Turuncu Grup - Genel Bilgi

Evlilik birlikte yaşamayı öğrenmekle başlıyor. Yeni evli çiftlerin kadın ve erkek rollerine adapte olmak, doyurucu ve uyumlu bir cinsellik sağlayabilmek, sorumlulukların paylaşılması, ekonomi ve ev yönetimine dair rutinlerin oturması gibi yeni becerilere adapte olmayı gerekir. Aynı şekilde ebeveyn olma ile birlikte çiftin anne ve baba rollerine geçiş yapması da yeni bir değişim ve öğrenmeyi beraberinde getirecek olup yine sancılı ve zorlayıcı olabilir.

Yeni roller ve öğrenme süreçleri değişim gerektirir ve değişimler bazen sancılı olabilir. Büyüme ve olgunlaşmayı getirecek bu değişimlerin sancılı olabileceğini ve zorlanabileceğimizi kabul etmek gerekir. Çiftlerin evlilikle birlikte yeni yaşam biçimlerine adapte olmada işbirliği içinde birbirlerine destek olmaları gereklidir. Bu dönemde en önemli ihtiyaç sağlıklı bir iletişimdir.

Her döneme ait sorunlar kendi içinde aşılmadan sonraki evreye geçildiğinde ilişkilerde çatışmalar kaçınılmaz olmaktadır. Evlilik aşamasında yeni rol ve sorumluluklara adapte olmadan ebeveyn olmak için acele edilmemelidir. Çift ve aile olmak değişim gerektirmektedir ve bu değişim süreçlerinde her yeni öğrenmede çiftler birbirlerini desteklemeli ve gerçekçi beklentiler içinde olmalıdır. Koşulsuz kabul ve sevgi ile hemen tüm zorlanmaları ve sorunları aşmak mümkündür.

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı