Süleyman Demirel'e Güçlü Hafıza Ödülü

9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'e "Güçlü Hafızası" nedeniyle Memory Centers of America tarafından ödül verildi. 27 Ekim 2000 tarihinde Ankara Dedeman Oteli’nde yapılan törende 13 öğretim üyesine de Nöropsikiyatriye katkıları nedeniyle plaket sunuldu. Törene, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunç Alp ÖZGEN, E.Tbp.Tümgeneral Şerif SABUNCU ve GATA’dan Prof. Dr. Ünsal SÖYLEMEZOĞLU katıldı.

Yapılan panel sonrasında söz alan Sayın Süleyman DEMİREL şunları söyledi:

npistanbul

"Değerli konuklar, Prof. Dr. TARHAN’a teşekkür ediyorum. İstanbul Hafıza ve Öğrenme Merkezi’ne de teşekkür ediyorum. Sayın Nevzat TARHAN dedi ki; Memory Centers olarak, hafızası güçlü insanlar ararken, aslında hafızayı güçlü tutmayı da kendilerine gaye edinmişlerdir. Bunu bilimin ödevi olarak görmüşlerdir.

İnsanların ortalama ömrü 40 yıl iken böyle şeylere lüzum olmayabilirdi. Nitekim zaten Memory Center’ın ele aldığı beyin ile ilgili meselelerin bu kadar uzun zaman hekimliğin dikkatine çok yakından gelmeyişi vasati ömrün kısa olmasındandır. Bizim ülkemizde çocuğumuzun mürüvvetini göremez iken, şimdi torununun ötesini görebilmekte, yani vasati ömür 75’in üzerine çıkmıştır. Dünya nüfusunun da 6 milyarın üzerine çıkmasında bunun önemi vardır. Ortalama ömrün artması yaşlılıkta bazı sorunlara neden olmuştur. Yaşlılık ile emeklilik farklı şeylerdir. Emeklilik belli bir süre çalışıldıktan sonra emekli maaşı hak edip köşede oturup takdir-i ilâhî’yi beklemek değildir. Madem ki bunca seneler insanın yaşama imkanı oluşmuştur. Mühim olan bu senelerin ruh huzuru ile yaşanmasıdır. Beden – ruh – akıl – hafıza sağlığı hepsiyle beraber yaşamak lazımdır. Bugün G8’ler olarak adlandırılan gelişmiş ülkeler Okinava bildirisinde Aging (Yaşlılık) kavramına yer vermişlerdir. Ve milenyum deklerasyonunda yine Aging diye bir olay var.

Yaşlılarda üç şeyi korumak lazım: 1) Nev’in bekası; yani kişi kendini devam ettirmeli. Bu hergün beslenmeyle olur. 2) Neslin bekası; üreyecek. 3) Aklın bekası. Akıl- hafıza bunlar birbirine karışır. Bunlar birbiri yerine kullanılır. Akıl dediğimiz olaya geldiğimiz zaman bunun ilmini siz açıkladınız. Aklın bekası deyince Descartes’ın bir deyimini hatırlıyorum. “Cenab-ı Allah insanlara herkese yetecek kadar akıl vermiştir’’. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Gençler için tercüme edeyim: İnsan hafızası unutkanlıktan malüldür. Unutacaktır. Unutmak o kadar kötü bir şey değildir. İnsanlar dünyaya üryan gelir üryan gider. Ancak bu üryanlık fizikî olarak. Çıplak gelir, ama, çok cihazlanmış olarak gelir, o da beyindir."

Törende plaket sunulan isimler ise;

 • Prof.Dr. Eflatun ADAM,
 • Prof.Dr. Şevket AKPINAR,
 • Prof.Dr. Kemal AYDINALP,
 • Prof.Dr. İsmail ÇİFTER,
 • Prof.Dr. Doğan KARAN,
 • Prof.Dr. Özcan KÖKNEL,
 • Prof.Dr. Turan ÖRNEK,
 • Prof.Dr. Hıfzı ÖZCAN,
 • Prof. Dr. Orhan ÖZTÜRK,
 • Prof.Dr. Refet SAYGILI,
 • Prof. Dr. Coşkun ŞARMAN,
 • Prof.Dr. Atalay YÖRÜKOĞLU
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217