Atriyal Fibrilasyon Nedir?

Atriyal fibrilasyon (AF), kalbin en yaygın ritim bozukluklarından biridir ve atriyum adı verilen kalp odacıklarının üst kısmında meydana gelir. Normalde kalp, düzenli ve koordineli bir şekilde atar, bu da kanın vücuda pompalanmasını sağlar. Ancak AF durumunda, atriyum adı verilen üst odacıkların kasları düzensiz bir şekilde kasılır ve koordinasyon kaybolur. Bu nedenle atriyumlar yerine titrer veya fibrile olurlar.

Atriyal fibrilasyon, tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle tanı konulduğunda veya semptomlar yaşandığında bir doktora başvurulmalıdır.

Atriyal Fibrilasyon Neden Olur?

Atriyal fibrilasyonun birçok farklı nedeni olabilir ve bu nedenler genellikle risk faktörleriyle ilişkilidir. Atriyal fibrilasyonun nedenleri ve risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

Yaş: Yaş, atriyal fibrilasyon riskini artırabilir. Özellikle 60 yaşın üzerindeki kişilerde daha sık görülür.

Hipertansiyon (yüksek tansiyon): Yüksek tansiyon, kalp odacıklarının ve arterlerin zarar görmesine neden olabilir ve bu da AF riskini artırır.

Kalp Hastalıkları: Kalp hastalıkları, atriyal fibrilasyon riskini artıran önemli bir faktördür. Özellikle kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı gibi durumlar AF'ye yol açabilir.

Diyabet: Diyabet, AF riskini artırabilir.

Ailesel Yatkınlık: Ailenizde atriyal fibrilasyon geçmişi varsa, genetik faktörlerin etkisi nedeniyle riskiniz artabilir.

Obezite: Fazla kilo veya obezite, atriyal fibrilasyon riskini artırabilir.

Alkol ve Kafein Tüketimi: Aşırı alkol ve kafein tüketimi, AF riskini artırabilir.

Sigara: Sigara içmek, kalp ve dolaşım sistemi sağlığını olumsuz etkileyebilir ve AF riskini artırabilir.

Tiroid Problemleri: Tiroid bezinin aşırı veya yetersiz çalışması (hipertiroidizm veya hipotiroidizm), atriyal fibrilasyona yol açabilir.

Kronik Akciğer Hastalıkları: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik akciğer hastalıkları, AF riskini artırabilir.

İlaçlar ve Diğer Faktörler: Bazı ilaçlar, amfetamin veya uyuşturucu madde kullanımı gibi faktörler atriyal fibrilasyona yol açabilir.

Diğer Sağlık Sorunları: Romatizmal kalp hastalığı, obstrüktif uyku apnesi ve böbrek yetmezliği gibi diğer sağlık sorunları da AF riskini artırabilir.

Atriyal Fibrilasyon Belirtileri Nelerdir?

Atriyal fibrilasyon belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazı insanlar belirgin semptomlar yaşamazken, diğerleri daha rahatsız edici belirtiler yaşayabilirler. Yaygın belirtileri şunlar olabilir:

 • Hızlı ve düzensiz kalp atışları,
 • Çarpıntı hissi,
 • Nefes darlığı,
 • Göğüs ağrısı veya rahatsızlık,
 • Yorgunluk,
 • Baş dönmesi veya bayılma,
 • İşitme sorunları
 • Göğüsün sıkışması,
 • Genel rahatsızlık hali.

AF semptomları genellikle semptomların şiddetini ve sıklığını etkileyebilir. Bazı kişiler nadiren semptomlar yaşarken, diğerleri sürekli olarak semptomlarla karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca, AF semptomları başka sağlık sorunlarına veya komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle bu semptomlar ciddiye alınmalı ve bir doktora danışılmalıdır. Tedavi, semptomların şiddetine, hastanın yaşına, sağlık geçmişine ve diğer faktörlere bağlı olarak kişiye özgü olarak planlanır.

Atriyal Fibrilasyon Tanısı Nasıl Koyulur?

Atriyal fibrilasyon tanısı, bir doktor veya kardiyolog tarafından çeşitli yöntemler kullanılarak konulabilir. Teşhis için izlenen adımlar genellikle şöyledir:

 • Anamnez (Hastanın öyküsü),
 • Fizik muayene,
 • Elektrokardiyografi (EKG veya ECG),
 • Holter monitörü veya taşınabilir monitörler,
 • Ekokardiyografi (EKO),
 • Kan testleri.

Atriyal fibrilasyon tanısı, bir doktor veya kardiyolog tarafından çeşitli yöntemler kullanılarak konulabilir. Teşhis için izlenen adımlar genellikle şöyledir:

Anamnez (Hastanın Öyküsü): Doktor, hastanın semptomlarını ve tıbbi öyküsünü dinler. Semptomların ne zaman başladığını ne kadar sıklıkla meydana geldiğini, ne kadar süreyle devam ettiğini ve diğer önemli detayları öğrenmeye çalışır.

Fizik Muayene: Doktor, hastayı fiziksel olarak muayene eder. Kalp atışlarını dinler ve belirli bulguları arar, ancak AF'nin teşhisi için fizik muayene tek başına yeterli değildir.

Elektrokardiyografi (EKG veya ECG): Elektrokardiyografi, kalp ritmini ve ritim bozukluklarını incelemek için kullanılan önemli bir tanı aracıdır. EKG, kalp elektriksel aktivitesini kaydeder ve atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarını tespit edebilir. Ancak, AF'nin belirli anlarda ortaya çıkabilen bir durum olması nedeniyle, hastanın AF atakları sırasında yakalanması gerekebilir.

Holter Monitörü veya Taşınabilir Monitörler: Bazı hastalarda semptomlar düzensiz ve nadir olduğundan, kalpte oluşan elektriksel aktiviteyi uzun süre boyunca izlemek amacıyla taşınabilir monitörler veya Holter monitörleri kullanılabilir.

Ekokardiyografi (EKO): Ekokardiyografi, kalp yapısını ve fonksiyonunu görüntülemek için kullanılan bir ultrason yöntemidir. Bu, AF'nin altta yatan nedenlerini ve kalp odacıklarının boyutlarını değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Kan Testleri: Kan testleri, tiroid fonksiyonunu, elektrolit dengesini ve diğer potansiyel nedenleri değerlendirmek için kullanılabilir.

AF tanısı, semptomların, elektrokardiyografi sonuçlarının ve diğer test sonuçlarının bir araya getirilmesiyle konur. Doktor, tanı konusunda en iyi yaklaşımı belirler ve hastanın tedavi ihtiyaçlarını değerlendirir. 

Atriyal Fibrilasyon Tedavisi Nasıldır?

Atriyal fibrilasyon tedavisinin temel hedefi, semptomların kontrol altına alınması ve olası risklerin önlenmesidir. Bu tedavi sürecinde uzmanlar tarafından reçete edilen çeşitli ilaçlar, hastaların çoğunda etkili bir koruma sağlar. Bu tedavide sıkça kullanılan ilaçlar arasında beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri ve digoksin bulunur ve bunlar kalbin düzensiz ritmini düzelten temel araçlardır. Ayrıca, hastalık sırasında oluşan pıhtı riskini azaltmak için kan sulandırıcı ilaçların da kullanımı yaygındır.

İlaç tedavisi temel yaklaşım olsa da bazı durumlarda farklı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. Elektriksel kardiyoversiyon, kateter ablasyon, cerrahi ablasyon ve kalp pili yerleştirilmesi gibi prosedürler, tedavide ilaç dışı alternatifler olarak kullanılabilir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217