Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Kaliteli sağlık hizmeti için güçlü hemşirelik şart

  Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, toplumların sağlık hizmetlerinin gelişmesinde bilgi, beceri ve yasal yönden güçlendirilmiş hemşirelik hizmetlerine gereksinim olduğunu vurguladı.

  Dünyada her yıl 12-18 Mayıs haftası, “Hemşirelik Haftası” olarak kutlanıyor.  Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, hemşirelik mesleğinin toplumdaki yeri ve önemine değindi.

  Prof. Dr. Selma Doğan, hemşirelik mesleğinin doğası gereği her yaştaki, her ortamdaki bireyler ve topluluklara uzun süreli ve doğrudan bakım hizmeti veren ve sağlık çalışanları içinde sayıca en fazla olan profesyonel sağlık mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

  Günümüzde hemşirelik mesleğinin önemi artmıştır

  “Günümüzde yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların artması, küreselleşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sağlık hizmetlerinin hastaneden topluma yönelmesi gibi nedenlerle hemşireliğin önemi daha da artmıştır” diyen Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, “Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin katkısıyla Şimdi Hemşirelik Zamanı (Nursing Now) kampanyası başlatarak 21. yüzyıl sağlık hedeflerine ulaşmak için hemşirelerin mesleki konumlarının, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, bu yolla sağlık hizmetlerinde etkinliğinin artırılmasını hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

  Hemşirelik mesleğinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor

   Ulusal hemşirelik örgütü Türk Hemşireler Derneği’nin, ülkemizde hemşireliğin konumunun güçlendirilerek sağlık hizmetlerinin sunumunda daha etkin yer alması için bazı talepleri olduğunu belirten Prof. Dr. Selma Doğan, bu talepleri şu şekilde sıraladı:

  “1. 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ile güvence altına alınan “Hemşire” unvanın korunması, Hemşirelik uygulamasının kapsamını güvence altına alan Hemşirelik Yönetmeliğinin  uygulanması, Hemşirelik hizmetlerinin yönetiminin hemşireler tarafından yürütülmesi, hemşirelerin özlük ve emeklilik haklarının insanca yaşamaya elverişli hale getirilmesi,

  2. Hemşirelik Kanununun 8. Maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan hemşirelik uzmanlık diplomalarına istinaden uzmanlık kadrolarının tahsis edilmesi,

  3. Sağlık meslek liselerinin Hemşire Yardımcılığı bölümlerinde öğretime son verilmesi,

  Halk Sağlığı Hemşireleri olmalı

  4. Aile Sağlığı Merkezlerinde, aile sağlığı elemanı olarak değil, toplum sağlığını koruyacak ve yükseltecek bir sistem içerisinde “Halk Sağlığı Hemşireleri” olarak görev yapması, taşeron ve güvencesiz çalışma koşullarının ortadan kaldırılması, başka sağlık mesleklerine hemşireliği icra yetkisinin verilmemesi, hemşirelerin “yardımcı sağlık personeli”, “hekim dışı sağlık personeli”, “diğer sağlık personeli” olarak adlandırılmaması.

  Uluslararası Hemşireler Konseyi de hedeflerini açıkladı

  Prof. Dr. Selma Doğan, dünyada da hemşirelik mesleğinin taleplerinin bulunduğunu ifade ederek Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin 2020 yılı sonunda ulaşıldığını görmek istediği hedefleri şöyle sıraladı:

  1. “Mesleğin eğitimi, mesleki gelişme, meslek standartları, meslekle ilgili mevzuat ve meslek mensubunun işe alınma işte çalıştırılma koşullarının iyileştirilmesi için daha fazla yatırım yapılmış olması.
  2. Hemşirelikte meslek icrasının daha etkin ve yenilenmeye açık bir icra haline gelmesi için iyileştirilmeler yapılmış ve bu icra biçiminin yaygınlaştırılmış olması.
  3. Ulusal ve küresel sağlık politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde hemşire ve ebelerin etkisinin artırılmış, sağlık işgücünün karar verme süreçlerinde yer almaları için gösterilecek gayretlerin daha da genişletilmiş olması.
  4. Liderlik pozisyonlarında daha fazla hemşireye yer verilmiş ve her hizmet düzeyinde çalışanlara gelişimleri için daha fazla fırsat sağlanmış olması.
  5. Hemşireliğin en fazla etkili olabileceği alanın neresi olabileceği konusu ile hemşirelerin sahip oldukları potansiyeli / gücü tam olarak kullanmaları karşısındaki engeller ve nedenleri hakkında politika oluşturucularla karar vericilere doğru politikalar oluşturup, doğru kararlar vermelerini sağlayıcı verilerin sunulmuş olması.”

  Sağlık hizmetlerinin gelişmesi için hemşirelik mesleği güçlendirilmeli

  Prof. Dr. Selma Doğan, toplumların sağlık hizmetlerinin gelişmesinde, toplumun sağlık hakkının sağlanmasında bilgi, beceri, yasal yönden güçlendirilmiş hemşirelik hizmetlerine gereksinim olduğunu vurguladı.

   

   

   

   

  Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2018
  Yayınlama Tarihi: 02 Ocak 2013

  Kategori: Genel Sağlık

  Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
  Sizi Arayalım


  Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217