JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu

NPİSTANBUL Hastanesi’ne 5. Kez Altın Madalya
Dünya’nın en büyük Sağlık Akreditörü olan JCI (Joint Commission International) tarafından, 2012’de “Türkiye'nin ilk Akredite Nöropsikiyatri Hastanesi” ve 2018’de “Dünyanın ilk Akredite Beyin Hastanesi” unvanlarını alan NPİSTANBUL, 2024 yılında da denetimini başarı ile taçlandırmış ve 5. Kez akredite edilmiştir. Hastanemiz standartlara gösterdiği uyum, hasta odaklı ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu ile bu yıl da sağlıkta kalite yolculuğunun devamlılığını sağlamış ve sağlık alanında sunduğu hizmet uygulamalarında bu iddiasını kanıtlamıştır.

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon; sağlık hizmetleri organizasyonlarının, bakım kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi standardın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını saptamak üzere, bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmesi sürecidir.

Joint Commission International (JCI):

Sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu 1951′de, American College of Surgeons, American College of Physicians, American Hospital Association, American Medical Association ve Canadian Medical Association’ın katılımıyla “Joint Commision on Accreditation of Hospitals” (JCAH) olarak kurulmuştur.

1987 yılında hastaneler dışındaki sağlık kuruluşları için de akreditasyon programları geliştirilince komisyonun ismi “Joint Commision on Accreditation of Health Care Organizations” (JCAHO) olarak değiştirilmiştir.

Joint Commission International (JCI); sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kâr amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

Joint Commission’ın uluslararası kolu olan Joint Commission International (JCI), 1994 tarihinden bu yana 80 ülkede sağlık kuruluşları, sağlık bakanlıkları ve küresel organizasyonlarla çalışmaktadır. JCI, akreditasyon ve sertifikasyon hizmetleri yoluyla hasta bakımının güvenliğini geliştirmeye odaklanmıştır. Sağlık hizmetleri kalitesi ve hasta güvenliği konusunda tanınmış bir dünya lideridir. JCI denetçileri hasta güvenliğini savunan son derece eğitimli klinisyenlerdir. Enfeksiyon kontrolü, ilaç güvenliği, hasta bakımı ve tedavisi, hasta değerlendirilmesi ve tesis güvenliği konularındaki uzmanlığı ile sağlık hizmetleri kalitesini geliştirme ve hasta güvenliği konularına odaklanmaktadır. JCI’nın standartları, tüm dünyadaki sağlık hizmetleri uzmanları tarafından geliştirilmiş ve dünyanın her bölgesinde test edilmiştir. JCI’nın akreditasyon kararları, sağlık hizmetleri uzmanlarından oluşan uluslararası bir komite tarafından verilmektedir.

JCI, Haziran 2011 tarihinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kalite Topluluğu (ISQua) tarafından kendi denetim süreci, kalitesi ve standartları çerçevesinde denetlenmiş ve akredite olmuştur. Bu sayede JCI’nın denetim ve akreditasyon sürecinin güvenilirliği uluslararası alanda kanıtlanmıştır. ISQua akreditasyonu, sağlık hizmetleri organizasyonlarının çalışmasını denetlemek amacıyla JCI tarafından kullanılan standartların ve süreçlerin akreditasyon kuruluşları için en yüksek uluslararası temel ölçütleri karşıladığını garanti etmektedir.

JCI’nın Akreditasyon Amaçları:

 • Bakım alanlar ve bakım verenler için riski azaltan güvenli bir ortam temin edilmesi
 • Kalite ve hasta güvenliği için ölçülebilir kıyaslama kriterlerinin sunulması
 • Güvenilir bir süreç kullanılarak sürdürülebilir iyileştirmenin ortaya konulması
 • Akredite edilen hastanelerin başarılarının ve mükemmeliyete adanmışlıklarının kamuoyu nezdinde tanınmasının ve kabul görmesinin sağlanması
 • Hasta memnuniyetinin iyileştirilmesi
 • Verimliliğin artırılması
 • Standardize bakım sayesinde maliyetlerin düşürülmesi

JCI’nın Akredite Ettiği Hastanelerden Beklentileri:

