalışmalarından da bahsedildi. İkizlerin algıları üzerine yapılan deneyler ve araştırmalar sunumda detaylı olarak anlatıldı.

Prof.Dr. Sultan TARLACI Nöroloji Uzmanı

TDM ve Toksikoloji Analizleri Hakkında Genel Değerlendirme

9 Mart Çarşamba

Bu hafta Bilimsel Toplantıda iki sunum yapıldı. Sunumların ilkini; Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Yöneticisi Eczacı Selma Özilhan gerçekleştirdi. “TDM ve Toksikoloji Analizleri” hakkında yapılan sunumda; Toksikoloji testleri, alınan akreditasyonlar, yeterlilik ve kalite testleri, olgular üzerinden verilen danışmanlık hizmetleri anlatıldı.

Eczacı Selma ÖZİLHAN Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Yöneticisi

Kişiye Özel Tedavi

9 Mart Çarşamba

Bu hafta Bilimsel Toplantıda iki sunum yapıldı. Bilimsel Toplantının ikinci sunumunda ise Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr. Nevzat Tarhan, “Genotipleme ve Fenotipleme” üzerinde durdu. “Kişiye özel tedavinin” altının çizildiği sunumda, hastanın tedavisi için “doğru ilaç, doğru doz ve doğru yolun” önemine değinildi. Kişinin genetik profilinin çıkarılarak ilacın kaç doz verilmesi gerektiğine veya ilacın doğru ilaç olup olmadığına karar verilebileceği vurgulandı.

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı

Epilepsi Cerrahisi Sonrası Kongnitif Rehabilitasyonda Cogbat ve Cogniplus Kullanımı

2 Mart Çarşamba

 

Bu hafta Bilimsel Toplantıda iki sunum yapıldı. Bu haftaki ikinci sunumu da; Nöropsikolog İnci Birincioğlu, “Epilepsi Cerrahisi Sonrası Kongnitif Rehabilitasyonda Cogbat ve Cogniplus kullanımı” konusunda yaptı. Olgular üzerinden yapılan sunumda, vakaların ‘Nöropsikilojik Test sonuçları ve İşlevsellik Geribildirimi’ de aktarıldı.

Sanat Psikoterapisi

2 Mart Çarşamba

Bu hafta Bilimsel Toplantıda iki sunum yapıldı. Sunumlardan ilki Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver tarafından gerçekleştirildi. “Sanat Psikoterapisi” başlığıyla yapılan sunumda; sanat psikoterapisinin tedavideki yerine, vakalar üzerindeki örneklere, kişinin genel psikolojisine etkisi üzerinde duruldu. Sanat Psikoterapistinin tarihçesine de değinildiği sunumda, ülkemizden de çalışmalar paylaşıldı.

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp

16 Şubat Çarşamba

 

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu İstanbul Tıp Fakültesi’nden Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr. Sedat Özkan oldu. “Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp” konulu sunumda; Psikiyatri üst disiplini ve uzmanlık alanı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin “temel işlevlerinde; Psikiyatri dışı kliniklerdeki hastalara ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanması, psikiyatrik-psikososyal tıp alanında eğitim, tıbbi hastalarda psikiyatrik-psikososyal araştırmalar yapılması üzerinde duruldu. Hastalık stresi üzerinde de durulan sunumda örnekler de verildi.

Prof.Dr. Sedat Özkan İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Uzmanı

Bilişsel Psikolojinin Metafor İle İmtihanı

9 Şubat Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda görev yapan Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr. Atila Erol oldu. “Bilişsel Psikolojinin Metafor ile İmtihanı” konusunda yapılan sunumda; metafor kullanımının psikoterapi sürecindeki önemi, metafor ile çalışmak için nedenler, metaforun nasıl ela alınması gerektiği konusunda görüşler, beyin nasıl akıl, fikir ve lisan öğrettiği konularının üzerinde duruldu. Zihin işleyişine dair teorilerin de anlatıldığı sunumda dil öğrenme sürecinden de bahsedildi.

Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr. Atila Erol Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı

Metaverse Ekosistemi

2 Şubat Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Üsküdar Üniversitesi MDBF Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / YAZAMER Müdürü Doç.Dr. Türker Tekin Ergüzel oldu. “Metaverse Ekosistemi” konu başlığıyla yapılan sunumda; 1980’li yıllardan beri konuşulan kavramların tanımları ile başladı. VR,MR, AR, NFT gibi kavramlar açıklandıktan sonra, TESLA’nın dijital ürün geliştirme süreçleri de anlatıldı. Günümüzün dijital oyunlardan da örneklerin verildiği sunum, Metaverse Ekosisteminin süreçleri ve dünyadaki gelişiminin de anlatılmasından sonra soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Doç.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL Üsküdar Üniversitesi MDBF Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı/Sağlık Bilimleri Enstitüsü / YAZAMER Müdürü

Kök Hücrelerden Türetilen Eksozomların, Omurilik Travma Vakalarında Kullanılması Yöntemi

19 Ocak Çarşamba

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nde haftalık gerçekleştirilen bilimsel toplantıların bu haftaki bölümünde ‘’Endexome-ExoTM kullanımlı bir pilot denemenin bir sonucu olarak, Kök Hücrelerden Türetilen Eksozomların, Omurilik Travma Vakalarında kullanılması yöntemi ile sinir uyarılması’’ konusu ele alınıyor. Avustralya, New South Wales (Yeni Güney Galler) Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde, Kök Hücre Biyolojisi Bilim Kurulu Başkanı, yine aynı üniversitenin Kök Hücre Araştırmaları Laboratuvar Direktörü, ayrıca eş kurucusu ve icra direktörü olduğu CK Hücre Teknolojileri Laboratuvarı’nda Lider Bilim insanı/araştırmacısı görevlerini yürütmekte olan Sayın Profesör Kuldip S. Sidhu, gerçekleştirdiği sunumunda değerli bilgilerini paylaşıyor. Sunumun simultane tercümanlığını Pınar Sezer üstlendi.

Profesör Kuldip S. Sidhu New South Wales (Yeni Güney Galler) Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kök Hücre Biyolojisi Bilim Kurulu Başkanı

Utilizing iPSC to verify the function of neurexin-1 (NRXN1)

12 Ocak Çarşamba

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nde haftalık gerçekleştirilen bilimsel toplantıların bu haftaki bölümünde ‘’Utilizing iPSC to verify the function of neurexin-1 (NRXN1)’’ konusu ele alınıyor. Bilimsel toplantıya katılan, saygın değer konuğumuz Dr. Vicky Yamamoto, ‘’Utilizing iPSC to verify the function of neurexin-1 (NRXN1)’’ konulu sunumunda değerli bilgilerini paylaşıyor.

