COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1982 Sivas doğumludur. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans öğrenimi sırasında Felsefe bölümünde çift anadal yapmıştır. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını “İntihar Girişiminde Bulunan Depresiflerin Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi”  isimli tez çalışması ile tamamlamıştır. 2020 yılında (%100 YÖK Bursu almaya hak kazanarak) başladığı Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümü doktora programına devam etmektedir. 

2005 yılından bu yana terapi yapmaktadır, yetişkinlerle bireysel psikoterapi ve çift-evlilik terapisi alanlarında çalışmaktadır. Çalışmaları kişilik analizi ve kişilik yapılarının kişiler arası ilişkilerdeki etkisi üzerinedir, ağırlıklı olarak varoluşçu analiz, logoterapi ve şema terapi yöntemlerini uygulamaktadır. 

2015 Haziran ayında NPFeneryolu Tıp Merkezinde çalışmaya başlamıştır.

Eğitim

2020-devam Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora 
2007-2010 İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
2000-2004 İstanbul Üniversitesi Psikoloji 
2001-2004 İstanbul Üniversitesi Felsefe çift anadal

Aldığı eğitimler ve sahip olduğu sertifikaların bazıları:

 • Dr. Teria Shantall ( A.B.D. Viktor Frankl Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ) ve Dr. Batya Yaniger, PSYD (Logoterapist) ile “Varoluşçu Analiz ve Logoterapi” ileri düzey eğitimlerini ve süpervizyon sürecini tamamlamış olup “ABD Viktor Frankl Institute of Logotherapy” tarafından verilen “Academic Associate on Logotherapy” sertifikasına sahiptir. 
 • Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Temel Düzey Şema Terapi Eğitimi tamamlamış olup  uluslararası onaylı ISST sertifikasyon sürecine devam etmektedir. 
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü EMDR I. Düzey Temel Eğitimi 
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü- Gebelik ve Doğum Sorunları için EMDR Çözümleri
 • İleri Düzey Şema Terapisti Eğitmeni Süpervizörü M.D.Eckhard Roediger ile “Çiftlerle Şema Terapi Eğitimi” ve süpervizyonu
 • Prof. Dr. Nossrat Peseschkian tarafından verilen 100 saatlik “Pozitif Psikoterapi “eğitimi ve Prof. Dr. Nossrat Peseschkian ile psikoterapi süpervizyonu
 • Dr. Emel Stroop tarafından verilen “Kognitif Terapi”  temel eğitimi
 • İçgörü Psikoterapi Merkezi’nde Psikanalist Yavuz Erten tarafından verilen “Psikanalizden Dinamik Pskoterapilere” isimli eğitim ve Yavuz Erten’in bireysel dinamik psikoterapi süpervizyonu
 • Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nin verdiği “Rorschach ve Tematik Algı Testi” Serfikaları
 • Yunanistan’da Dr. Carina Couglagoglu tarafından verilen “Peri Masalları Testi” eğitimi
 • Dr. Helen-Harville Hendrix  tarafından verilen “İmago Çift Terapisi” eğitimi
 • Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği” Bağımlılık Sertifika Eğitim Programı “

2015- devam Üsküdar Üniversitesi NPFeneryolu Tıp Merkezi- Uzman Klinik Psikolog
2015- Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı-Psikodiagnostik Testler Dersi öğretim görevlisi
2015- Üsküdar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu -Pozitif Psikoloji Dersi öğretim görevlisi
2016- Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı eğiticisi
2007-2015 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi- Uzman Klinik Psikolog
2005-2007 Emekli Sandığı Etiler Dinlenme ve Bakımevi- Psikolog
2004-2005 Özel İkem İşitme Engelliler Özel Eğitim Merkezi- Psikolog
2003-2004 Çapa Tıp Fakültesi Yetişkin Psikiyatri-Konsültasyon Liyezon Pskiyatri ve Çocuk Pskiyatri klinikleri stajları
2003- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları -staj


Projeler: 

 • 2021- Üsküdar Üniversitesi Kişilerarası İlişkilerde Şiddeti Önleme (KAŞİF) Projesi 
 • 2020- Üsküdar Üniversitesi Aileler Üniversitede Projesi
 • 2016- Üsküdar Üniversitesi Pozitif Psikoloji Çalışma Grubu
 • 2012 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi -Nesne İlişkilerine Dayanan Klinik Ölçekler Standardizasyon Çalışmaları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Depresyon
 • Duygudurum bozuklukları 
 • Yas Terapisi
 • İntihar
 • Ruhsal travmalar
 • Psikoonkoloji
 • Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluğu-Agorafobi-Özgül fobiler-Sosyal Fobi-Obsesif  Kompulsif Bozukluk)  
 • Evlilik Terapisi
 • Çift Terapisi 

Bilimsel Yayın ve Makale:

Metaverse: Dijital Oyun Psikolojisi, Der Yayınları, Nevzat Tarhan&Aylin Tutgun Önal (Ed.). Dijital Oyunlar ve İntihar Üzerine: Risk Mi Dijital Çağda Oyunun Dönüşümü mü? bölümü yazarı, 2022.

