Psikoloji, Nöroloji ve Psikiyatri Birlikteliği

npistanbulNöroloji sinir sistemi hastalıklarıyla, psikiyatri beyinden kaynaklanan duygu ve davranış bozuklularıyla psikoloji ise insan duygu ve davranışlarıyla ilgilidir. 20.Yüzyılın başlarında psikolojideki dinamik açıklama eğilimlerinin ağır basmasıyla, bundan önce psikiyatri etkilenmiş, daha sonra da nöroloji refleksoloji biçimine dönüşerek beyinden uzaklaşmıştır. Bu yapay ayrışma yüzyıl içinde neredeyse 70 yıl sürmüş, bu tarihlerden itibaren görüntüleme yöntemlerinin kullanılmaya başlanmasıyla bu üçü arasında yeniden yakınlaşma zemini doğmuştur.

Günümüzde nöroloji davranış nörolojisiyle, psikiyatri biyolojik psikiyatriyle ve de psikoloji deneysel ve kognitif psikolojiyle yakınlaşmalarını sürdürmekte, beyin hepsinin ortak zemini ve ilgi alanı haline dönüşmektedir. Bu gelişme Türkiye’de NP GRUP’la ideal zeminine kavuşmuş durumdadır.

Psikoloji, Nöroloji ve Psikiyatri Birlikteliği

Bunun nedeni, hastaların her üç bilim dalı tarafından da ortak biçimde incelenmesi ve sonuçların konsültasyonlar ve ortak olgu toplantılarıyla irdelenmesidir. Bu koordinasyon erken ve doğru tanıda başarı getirmektedir. Örneğin, depresyon bulguları taşıyan ileri yaş hastalarında NP GRUP üyeleri Alzheimer hastalığı olasılığını, davranış bozukluğu bulguları taşıyan benzer yaş gruplarında Fronto -Temporal Demans olasılığını rutin olarak değerlendirmekte ve bu tür olgulara yapılmış olan testlere ek olarak nöropsikolojik testler uygulanmaktadır. Öykü ve test sonuçlarıyla birlikte Kantitatif EEG/Beyin Haritalaması ile MR sonuçları karşılaştırılarak Beyin Check-Up zemininde ideal tanıya ulaşılmaktadır. 

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217