Sunumun simultane tercümanlığını Pınar Sezer üstlendi.

Dr. Vicky Yamamoto Cancer Scientist, Department of Otolaryngology/ Head and Neck Surgery, Keck School of Medicine of USC, Los Angeles, CA

Fen Bilim, Felsefe ve Dünya görüşleri- Her şeyin yerli yerine konması

10 Ocak Pazartesi

Bu hafta Bilimsel Toplantı’nın konuğu Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi olan, ABD Nevada Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof.Dr. Yunus Çengel oldu. “Fen Bilim, Felsefe ve Dünya görüşleri- Her şeyin yerli yerine konması” başlığıyla yapılan sunumda; felsefenin kriterleri, doğru gözleme dayalı yanlış çıkarımlar, çalışma metodolojisini örneklerle anlatıldı. Bilim ve teknoloji konusunda da detaylı bilgi verilen sunum soru-cevap ve katkı kısmıyla sona erdi.

Prof.Dr. Yunus Çengel Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi - ABD Nevada Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tam iyileşme- işlevsellik, uzayan depresif dönemler, eklenen eştanılar

22 Aralık Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr. Sermin Kesebir “Tam iyileşme- işlevsellik, uzayan depresif dönemler, eklenen eştanılar” konusunda yaptı. Sunumda; vaka örnekleri üzerinden tedavi ve iyileşme süreci anlatıldı.

Prof.Dr. Sermin KESEBİR Psikiyatri Uzmanı

Bir Düzine Risk Unsuru Düşünüş ve Davranış Kalıbı- Gremlinler

15 Aralık Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünden Prof.Dr Muzaffer Çetingüç oldu. “Bir Düzine Risk Unsuru Düşünüş ve Davranış Kalıbı- Gremlinler” konu başlığıyla yapılan sunumda; beynimizde tehlikeli düşünüş ve davranışların arka planı ve bu duyguların havacılık sektöründe görev alan operatörlerin büyük trajedilere nasıl yol açabileceği anlatıldı. Sunumda sebebi bilinemeyen uçak kazalarından da örnekler verilerek konu psikolojik açıdan irdelendi.

Prof.Dr Muzaffer Çetingüç Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Beyin Gelişimi ve Olumsuz Çocukluk Deneyimleri

8 Aralık Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı  Prof.Dr. Nurper Ülküer oldu.  “Beyin Gelişimi ve Olumsuz Çocukluk Deneyimleri” konulu sunumda; yaşamın ilk yıllarında beyin gelişimi, olumsuz yaşantılar, olumsuz yaşantıların etkisini azaltmak başlıkları üzerinde duruldu. Sunumda Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Beyin gelişimi, biyolojik gelişimle deneyimlerin dansı olarak karşımıza çıkıyor ve beyin bu deneyimlerle şekil değiştirerek şimdiki halini alıyor. Küçük bir çocuğun beyin gelişiminde, birinci derecedeki bakım vereni ile olan ilişkisinin kalitesi her şeyden daha önemlidir. Dünyada % 10-20 oranındaki çocuğun olumsuz yaşantılar geçirdiği ve bunun duygusal gelişimlerini etkilediğini biliyoruz.” dedi. Sunum soru-cevaplarla sona erdi.

Prof.Dr. Nurper Ülküer Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDCS)

4 Aralık Cumartesi

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’da iki konuk vardı. Konuklardan ilki; Dr. Ihab ELAFF oldu. Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği/PARGE-Proje Geliştirme Direktörü olan Dr.Elaff sunumunda; Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDCS) cihazı konusunda bilgilendirme yaptı. İngilizce yapılan sunumda; Üsküdar Üniversitesi’nde geliştirilen cihazın beyin hastalıklarında kullanımı, tedaviye faydası ve teknolojik yapısı ile kullanım şekli üzerinde duruldu. tDCS cihazıyla ilgili bilgiye https://npistanbul.com/eriskin-psikiyatri/transkraniyal-dogru-akim-uyarimi-tdcs  adresinden de ulaşabilirsiniz.

Dr. Ihab ELAFF Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği/PARGE-Proje Geliştirme Direktörü

Duyusal Entegrasyonu ve Motor Çıkışını Geliştirmek için Zihin-Göz Bağlantısını Kullanma

17 Kasım Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Mind Eye Institute’den Optometri Doktoru Deborah Zelinsky oldu. “Duyusal Entegrasyonu ve Motor Çıkışını Geliştirmek için Zihin-Göz Bağlantısını Kullanma” hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dr. Deborah Zelinsky,  Duyusal Entegrasyonun önemi ve yetersiz Duyusal Entegrasyonun hastada yarattığı tahribat üzerinde duruldu. Sunumda konuyla ilgili pek çok örnek verildi, soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Deborah Zelinsky Optometri Doktoru

2021 Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü

10 Kasım Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ oldu. “2021 Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü” konusunda yapılan sunumda; 2021 yılında Nobel Tıp Ödülü alan bilim insanları ve araştırmalarıyla ilgili bilgiler verildi. Nobel Bilim Ödülleri hakkında da kısa bilgilerin verildiği ve tarihsel sürecin de anlatıldığı sunumda, özellikle sinir sistemiyle ilgili Nobel Ödülü verilen araştırmalara değinildi.

Cinsiyet Hoşnutsuzluğuna Yaklaşım İlkeleri

20 Ekim Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Prof.Dr. Aslıhan Polat oldu. Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri ABD Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Birimi’nde görevli olan Prof.Dr. Aslıhan Polat’ın sunum konusu: “Cinsiyet Hoşnutsuzluğuna Yaklaşım İlkeleri” oldu. “Cinsiyet Disfonisi” isimli bir kitabı da bulunan Polat sunumunda; cinsiyet hoşnutsuzluğuna, tanısal değerlendirme, psikiyatrik yaklaşım, geçiş süreci, psikoterapiler, cinsiyet düzenleme konseyi ve onay raporlarını anlattı.

Prof.Dr. Aslıhan Polat Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri ABD Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Birimi

Cogbat ve Cogniplus- Bilgisayarlı Nöropsikolojik Değerlendirme ve Rehabilitasyon

13 Ekim Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Klinik Nöropsikolog İnci Birincioğlu oldu. “Cogbat ve Cogniplus- Bilgisayarlı Nöropsikolojik Değerlendirme ve Rehabilitasyon” konusunda yapılan sunumda; bilişsel davranışçı metodun temel ilkeleri, güncel yaklaşımlar anlatıldı. Sunumda; bilgisayarlı nöropsikolojik testler de detaylı olarak anlatıldı.

Müzikojenik Epilepsi: Literatürde 10 Milyonda 1 Rastlandığı Söylenilen 1 Sendromdan Öğrendiklerimiz

6 Ekim Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın  konuğu Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ oldu.  “Müzikojenik Epilepsi: Literatürde 10 Milyonda 1 Rastlandığı Söylenilen 1 Sendromdan Öğrendiklerimiz” konusunda yapılan sunumda; epilepsi hastalığı ve olgu sunumları yapıldı. Müzikojenik Epilepsinin Çoklu Doğası hakkında da bilgi verilen sunum ‘izlenimler’ bölümü ile sona erdi. 

Tarhan: Psikiyatik hastalıklarda in-silico modelleme kullanılacak

30 Eylül Perşembe

Psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavi sonuçlarının öngörülmesinde hesaplamalı psikiyatri çalışmaları ile dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sinirbilim alanında yürütülen in-silico çalışmalarının bu alana derinlik kazandırdığını söyledi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, günümüzde yaşanan dijital devrim ve büyük verinin ortaya çıkmasının birçok şeyin yeniden yazılmasına sağladığını belirterek “Psikiyatri de yeniden yazılıyor.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi uzmanlarının katılımıyla her hafta gerçekleştirilen Bilimsel Toplantılarda bu hafta, geçtiğimiz yıl Amerikan Psikiyatri Derneği APA (American Psychiatric Association) kongresinde yapılan ve yılın en iyi sunumlarından seçilen ‘Hesaplamalı Psikiyatri ve Gelecek Perspektifleri” başlıklı sunumlar yapıldı.

            

 

 

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı

Majör Depresif Bozuklukta Nöromodülasyon

22 Eylül Çarşamba

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nde haftalık gerçekleştirilen bilimsel toplantıların bu haftaki bölümünde Majör depresif bozuklukta Nöromodülasyona yanıt olarak cinsiyet farklılıklarını değerlendirmek için derin Öğrenme yaklaşımı konusu ele alınıyor.

Bilimsel toplantıya katılan, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Bölüm Direktörü  Prof. Dr. Maheen Mausoof Adamson Majör depresif bozuklukta Nöromodülasyona yanıt olarak cinsiyet farklılıklarını değerlendiriyor ve önemli açıklamalarda bulunuyor.

 Prof. Dr. Maheen Mausoof Adamson Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Bölüm Direktörü

Uyku, Beyin, Biliş ve Davranış arasındaki dörtlü bağlantı

15 Eylül Çarşamba

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nde haftalık gerçekleştirilen bilimsel toplantıların bu haftaki bölümünde Uyku, Beyin, Biliş ve Davranış arasındaki dörtlü bağlantı konusu ele alınıyor.

Bilimsel toplantıya katılan, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı Tıbbi Bilişsel Sinirbilim Nöromodülasyon, Nöroteknoloji Lideri, Uluslararası Beyin Laboratuvarı Kurucu Üyesi, ABD merkezli Beyin Haritalama Vakfı destekçisi Prof. Dr. Mohammad Nami, Uyku, Beyin, Biliş ve Davranış arasındaki dörtlü bağlantı hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. 

Prof. Dr. Mohammad Nami Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı Tıbbi Bilişsel Sinirbilim Nöromodülasyon, Nöroteknoloji Lideri, Uluslararası Beyin Laboratuvarı Kurucu Üyesi

Psikiyatrik Hastalıklarda Derin Beyin Stimülasyonu

8 Eylül Çarşamba

Bu hafta Bilimsel Toplantı’nın konuğu; Doç. Dr.Ersoy Kocabıçak oldu. “Psikiyatrik Hastalıklarda Derin Beyin Stimülasyonu” konusunda yapılan sunumda; Beyin ameliyatlarının tarihsel yolculuğundan, güncel tedavi yöntemlerinden, Derin Beyin Stimülasyonunun uygulama yönteminden bahsedildi. Derin Beyin Stimülasyuonu uygulanan vakaların önceki ve uygulama sonrasındaki hallerinin de gösterildiği sunum soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Doç. Dr.Ersoy Kocabıçak OMÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

Müzik- Beyin Etkileşimleri ve Nöropsikososyal Bozukluklarda Nörokreatif Müzik Terapi

7 Temmuz Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Prof. Dr. Şükrü Torun oldu. “ Müzik- Beyin Etkileşimleri ve Nöropsikososyal Bozukluklarda Nörokreatif Müzik Terapi ‘’ konusunda yapılan sunumda, müziğin tedavi, terapi ve hasta sağlığı konusunda beyne olumlu etkileri ve gelişimleri hakkında bilgi verdi. Müzik- Beyin etkileşimleri ile ilgili örnekler vererek bilimsel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Torun Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Tıp Biliminde Empati ve Empati Üzerine Çalışmalar

30 Haziran Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Dr. Sine Aras Ekten oldu. “ Tıp Biliminde Empati ve Empati Üzerine Çalışmalar ” konusunda yapılan sunumda, Empatinin temelde ne demek olduğundan, tıp biliminde empatinin hasta üzerinde tedavi edici süreçteki etkileri ve empatinin önemi üzerine bilgiler verdi. Empatinin çalışmaları ve tıp bilimdeki önemi üzerine örneklerle açıklamalarda bulundu.
 

Dr. Sine Aras Ekten Böbrek Bilimci ve Poliklinik Yan Dal Direktörü

Otizm Spektrum Bozukluğunda aday ilaç çalışmaları

23 Haziran Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Prof.Dr. Özalp Ekinci oldu. “Otizm Spektrum Bozukluğunda aday ilaç çalışmaları” konusunda yapılan sunumda, Otizm’de ilaç tedavisinin eksikliğinden, aday ilaç çalışmaları,  tüm tedavi yöntemlerinin öncesi ve sonrası ile çalışma gruplarından örnekler de anlatıldı.

Prof.Dr. Özalp Ekinci Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Fosfolipidler

16 Haziran Çarşamba (1. Sunum)

Yaklaşık 20 yıldır her Çarşamba günü yapılan Bilimsel Toplantı’nın bu haftaki ilk konuğu Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sermin Kesebir oldu. Prof.Dr. Sermin Kesebir sunumunda bir makaleden yola çıkarak, “ Fosfolipidler” hakkında bilgi verdi. Sunumda “Farklı kimyasal yapılara sahip duygu durum düzenleyiciler, ortak bir etki mekanizması üzerinde uzlaşmaya varılmaksızın bipolar bozukluk tedavisi için uygulanmıştır.” konusunda da bilgi paylaştı. Olgu paylaşımları ile sunum sona erdi.

Prof.Dr. Sermin KESEBİR Psikiyatri Uzmanı

Nöroinflamasyon- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

16 Haziran Çarşamba (2. Sunum)

Bilimsel Toplantı’nın ikinci sunumunu da Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Sultan tarlacı gerçekleştirdi. “Nöroinflamasyon- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir” başlığıyla yapılan sunumda; Nöroinflamasyonun kökleri ve olumlu yönleri, deneysel modeller ve insanlar üzerinde elde edilen modeller gibi pek çok konu Prof.Dr.Sultan Tarlacı tarafından sunumda anlatıldı.

Prof.Dr. Sultan TARLACI Nöroloji Uzmanı

Convergence of Science: Covid 19

9 Haziran Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantının konusu “Convergence of Science: Covid 19”. Sunumu, Marmara Üniversitesi Ziyaretçi Bilim İnsanı  Prof. Dr. Messoud Efendiyev gerçekleştirdi. Azerbeycanlı Bilim İnsanı Prof. Dr. Messoud Efendiyev sunumunda; farklı bilimlerin birbiriyle etkileşimi, Covid-19 virüsü ile ilgili de bilgiler verdi. 

Prof. Dr. Messoud Efendiyev Marmara Üniversitesi Ziyaretçi Bilim İnsanı

Nörolojik ve Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Kök Hücre Uygulamaları

12 Mayıs Çarşamba

Her hafta düzenlenen Bilimsel Toplantı’nın bu haftaki konuğu Prof.Dr. Sevim Işık oldu. “Nörolojik ve Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Kök Hücre Uygulamaları” konusunda yapılan sunumda; nörolojik hastalıklarda kök hücre tedavileri, kök hücrenin alınma süreci, doku ve kök hücre uygulamaları hakkında detaylı bilgi verildi. Hastalıkların çeşitleri ve uygulama yöntemleri üzerinde duruldu.

Prof.Dr. Sevim IŞIK Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Müdürü

“TOVA” testi

27 Mayıs Çarşamba (1. Sunum)

Bu haftaki Bilimsel Toplantıdaki ilk sunumu Nöropsikolog İnci Birincioğlu, “TOVA” testi ile ilgili yaptı. “Beyinde Dikkat Şebekesi”’nin detaylı olarak anlatıldığı sunumda, “Sürekli Performans Testleri”nden de bahsedildi.  “TOVA”’nın değerlendirme kriterlerinin de anlatıldığı sunum, soru cevaplar ile sona erdi.

“MOXO” testi

27 Mayıs Çarşamba (2. Sunum)

Bu haftaki ikinci sunumu Uzm. Klinik Psikolog Ömer Bayar gerçekleştirdi. “MOXO” testinin anlatıldığı sunumda, testin çocuk ve erişkinlerde uygulama özellikleri ve diğer testlerden farkları da anlatıldı. Testteki çeldiriciler ve değerlendirme kriterlerinin de anlatıldığı sunumda testin yorumlanmasına da değinildi.

Tedavide herkese uyan tek elbise uygulamasından uzaklaşılmalı

14 Nisan Çarşamba (1. Sunum)

Bu hafta bilimsel toplantıya katılan Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, tedavide herkese uyan tek elbise uygulamasından uzaklaşılması, bunun yerine her bedene uygun yeni elbise dizayn edilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Yusuf Özkul, “Klasik sınıflandırma değiştirilmeli, mutasyon ve tümörler sekans değerlerine göre yeniden sınıflandırılmalı ve hastalıkların tedavileri şekillendirilmelidir” dedi.

Prof. Dr. Yusuf Özkul Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) Müdürü

Nörolojik ve Nöropsikiyatrik Hastalarda Kök Hücre Uygulamaları

14 Nisan Çarşamba (2. Sunum)

Bu haftaki ikinci sunumu ise Üsküdar Üniversitesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Müdürü Prof. Dr. Sevim Işık ise “Nörolojik ve Nöropsikiyatrik Hastalarda Kök Hücre Uygulamaları” başlıklı sunumunda ÜSKÖKMER’in çalışmalarından bahsetti. ÜSKÖKMER’in temelde nörolojik hastalıklar üzerinden çalışmayı hedefleyen bir merkez olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sevim Işık, “Merkez nörolojik ve nöropsikiyatrik hastalıkların tanısını, kişiye özel tedavilerin geliştirilmesini, tedavi uygunluğunun takibini, hücresel ve kök hücre tedavilerinin geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yürütmeyi ve insan uygulamalarına yönelik hücresel ve kök hücre ve ürünleri geliştirmeyi hedeflemektedir” dedi.
 

Prof.Dr. Sevim IŞIK Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Müdürü

Hassas Tıp, Kişiye Özel Tedavi

7 Nisan Çarşamba (1. Sunum)

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, NPİSTANBUL Hastanesi’nde her hafta gerçekleştirilen multidisipliner bilimsel eğitim toplantısında hassas tıp ve kişiye özel tedavinin önemine işaret etti. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Hassas Tıp, Kişiye Özel Tedavi” başlıklı sunumunda üniversite ve hastane olarak bu alanda yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi. Özellikle psikiyatride “hassas tıp” olarak da geçen kişiye özel tedavinin, önemine işaret eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, nöropsikolojik tarama, beyin check-up ve stres check-up gibi pek çok tarama içeren yöntemler kullandıklarını belirterek “Bunu yapmanın maliyeti var ama en pahalı tedavi etkisiz tedavidir. Bir insanı tedavisiz bırakmak en pahalı tedavidir” dedi. “Genom sonrası çağ başladı” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Daha önce hekimlik tecrübeleriyle bulduğumuz doğruları şimdi bilimsel kanıtlarla çıkarıyoruz. Biz geleceğin tıbbıyla uğraşıyoruz” dedi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bir ilacın herkese olması artık bu döneme uygun bir durum değil. O nedenle kişiye özel tedaviyi önemsiyoruz.” dedi.