Sosyal Medya Psikolojisi, Der Yayınları, Nevzat Tarhan&Aylin Tutgun Önal (Ed.). Kalabalık İçinde Yalnızlık: Sosyal Medya ve Yalnızlık bölümü yazarı, 2021.

Aileler Üniversitede Projesi, 2020, Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi’nin ortaklaşa yürüttükleri projede sorun yaşayan çiftlerin birbirlerini anlamaları ve sorunlara etkin çözümler üretebilmeleri amacıyla oluşturulan Turuncu Grup Eğitim yazarı ve uygulayıcısı. 

The Reliability and Validity of Erenkoy-Rorschach Object Relations Form. Selvinaz Çınar Parlak, Sera Elbaşoğlu, Ishak Sayğılı, Yücel Yılmaz, Medine Yazıcı Güleç, Nurdan Eren Bodur, Hülya Akar Özman, Dicle Bilge Öğüt, Hüseyin Güle. Erenköy Mental Health Research and Training Hospital. XXI International Congress of Rorschach and Projective Methods, İstanbul, 15-19 July 2014

The Validity of the Turkish Form of Blatt’s Method, Sera Elbaşoğlu, Selvinaz Çınar Parlak,  Ishak Sayğılı, Yücel Yılmaz, Medine Yazıcı Güleç, Nurdan Eren Bodur, Hülya Akar Özman, Dicle Bilge Öğüt, Hüseyin Güleç. Erenköy Mental Health Research and Training Hospital. XXI International Congress of Rorschach and Projective Methods, İstanbul, 15-19 July 2014

Erenköy Kişilik Örgütlenmesi Tanısal Formu Faktör Yapısı, Güvenirliği ve Geçerliği. Yücel Yılmaz, İshak Sayğılı, Dicle Bilge, Selvinaz Çınar, Nurdan Eren Bodur, Arzu Bayrak,Medine Yazıcı Güleç, Hülya Akar, Sera Elbaşoğlu, Hüseyin Güleç. Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ekim 2012 Sözel Bildiri

Erenköy Nesne İlişkileri Niteliği Ölçeği’nin Faktör Yapısı, Güvenirliği ve Geçerliği. İshak Sayğılı, Yücel Yılmaz, Dicle Bilge, Nurdan Eren Bodur, Selvinaz Çınar Parlak, Sera Elbaşoğlu, Medine Yazıcı Güleç, Hülya Akar Özmen, Arzu Sancak Bayrak, Hüseyin Güleç. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ekim 2012 Sözel Bildiri

Aşk İçin Çaresiz Bir Yakarış: İbn-i Sina’dan Psikanalize Depresyonun Tarihsel Öyküsü, Selvinaz Çınar Parlak Yansıtma 15, 2011 Haziran

Psikofarmakolojik Tadaviye Yanıt Vermeyen Bir Melankolik Depresyon Olgusu, Hülya Akar Özmen, Merih Altıntaş, Selvinaz Çınar Parlak Yansıtma 15, Haziran 2011

Comparison of neurocognitive skills between generalized anxiety disorder and premenstrual dysphoric disorder patients: A controlled study. Selma Bozkurt Zincir, Aynil Yenel, Selvinaz Çınar Parlak, Gülnihal Şimşek, Arzu Bayrak, Dicle Bilge, Ümit Başar Semiz, Mustafa Bilici. 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Kasım 2011, Poster Bildiri

Sunumlar:

 • Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği”, 7 Mart 2022.
 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Doktora Semineri “Vygotsky’den Günümüze İçsel Konuşma” 24 Aralık 2021
 • Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü “Medya, Kadın ve Psikoloji: Toplumsal Cinsiyet ve Medya”  10 Mayıs 2021.
 • Anne Olmak ya da Olmamak: Tekrarlayan Kürtajları Olan Hastanın Projektif Test Profili, 2. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, 14 Eylül 2012
 • İntihar Girişiminde Bulunan Depresiflerin Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi, 3. Doktora ve Master Günleri,Psikanaliz ve Projektif Yöntemleri İstanbul Üniversitesi Etkinliği,19 Şubat 2010.
 • İntiharda Ruhsal İşleyiş, 4. Doktora ve Master Günleri; Psikanalitik Psikopatolojiler ve Projektif Metodlar, İstanbul Üniversitesi Etkinliği,18 Şubat 2011.
 • Psikiyatri Kliniğinde Tedavi Ekibi Arasındaki Uyum ve İşbirliğinin Önemi, Ruh Sağlığı Hastaneleri Sempozyumu, Titanic Otel, 3 Aralık 2010.

Ödüller:

2010 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yürüttüğü görevler ve psikoterapi çalışmaları nedeniyle İstanbul Valiliği’nce (devlet memurları kanununun 122. Maddesi gereğince) “Takdirname” ile ödüllendirilmiştir. 


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım