Frontal Davranış Envanteri (FBI)

Hem hastaya hem yakınına uygulanır. Bu envanterler aracılığı ile hezeyanlar, halüsinasyonlar, kaygı, dikkatsizlik, öfke, saldırganlık, aşırı mutluluk gibi psikolojik işaretler dışında iştahta artma/azalma, anormal motor aktiviteleri, anormal uyku/gece halleri, öz bakım ihmali ve istifleme gibi davranışsal sinyaller de değerlendirilir. 
Frontal Davranış Envanteri (FBI), özellikle frontotemporal demanslı hastaların davranışsal  bozukluklarının değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. FBI, pozitif ve negatif davranışları ve kişilik değişikliğini saptamak amacıyla geliştirilmiş bir envaterdir. Frontotemporal demans ve diğer demans hastalarındaki davranış ve kişilik değişikliğini değerlendirmek için yurt dışında yaygın olarak kullanılan bir testtir. Bu test, 22 sorudan oluşur. İtemler negatif davranışlardan (apati, aspontanite vb) ve pozitif davranışlardan (disinhibisyon) (perseverasyon, irritabilite vb) oluşmaktadır. Hastaya bakan kişi ile görüşülerek, hastanın hastalık öncesi durumuyla şu anki durumunu karşılaştırması istenir. Davranış şiddetine göre hiç, ılımlı, orta ve şiddetli olmak üzere 4 üzerinden puanlanır.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217