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı

Farmakogenetik ve Farmakogenomik

7 Nisan Çarşamba (2. Sunum)

Bilimsel Toplantı’nın ikinci sunumunu Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Genetik ve Moleküler Tanı Laboratuvarı Uzmanı Tayfun Gözler gerçekleştirdi. Sunumda;  “Farmakogenetik bireylerde genetik değişikliklerin ilaçlara verdikleri tepkiyi inceleyen bir bilim dalı. Farmakogenomik ise genetik çeşitliliklerin ilaç gelişimini nasıl etkilediğine dair daha kapsamlı bir çalışmadır. Farmakogenetik aslında farmakogenomiğin bir alt dalıdır. Farmakogenomik hassas tıbbın en önemli bir parçalarından biridir.  Bir kişinin kendine özgü yapısının (genom) ilaçlara verdiği yanıtı nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır” dedi. Tayfun Gözler, Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı’nda kişiye özel tedavide uygulamalardan da sunumunda bahsetti.

Tayfun Gözler Tıbbi Genetik ve Moleküler Tanı Laboratuvarı Uzmanı

Maladaptive Daydreaming

24 Mart Çarşamba

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi uzman doktorlarının disiplinlerarası gelişmeleri ele aldıkları Bilimsel Toplantılarının bu ayki konuğu, Haifa Üniversitesi’nden Klinik Psikoloji Profesörü Eli Somer oldu. Prof. Dr. Eli Somer, Uyumsuz Hayal Kurma (Maladaptive Daydreaming) başlıklı sunumunda erişkinlerde görülen uyumsuz hayal kurmanın, sürükleyici bir kişisel özellik olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Eli Somer, “Bazı kişiler gördükleri bu fantazilerin içinde kaybolma ve tamamen o hayale odaklanma özelliklerine sahiptir” dedi.

Eli Somer Klinik Psikoloji Profesörü

Kronobiyoloji

17 Mart Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Doç.Dr. Nermin Gündüz oldu. “Kronobiyoloji” başlığında yapılan sunumun başlangıcında DJ Peter Tripp’in 1950’li yıllarda yaptığı  deneyinden ve aşamalarından bahsedildi. DJ Tripp’in 8 günlük uyanık kalma deneyi ve sonrasındaki süreçten bahseden Doç.Dr Nermin Gündüz, uykusuzluğun kişi üzerinde yarattığı tahribatı bu deney üzerinden anlatıyor. Kronobiyoloji’nin detayları hakkında da bilgi verilen sunumun devamında, biyolojik ritmin öneminin üzerinde duruldu. 

Ruh sağlığı hastalıklarında risk faktörü

17 Mart Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünden Psikiyatrist Dr. Sinan Gülöksüz oldu. “Ruh sağlığı hastalıklarında risk faktörü” başlığıyla yapılan sunumda; şizofreni gibi psikiyatri hastalıklarında tanı süreci ve tedaviye geçiş ve klinik risk üzerinde duruldu. Sunumda şizofreni hastaları için genetik risk faktörü üzerinde de duruldu.

Dr. Sinan Gülöksüz Psikiyatrist

Klinik Pratikte TMU Kullanımı

3 Mart Çarşamba

Bilimsel Toplantı’nın bu haftaki konusu “Klinik Pratikte TMU Kullanımı” oldu. Sunumu gerçekleştiren Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr.Gökben Hızlı Sayar; TMU’nun kullanım şekli, uyaran verildikten sonra beyindeki etkileri, alınan cevap ve tekrarlayan uygulamalar sonrasındaki süreçten bahsetti. Sunumda; özellikle Depresyon hastalarına uygulanan TMU tedavisinin vuruş süresi, sıklığı ve uygulama yeri ve sonuçlar üzerinde de duruldu.

Doç.Dr.Gökben Hızlı Sayar Psikiyatri Uzmanı

Vagal Sinir Uyarımı ve tVNS cihazı

23 Şubat Salı

Yaklaşık 20 yıldır her Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz Bilimsel Toplantının bu haftaki konuğu, tVNS Türkiye Ülke Direktörü Selin Erdoğan Gezen oldu. Sunumda ”Vagal Sinir Uyarımı” ve tVNS cihazı üzerinde duruldu. tVNS cihazı, akıllı telefon büyüklüğünde olup, özel bir kulaklık yardımıyla vagus uyarımı sağlıyor. Epilepsi ve depresyon tedavisinde aktif olarak kullanılabiliyor.

Selin Erdoğan Gezen tVNS Türkiye Ülke Direktörü

Genetik Tedaviler & RaDiChal

3 Şubat Çarşamba (1. Sunum)

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın ilk sunumunu Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Direktörü  Dr.Öğr.Üyesi Chan Taştan tarafından “ Genetik Tedaviler & RaDiChal” konusunda yapıldı. Sunumda, genleri neden olduğu hastalıklar, akraba evlilikleri sonucunda artan nadir ve genetik hastalıklardan bahsedildi. Sunumda genetik hastalıkların tedavisinden ve son teknolojilerden de  bahsedildi.

Cihan Taştan Dr.Öğr.Üyesi

Rare Disease Challenge

3 Şubat Çarşamba (2. Sunum)

Bu sunum “Rare Disease Challenge” konu başlığındaydı. Sunumu; Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Direktörü Dr.Öğr.Üyesi Chan Taştan gerçekleştirdi. Sunumda, Uluslararası Genetik Proje Yarışması’nda yer alan bir çalışma detayları ile anlatıldı. Dr.Öğr.Üyesi Chan Taştan sunumda hedefini: “ 7000’ne yakın nadir hastalıklar üzerinde çalışabilecek ve genetiği tamir edebilecek kişi yetiştirmek hedeflenmekte” şeklinde anlattı. Sunumda tümü Üsküdar Üniversitesi öğrencisi olan ekipten ve projenin detaylarından bahsedildi.

