Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Katarsis Nedir?

Katarsis kelimesinin sözcük anlamı arınma olarak tanımlanır. Bu tabir felsefi bir terim olarak psikoloji bilimi ile alakalıdır. Burada anlatılan arınma, insanın ruhunun kötü şeylerden kurtulması olarak ifade edilir. Buna ruh dönüşümü de denilmektedir. Ruhun arınması bireyin bilinçdışına ittiği duygulara ulaştıktan sonra özgürlüğe kavuşmasını sağlamaktır. Temizlenme terimi de katarsis sözcüğü yerine kullanılır. Bunun ile birlikte bu teknik bir tedavi şekli olarak da karşımıza çıkar.

Katarsis sözcüğü psikolojide bir terimdir ve kökeni Eski Yunan’a dayamaktadır. İlk defa Aristotales’in Poetika isimli eserinde bu kelime geçmektedir, Freud’un psikanaliz kuramında önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayı bu sözcük, katarsis ne demek, katarsis kelime anlamı nedir gibi sorular ile incelenmektedir.
Bu kelimenin sözcük anlamı arınmadır. Bu yapıtta anlatılmış olan trajedinin izleyici üstündeki etkisi olarak ifade edilmiştir. Katarsis tabiri Platon'un "Devlet" isimli eserinde de yer almaktadır. Bu eserde anlatılmak istenen adil ve onurlu yönetici kişilerdir.

Katarsis TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Katarsis kelimesi TDK sözlük anlamı olarak da ilk defa Aristotales'in Poetika'sında kullanılmış olması yönünde ele alınmaktadır. İzleyici acıma ve korku gibi hisler yaşar. Bu hislerin aracılığıyla iç arınmaya ulaşır. Böylelikle izleyici duygusal adalete eğilim gösterir.

Katarsis Yaşamak Ne Demek?

Katarsis sözcük anlamı itibari ile duygusal boşalma ve psikolojik arınma anlamları taşımaktadır. Bundan dolayı katarsis yaşamak söylemi bireyin arınmış şekilde yaşaması anlamına gelmektedir. 
Kişide bu arınma durumunun oluşması için psikolojik terapiler uygulanmaktadır. Bireyin içerisinde birikmiş olan hisler açığa çıkar. Kişi açığa çıkmış olan bu duygular ile cesur bir şekilde yüzleşebilmektedir. Yüzleşmenin ardından katarsis yaşamaya başlanır.

Katarsis Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Katarsis tekniğinin meydana geliş süreci vardır. Öncelikle çatışma durumuna yol açan kuvvetli hisler barındırır. Bu hisler ilk olarak belirti şeklinde kendini gösterir. Bu da kişinin gündelik yaşamını somut biçimde etkiler. Ardından bu hislerin bilinç seviyesine gelmesi dil sürçmesi, rüya, tekrarı ve serbest çağrışım durumu biçiminde kendisini belli etmiştir. Bu etkilerin bireyde meydana geliyor olması bu kuvvetli hislerin bir biçimde bilinç dışının o savunmacı yapısını geçmiş olması anlamına gelmektedir. Birey bu seviyeden sonra kendisi için bir ifade bulmak zorundadır. Bu durumu başarırsa içsel dünyasına karşılık farkındalık oluşturur. Bu farkındalık ile birlikte de şiddetli temizlenme duygusu hisseder.

Katarsis Ne Demek Psikoloji Anlamı

Katarsis sözcüğü aslında ruh dönüşümü veya ruhsal başkalaşım şeklinde belirtilmektedir. Psikoloji alanında, Freud'un önderlik etmiş olduğu psikanaliz kuramında yer tutmaktadır. 
Psikolojide katarsis yöntemi, travmaya neden olan ve bilinç dışına itilen hislerin bilince dönüştürülerek duygu boşalımı oluşturması ve böylece hasta olan kişinin patojen hislerinden ve nevrotik semptomlarından temizlenmesidir.

Katarsisin Etkileri

Katarsis kavramı ilk defa milattan önce 350 senelerinde Aristoteles tarafından Poetika eseri ile kendini göstermiştir. Ünlü düşünüre göre trajedi, bireyde korku ve merhamet hislerinin oluşmasına yol açar. Bu hisler aracılığı ile birey sahnede sergilenmiş olan duygulardan temizlenir. Bu fonksiyon yani katarsis tarihten bugüne kadar kişilerin ruhunda olumlu bir etki oluşturmuştur.

Psikanalizde, bilincin dışına itilen hislerin yaşanıp boşalım imkanına kavuşturulup kişinin patojen hislerden ve nevrotik semptomlardan kurtarılması durumudur. Antik Yunan döneminde bir tür "ruh dönüşümü" şeklinde kabul edilmekte olan Katharsis, ruhun kötü durumlardan temizlenmesi olarak ifade edilmiştir.
Danışan kişi, yoğun hislerini, ifade etmek istediği bireyin yerine koyarak psikolojik danışmana ifade eder. Bu aktarımın sonrasında oluşan duygusal boşalım katarsis olarak tanımlanır.
Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023
Yayınlama Tarihi: 10 Ocak 2023
Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217
,