 • JCI, kapsamlı bir denetimden sonra akredite ettiği kuruluşların tıbbi ve yönetsel performansını sürekli izlemektedir.
 • Hastaneden aşağıda sıralanan JCI standartlarının ana başlıklarına yönelik klinik ve yönetsel performans göstergeleri belirlemesini istemekte ve bu göstergelere yönelik sürekli veri toplanmasını, analiz edilmesini, raporlanmasını ve iyileştirme süreçlerinin etkin olarak hayata geçirilmesini istemektedir.
 • Akredite olan hastanelerden belirli periyodlarda bu analiz sonuçlarını istemekte ve denetlemektedir.
 • Aynı zamanda JCI, akredite ettiği hastanelere habersiz denetimler düzenleyebilmektedir. Bu denetimlerde de JCI standartlarına tam uyum sağlanmasını beklemekte ve bunu kontrol etmektedir.
 • Akreditasyon kararı verilen hastanenin tüm süreçleri, akreditasyonun 3. yılında yeniden, tüm standartlar ve kriterler ölçüsünde, yerinde titizlikle değerlendirilmektedir. Bu denetim neticesinde akreditasyon kararının devamlılığına ya da sonlandırılmasına karar verilmektedir.

JCI Akreditasyonu’nun Avantajları:

 • Tüm hastane ve polikliniklerde aynı kalitede ortak bir hizmet sunulması sağlanır.
 • Tedavi hizmeti verilen hasta profiline uygun olarak tesis güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, sürekli gözlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, önemli bir olmazsa olmazıdır.
 • Hasta mahremiyeti en üst düzeyde korunur.
 • Hasta hakları ve sorumlulukları ilkesine bağlı kalınarak sağlık hizmeti sunulur.
 • İstenen tıbbi sonuçların alınma olasılığı artırılır ve istenmeyen sonuçların meydana gelme riski azaltılır.
 • Tedavi hizmeti sunumunda multidisipliner bir bakım planı oluşturulması desteklenir ve denetlenir.
 • Hasta ve çalışan güvenliği açısından ortaya çıkabilecek risklerin yönetimi sağlanıp tehlikeler azaltılır.
 • Uygulamalar ve bilgilendirmeler ile hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerine olan güveni ve katılımı sağlanır.
 • Periyodik olarak klinik ve yönetsel risk ölçümleri ile meydana gelmesi muhtemel hataların tespit edilmesi, önlenmesi ve sürecin iyileştirilmesi sağlanır.
 • Hasta ve yakınlarının sağlık problemleri ile ilgili mevcut ve olası eğitim gereksinimleri belirlenir ve bunların karşılanması sağlanır.
 • Tüm sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları arasında etkin iletişim ve koordinasyon sağlanır.
 • Hasta ve yakınlarının değişen şartlara uyum sağlaması, beklentilerinin karşılanması ve memnuniyet düzeylerinin artırılması sağlanır.
 • Fiziksel ortamın güvenliği ve çalışanların acil durumlarda etkin koordinasyonu sağlanır.
 • En yüksek kalite ve teknolojik ekipman ile doğru zamanlarda etkin hizmet verilmesi sağlanır.
 • Kurumun tüm alanlarında aynı yüksek kalitede hizmet verilmesi temin edilir.
 • Hasta ve ailesi, hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir, doğru ve yerinde hizmet sunulması sağlanır.

JCI (Joint Commission International) Standardı’nın Ana Başlıkları:

-Hasta Odaklı Standartlar
 1. Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri
 2. Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği
 3. Hasta Odaklı Bakım
 4. Hastaların Değerlendirmesi
 5. Hastaların Bakımı
 6. Anestezi ve Cerrahi Bakım
 7. İlaçların Yönetimi ve Kullanımı
-Organizasyon Odaklı Standartlar
 1. Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği
 2. Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü
 3. Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme
 4. Tesis Yönetimi ve Güvenliği
 5. Çalışan Nitelikleri ve Eğitimi
 6. Bilgi Yönetimi

Bu çalışmalar çerçevesinde NPİSTANBUL Beyin Hastanesi; geçmişten bugüne ve geleceğe, kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmayı tüm danışan ve yakınlarına taahhüt etmiştir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217