Cihan Taştan Dr.Öğr.Üyesi

Nöropsikolojik Değerlendirme ve Profiller

20 Ocak Çarşamba (1. Sunum)

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Klinik Nöropsikolog İnci Birincioğlu oldu. “Nöropsikolojik Değerlendirme ve Profiller” konulu sunumun ilk bölümünde NPİSTANBUL Hastanesi’nin Nöroloji Polikliniğinde yapılan testleri tanıttı. Testlerin amacı ve yapılma nedeni hakkında bilgi veren Nöropsikolog İnci Birincioğlu; “Ayırıcı testler vasıtasıyla çıkarılan nörolojik profile göre kognitif rehabilitasyon şekilleniyor. Tamamen bireye, hastalığa ve kişinin kognitif kaydına göre tedavi planlanıyor” dedi.

Egzersiz reçetesi

20 Ocak Çarşamba (2. Sunum)

Bilimsel Toplantı’nın ikinci sunumu Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz tarafından gerçekleştirildi. “Egzersiz reçetesi” başlığıyla paylaşılan sunumda, yaş tiplerine, cinsiyete ve ihtiyaca yönelik fiziksel egzersizlerden bahsedildi. Sunumda yapılması gereken egzersizler, yapılma süreleri ve sıklığı hakkında da bilgi veridi.

Dr. Nurten Korkmaz Fizik Tedavi Uzmanı

Madde & Psikoz Olgu Sunumları

13 Ocak Çarşamba (1. Sunum)

Prof.Dr. Murat Kuloğlu bu hafta Bilimsel Toplantıda , Madde & Psikoz Olgu Sunumları başlığıyla çalışmasını aktardı. 2 olgu üzerinden madde kullanımı ve psikoz durumunu anlatan Prof.Dr. Murat Kuloğlu, vakalara uygulanan tedaviler ve sonuçlarına da değindi. Sunum, katkı ve soru-cevaplarla son buldu.

Prof.Dr. Murat Kuloğlu Psikiyatri Uzmanı

Vaka Sunumu Yaşam Kalitesi Terapisi

13 Ocak Çarşamba (2. Sunum)

NPAMATEM Bağımlılık ekibinden Uzm.Klinik Psikolog Aslı Başabak Bhais’in sunumu ise “Vaka Sunumu Yaşam Kalitesi Terapisi” konu başlığındaydı. Sunumun ilk kısmında pozitif psikoloji ve pozitif psikoterapiden bahseden Uzm.Klinik Psikolog Aslı Başabak Bhais, sunumunda iyi oluş kavramına da değindi. Yaşam kalitesi psikoterapisine de değinilen sunumun sonunda da olgu üzerinden değerlendirme yapıldı.

Bir Biyobelirteç:OEEG

16 Aralık Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sermin Kesebir oldu. Prof. Dr. Kesebir’in sunumuna, biyobelirteç ve endofenotip odaklı bireye özgü tedaviden bahsederek başladı. Devamında duygu durum bozukluklarını çeşitlendirdi. Prof. Dr. Kesebir, nörogörüntüleme konularını ‘’Bir Biyobelirteç:OEEG’’ başlığında detaylandırdı. Prof. Dr. Kesebir, nitelikli ve öğretici olan bu sunumla değerli bilgilerini bizlerle paylaştı. Daha fazla bilgiye Erişkin Psikiyatri - EEG adresinden de ulaşılabilirsiniz...

Prof.Dr. Sermin KESEBİR Psikiyatri Uzmanı

Unutkanlık Yakınması ile Başvuran Hastalara Yaklaşım

9 Aralık Çarşamba

Yaklaşık 20 senedir her Çarşamba günü yapılan ve Pandemi nedeniyle online sürdürülen Bilimsel Toplantı’nın bu haftaki konuğu Nöroloji Uzmanı Prof.Dr.Oğuz Tanrıdağ oldu. “Unutkanlık Yakınması ile Başvuran Hastalara Yaklaşım” konusunda yapılan sunum ‘unutma ve ‘unutkanlık’ arasındaki farkın anlatılması ile başladı. Hastaların kendi unutkanlıklarını algılama ve anlatma şekillerine de değinen Pro.Dr.Oğuz Tanrıdağ,belleğin ve unutkanlığın nörobiyolojik altyapısı hakkında da detaylı bilgi verdikten sonra Alzheimer hastalığının genetik bilgisi hakkında da bilgi verildi. Hastanemizde de uygulamaları yapılan “Alzheimer Farkındalık Kiti” hakkında da bilgi verilen sunum, vaka örnekleri son buldu. Alzheimer hastalığı ile ilgili daha fazla bilgiyi: Alzheimer Nedir ? adresinden alabilirsiniz.

Klinik Pratikte TMS Kullanımı

25 Kasım Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr.Gökben Hızlı Sayar oldu. Dr. Hızlı Sayar’ın sunum konusu “Klinik Pratikte TMS Kullanımı”. Dr. Gökben Hızlı Sayar sunumda özellikle; ‘ TMU nedir, TMU’nun hasta üzerindeki etkileri, TMU ile EKT farkı, protokolleri’ üzerinde durdu. TMU ile ilgili daha fazla bilgiye "Manyetik Uyarım Tedavisi - TTMU" adresinden de ulaşılabilir.

İnme Sonrası Depresyon 2 Vaka Sunumu

18 Kasım Çarşamba (1. Sunum)

Bu hafta Bilimsel Toplantıda iki sunum yer aldı. Sunumlardan ilkini Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, “İnme Sonrası Depresyon 2 Vaka Sunumu” konusunda oldu. Vakalar üzerinden hastalık, tedavi ve süreç analizi yapan Dr. Celal Şalçini, farklı alanlarda görev yapan uzmanların katkılarıyla sunumu sona erdirdi.

Nöral Kodlama, plastisite ve buna bağlı beyin bilgisayar ara yüzleri

18 Kasım Çarşamba (2. Sunum)

Bu haftaki İkinci Sunumu; Üsküdar Üniversitesi NPI Görüntüleme Grubu’ndan Dr.Murat Demirer; “Nöral Kodlama, plastisite ve buna bağlı beyin bilgisayar ara yüzleri” konusunda gerçekleştirdi. Beyin nöronlarının çalışma şekli ve ilişkilerinden de bahsedilen sunumun detayı videomuzda yer almakta.

