0216 633 0 633 Randevu Al

Demans

  Demans Nedir, Demans Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Demans nedir, demans tek başına sadece bir hastalık olarak değerlendirilmez. Demans zihinsel ve bellek yeteneklerinin bozulması ile süren bir durum olarak tanımlanabilir.

  Demans hastalıkları ,çoğu kez yaşa bağlı olarak gerçekleşen durumlardır. Buna Alzheimer eklenebilir. Alzheimer bu durumun yüzde altmışlık kısmını kapsamaktadır.

  Demans olarak ifade edilen hastalıklardan bazıları şöyledir;

  • Damar tıkanıklığına bağlı olarak gelişen vasküler demans
  • Nörolojik hastalıklardan Parkinson hastalığına bağlı gelişen demans
  • Tümörler
  • Hidrosefali
  • Çeşitli vitamin eksikliklerine bağlı gelişen demans
  • Çeşitli kan hastalıkları anemi v.b.
  • Alzheimer hastalığı
  • Hormon hastalıklarına bağlı gelişen demans

  Demans Evreleri

  Demans evreleri kişisin yıl içerisinde hastalığının seyrini gösteren düzeylerdir. Demans evreleri kapsamlı ve detaylı olarak incelenebilir.   

  Demans Evrelerinin İncelenmesi

  Demans hastalığı yıllar içerisinde değişik olarak ilerler. Hastalara göre değişir. Hastalığın ilerlemesinde 2 çeşit ölçek kullanılır. Bunlar kapsamlı olarak üç ölçekli ve daha detay olarak New York Üniversitesi’nden Dr. Barry Reisberg tarafından geliştirilen Yedi Evrelik Reisberg Ölçeğini kullanarak tanımlanır. 

  A.3 Ölçekli Demans Evreleri

  1.Erken Evre

  • Hafif düzeyde unutkanlık
  • Eşyaların yerini değiştirme ve daha sonra hatırlamama
  • Karar alırken ikilemde kalmak
  • Matematiksel ve finansal işlemleri çözmede zorluklar
  • Sorulan soruyu tekrarlama isteği

  2.Orta Evre

  • Temel becerileri yerine getirmede zayıflık
  • Unutkanlıklara bağlı olarak karşısındakini suçlama
  • Zaman kavramının karıştırılması
  • Halüsinasyonlar görme 
  • Tanıdık insanların yüzlerini ve isimlerini hatırlayamama

  3.İleri Evre

  • Kişinin yatağa bağımlı olma durumu
  • Tuvalet ihtiyacını tek başına karşılayamama ve altına kaçırma durumu
  • Konuşmada, hareket etmede, yemek yemede ciddi anlamda yardıma ihtiyaç duyma

  B.Yedi Ölçekli Demans Evreleri 

  1.Evre:

  Hasar yoktur.

  • Kişinin hafızasında ve davranışlarında herhangi bir anormal durum görülmez.
  • Çevresi tarafından fark edilmez.
  • Herhangi bir hasar söz konusu olduğunda kişi bunu önemsemeyebilir.

  2.Evre:

  Bilişsel değişiklik az hissedilir 

  • Güncel olaylar unutulabilir.
  • Kişisel eşyaları farklı yerlerde unutma olayları sıklaşır.
  • Bu evrede unutkanlıkla ilgili sorunlar yaşlılık belirtisi olarak algılanır ve doğal bir sonuç olarak düşünülür.

  3.Evre:

  Bilişsel değişiklik orta düzeyde hissedilir

  • Önceki evrelerde doğal sonuç olarak düşünülen olaylar kişinin yaşamını olumsuz olarak etkilemeye başlar.
  • Kişinin çevresi tarafından değişiklikler fark edilmeye başlar.
  • Kişi bu sorunları önemsemez ve gizlemeye başlar.
  • Hastalığı erken evrede teşhis etmek zordur.

  4.Evre:

  Alzheimer başlangıcı olarak kabul edilir

  • Kişi hesaplamalarla ilgili sorunlar yaşar.
  • Rutin işlerde aksamalar başlar.
  • Kişi çevresindekileri tanımaya devam eder.
  • Teşhis konsa bile hasta bu durumu kabullenmeyebilir.
  • Olduğunun aksine huysuzluk ve sinirlilik durumu artar.
  • Hasta içine kapanmaya başlar.

  5.Evre:

  Demans evreleri arasında orta-şiddetli düzey olarak kabul edilir. 

  • Kişi kişisel sorun çözme yetisini kaybetmeye başlar.
  • Olay örgülerini birbirine karıştırır.
  • Ciddi anlamda unutkanlıklar başlar.
  • Unutkanlıklara bağlı olarak karşısındakini suçlama

  6.Evre:

  Demans evreleri arasında şiddetli düzey olarak kabul edilir

  • Yaptıkları davranışların farkına varamazlar.
  • Yakınlarının isimlerini hatırlamazlar ama simaları tanıdık gelir.
  • Kişi temel ihtiyaçlarını yerine getirmede zorlanır ve yardım almaya gereksinim duyar.
  • Kişi olmamış bir olayı olmuş gibi hatırlama, sanrı görme gibi psikolojik sıkıntılarla karşılaşmaya başlar.

  7.Evre:

  Demans evreleri arasında çok şiddetli düzey olarak kabul edilir.

  • Hasta motor becerilerini yitirir.
  • Yardım almadan temel ihtiyaçlarını yerine getiremez.
  • Hastalık çok ilerlediği için kişi oturmayı, yemek yemeyi unutur ve yatağa bağlı hale gelir.
  • Tuvalet ihtiyacını karşılayamaz ve altına kaçırma durumu sıklaşır.
  A. Oğuz TANRIDAĞ
  Nöroloji Uzmanı
  Prof.Dr. A. Oğuz TANRIDAĞ
  Yayınlama Tarihi:
  23 Kasım 2018
  Güncelleme Tarihi:
  30 Eylül 2021