Dr. Murat Demirer Üsküdar Üniversitesi NPI Görüntüleme Grubu

Depresyon Tedavisinde Aşı

11 Kasım Çarşamba (1. Sunum)

Bu hafta Bilimsel Toplantıda iki sunum yapıldı. İlk sunumun konusu “Depresyon Tedavisinde Aşı” oldu. Psikiyatri Uzmanı Dr.Alper Evrensel tarafından yapılan sunumda; depresyon tedavisinde aşı mümkün mü sorusunun cevabını verilmeye çalışıldı. Depresyonun tanımı, belirtileri ve geçmişten bugüne depresyonun seyrine de değinen Dr. Alper Evrensel, aşılama olanaklarının üzerinde de durdu. Sunum, uzmanlarımızın katkılarından sonra sona erdi.

Doç.Dr. Alper EVRENSEL Psikiyatri Uzmanı

Uyku Deprivasyonunun Nörobiyolojik Etkileri

11 Kasım Çarşamba (2. Sunum)

Bu haftanın ikinci sunumu Doç.Dr.Fatma Duygu Kaya Yertutanol tarafından “ Uyku Deprivasyonunun Nörobiyolojik Etkileri” konusunda yapıldı. Sunumda; uyku deprivasyonunun tanımına değinildikten sonra sağlıklı uyku hakkında da bilgi veren Dr. Yertutanol, uykusuzluğun kişi üzerindeki etkilerine de değindi. Sunumda uyku ve uykusuzluk halini nörolojik açıdan da değerlendirildi.

Önce EEG Vardı… EEG’nin Temel Kavramları

4 Kasım Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın konuğu Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ oldu. “Önce EEG Vardı… EEG’nin Temel Kavramları” başlığıyla sunumunu gerçekleştiren Prof.Dr.Oğuz Tanrıdağ, özellikle EEG’nin bilimsel dünyadaki yeri ile ilgili görüşlerini paylaştı. Psikolojide ve psikiyatride EEG, nörolojide EEG hakkında bilgi verilirken, QEEG ile EEG arasındaki farklar üzerinde de duruldu. Prof.Dr.Oğuz Tanrıdağ sunumunda EEG’den bahsederken; “Otopsi dışında tüm zamanların en çok kullanılan tanı yöntemi” olduğundan da bahsetti. Sunum, uzmanların yaptığı katkılar ile sona erdi.

Olgular Eşliğinde Covid 19 Pandemisinin Ruhsal Yansımaları

28 Ekim Çarşamba

Bu hafta Bilimsel Toplantı’nın konuğu Psikiyatri Uzmanı Doç.Dr. Nermin Gündüz oldu. “ Olgular Eşliğinde Covid 19 Pandemisinin Ruhsal Yansımaları” konu başlığını taşıyan sunumda; olgular üzerinden Pandemi sürecine değinildi. NP Sağlık Grubu Ailesine 2 ay önce katılan Doç.Dr.Nermin Gündüz, sunumunda anlattığı vakalarla Kütahya Ruh Sağlığı ve Araştırmaları Ana Bilim Dalında görev yaparken tanışmış ve vakaların tedavi sürecini üstlenmiş. Sunumda özellikle olgu anlatımını seçilmesinin nedenini de; Covid 19 sürecindeki psikiyatrik değişimleri somutlaştırmak isteği olarak belirtildi. Covid 19 sürecinde hayatımıza giren maske, eldiven gibi süreçlere de değinen Doç.Dr.Nermin Gündüz, değişen ruh sağlığımız ile ilgili de görüşlerini aktardı.

Covid 19 ve Psikiyatri İlaçları

14 Ekim Çarşamba

Bu haftaki bilimsel toplantıda Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr.Hüsnü Erkmen “Covid 19 ve Psikiyatri İlaçları” konusunda sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda, Covid ve akıl sağlığının ilişkisi üzerine de içerikler yer almakta. Kanada’da yapılan bir araştırmadan da bahsedilen sunumda; “Geçmiş yıllarda korona salgınları hastane çalışanlarının ruhsal sorunlarını arttırmış. 2003’teki SARS salgını sırasında Çin’deki sağlık çalışanlarının yüksek stres altında olduğu tespit edilmiş ve 3 yıl sonra hastane çalışanlarının %22.8’i kadarı orta ve ciddi düzeyde depresyon belirtikleri göstermiştir” bilgisi de yer aldı. Sunumdan sonra uzmanlarımız kendi klinik tecrübeleriyle sunuma katkı sağladı.

Prof.Dr. Hüsnü ERKMEN Psikiyatri Uzmanı

Derin Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi’nin Şizofreni Hastalarında Uygulanması

07 Ekim Çarşamba (1. Sunum)

Bu hafta Bilimsel Toplantıda iki literatür sunumu yapıldı. Bu haftaki Bilimsel Toplantıda ilk sunumu NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Doç.Dr.Gökben Hızlı Sayar gerçekleştirdi. Derin Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi’nin (dTMU) şizofreni hastalarında uygulanması hakkında bir sunum yaptı. Hızlı Sayar, sunumda bahsedilen makaleyi seçme nedeni olarak da hem Derin TMU tedavisiyle ilgili bilgileri güncellemek hem de konuya çok aşina olmayan kişiler için de şizofreni hakkında bilgi vermek şeklinde açıkladı.

Genç Avustralyalılarda Antidepresan Reçeteleme, Özkıyım /Kendine Zarar Verme Davranışı: Düzenleyici Uyarılar, Çelişkili Öneriler, Uzun Dönem Eğilimler

07 Ekim Çarşamba (2. Sunum)

Sunumlardan ikincisi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç.Dr.Emel Sarı Gökten tarafından, “Genç Avustralyalılarda Antidepresan Reçeteleme, Özkıyım /Kendine Zarar Verme Davranışı: Düzenleyici Uyarılar, Çelişkili Öneriler, Uzun Dönem Eğilimler” konusundaki makale ile ilgili gerçekleştirdiği sunum oldu. Doç.Dr.Emel Sarı Gökten bu makaleden yola çıkarak; özellikle psikiyatristlerin hastaya antidepresan ilaç önerisinde bulunurken hastayı yakından takip edilmesi gerektiğini ve özellikle orta ve ağır şiddette depresyon geçirenlerde antidepresan kullanımının daha çok tercih edilmesi gerektiğinin altının çizdi. Sunumda bahsedilen makalede antidepresan kullanımı ile ilgili FDA uyarısından ve farklı ülkelerden örneklerin bu konuya bakış açısından da bahsediliyor.

Covid -19 ve Bağımlılık

23 Eylül Çarşamba (1. Sunum)

Bu hafta Bilimsel Toplantıda iki literatür sunumu gerçekleşti. Sunumlardan ilkini NPAMATEM Bağımlılık Merkezi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan Dr. Özlem Kızılkurt gerçekleştirdi. Sunumun konusu: “Covid -19 ve Bağımlılık”. Sunumda; Pandemi sürecinde bağımlılık hastalarının yaşadıkları süreçler, sorunlar karşısında duygu durum değişiklikleri üzerinde duran Dr. Özlem Kızılkurt, NPAMATEM Bağımlılık Merkezi’nde tedavi gören hastaların bu süreci geçirme şekillerine de değindi. Pandemi sürecinde alkol satışı yapan mekanların kapalı olmasına rağmen stokçuluk nedeniyle alkol temini konusunda sıkıntı yaşanmadığı belirtildi. Dr. Kızılkurt’un sunumunda dikkat çeken bir diğer nokta da bağımlı kişilerin Covid -19 karşısındaki risk noktalarıydı. Sunumdan sonra toplantıya katılan uzmanlar da kendi klinik tecrübelerini paylaşarak, sunuma katkı sağladılar.

Internet Çağında Parafili

23 Eylül Çarşamba (2. Sunum)

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’nın ikinci konuğu ise Psikiyatri Uzmanı Dr. Ahmet Yosmaoğlu oldu. Sunumun konu başlığı ise “Internet Çağında Parafili”. Dr.Ahmet Yosmaoğlu, sunumunda cinsel sapkınlıklar üzerine yapılan uluslararası araştırmalara ve yayınlara dayanarak verilerden bahsetti. Cinsel sapkınlığın tarifine de değinilen sunumda, kültürel ve tarihsel farklılıklara da değinildi.

Einstein’ın Kayıp Beyni ve Nöromitoloji

16 Eylül Çarşamba

Bu haftaki Bilimsel Toplantı’da Nöroloji Uzmanı Prof.Dr.Sultan Tarlacı, “Einstein’ın Kayıp Beyni ve Nöromitoloji” konu başlığıyla sunumunu gerçekleştirdi. Prof.Dr.Sultan Tarlacı sunumunun ilk bölümünde, Einsthein’ın hayat hikayesine, kariyerine değindi. Sunumun girişinde; 1879-1955 yılları arasında yaşamış Einsthein’nın çocukluğunda büyük ve basık kafa yapısı, çok geç konuşmaya başlaması gibi nedenlerden dolayı ailesinin yaşadığı sıkıntılar, müzikle ilişkisi ve aile yapısından bahsedildi. Çocukluğundan itibaren akademik eğitiminin Einstein’ın hayatındaki rolüne de değinen Prof.Dr.Sultan Tarlacı, dünyanın en önemli fizikçisinin başarı hikayesinin ailesi, gençliği ve yaşamını etkileyen dönüm noktalarıyla anlattı. Ünlü fizikçinin akademik hayatından sonraki kariyeri, ilk çalışmaları ve evliliği hakkında da bilgi veren Prof.Dr.Sultan Tarlacı, 1955 yılında Princeton Üniversite Hastanesi’nde hayatını kaybeden ünlü fizikçinin beyninin çalınma hikayesini de sunumunun ikinci bölümünde anlattı. Ünlü fizikçinin ölüm nedenini saptamak üzere otopsi yapan Princeton Hastanesi Patolojisti Thomas Stoltz Harvey, ünlü fizikçinin beynini evine götürme hikayesi ve Dr.Harvey, ve Einstein’ın beyninin 1978 yılına kadar bir daha gündeme gelmemek üzere unutulması da sunumun dikkat çekici bölümlerindendi. Dünya’nın en ünlü fizikçinin beyninin hikayesi, beyninin yapısı ve kapasitesi ile ilgili bilgileri videomuzda, Nöroloji Uzmanı Prof.Dr.Sultan Tarlacı’dan dinleyebilirsiniz.

Prof.Dr. Sultan TARLACI Nöroloji Uzmanı

Öğrenme ve Belleğin Arkasındaki Mekanizmalarda Önemli Keşif

9 Eylül Çarşamba

Webinar şeklinde yapılan Multidisipliner toplantımızın bu haftaki konuğu nöroloji uzmanı Prof.Dr.Oğuz Tanrıdağ oldu. Sunumun konu başlığı “Hiçbir keşif zaman’sız ve neden’siz değildir.” Sunumda; CHU Sainte-Justine Hastanesi ve Montréal'deki araştırmacıların, öğrenme ve hafıza oluşumunun altında yatan mekanizmaları anlamada geliştirdikleri bakış açısı ve bu bakış açısının tarihçesi aktarıldı. Sunumda bahsedilen çalışmanın sonuçları Profesör Roberto Araya liderliğindeki ekip tarafından 20 Ağustos 2020’de açıklandı. Bu açıklamada çalışmanın konusu öğrenme ve hafızanın altında yatan mekanizma olduğu düşünülen sinaptik plastisite sırasında nöronların dallarında bulunan küçük çıkıntılar olan dendritik dikenlerin işlevini ve morfolojik dönüşümünü incelendi.

Konuyla ilgili haberin devamı için tıklayın

ARGEYEP

2 Eylül Çarşamba

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan AR-GE konusunda hedefinin beş sene sonra global oyuncu olmak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı; “Bu toplantıdan sonra AR-GE’ye bakış açımız değişiyor. Bakış açımızı değiştirirsek ancak ölüm vadisinden çıkarız. Ayrıca hocalarımızın da Fab-Lab’ı olmalı. Bunları yapalım çünkü birçok keşifler oradan çıkacak. Hedefim beş sene sonra global oyuncu olmak. Ben Türkiye’yi değil daha üstünü hedefliyorum. Emin olun global oyuncu olmak paradan daha kıymetli. Biz iyi ve topluma faydalı bir iş çıkaralım, kazanç ardından gelir. Çünkü kazanç başarıyı takip eder. İşimizi iyi yapalım, global oyuncu olmayı hedefleyelim, kendi çabalarımızla bir şeyler yapalım. Böyle projelerde motivasyon çok önemli. Onun için takım olmamız ve takım ruhuyla ve gönüllülük esasıyla heyecanlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. O yüzden bu heyecanı hissetmekte fayda var.” Dedi.

Haberin Devamı

 

Halime Usta Yoğun AR-GE ve Yenilik Politikaları Direktörü
Daha Fazla İçerik
Sizi Arayalım