1982 Sivas doğumludur. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans öğrenimi sırasında Felsefe bölümünde çift anadal yapmıştır. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını “İntihar Girişiminde Bulunan Depresiflerin Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi”  isimli tez çalışması ile tamamlamıştır. 2020 yılında (%100 YÖK Bursu almaya hak kazanarak) başladığı Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümü doktora programına devam etmektedir. 

2005 yılından bu yana terapi yapmaktadır, yetişkinlerle bireysel psikoterapi ve çift-evlilik terapisi alanlarında çalışmaktadır. Çalışmaları kişilik analizi ve kişilik yapılarının kişiler arası ilişkilerdeki etkisi üzerinedir, ağırlıklı olarak varoluşçu analiz, logoterapi ve şema terapi yöntemlerini uygulamaktadır. 

2015 Haziran ayında NPFeneryolu Tıp Merkezinde çalışmaya başlamıştır.

Eğitim

2020-devam Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora 
2007-2010 İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
2000-2004 İstanbul Üniversitesi Psikoloji 
2001-2004 İstanbul Üniversitesi Felsefe çift anadal

Aldığı eğitimler ve sahip olduğu sertifikaların bazıları:

 • Dr. Teria Shantall ( A.B.D. Viktor Frankl Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ) ve Dr. Batya Yaniger, PSYD (Logoterapist) ile “Varoluşçu Analiz ve Logoterapi” ileri düzey eğitimlerini ve süpervizyon sürecini tamamlamış olup “ABD Viktor Frankl Institute of Logotherapy” tarafından verilen “Academic Associate on Logotherapy” sertifikasına sahiptir. 
 • Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Temel Düzey Şema Terapi Eğitimi tamamlamış olup  uluslararası onaylı ISST sertifikasyon sürecine devam etmektedir. 
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü EMDR I. Düzey Temel Eğitimi 
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü- Gebelik ve Doğum Sorunları için EMDR Çözümleri
 • İleri Düzey Şema Terapisti Eğitmeni Süpervizörü M.D.Eckhard Roediger ile “Çiftlerle Şema Terapi Eğitimi” ve süpervizyonu
 • Prof. Dr. Nossrat Peseschkian tarafından verilen 100 saatlik “Pozitif Psikoterapi “eğitimi ve Prof. Dr. Nossrat Peseschkian ile psikoterapi süpervizyonu
 • Dr. Emel Stroop tarafından verilen “Kognitif Terapi”  temel eğitimi
 • İçgörü Psikoterapi Merkezi’nde Psikanalist Yavuz Erten tarafından verilen “Psikanalizden Dinamik Pskoterapilere” isimli eğitim ve Yavuz Erten’in bireysel dinamik psikoterapi süpervizyonu
 • Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nin verdiği “Rorschach ve Tematik Algı Testi” Serfikaları
 • Yunanistan’da Dr. Carina Couglagoglu tarafından verilen “Peri Masalları Testi” eğitimi
 • Dr. Helen-Harville Hendrix  tarafından verilen “İmago Çift Terapisi” eğitimi
 • Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği” Bağımlılık Sertifika Eğitim Programı “

2015- devam Üsküdar Üniversitesi NPFeneryolu Tıp Merkezi- Uzman Klinik Psikolog
2015- Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı-Psikodiagnostik Testler Dersi öğretim görevlisi
2015- Üsküdar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu -Pozitif Psikoloji Dersi öğretim görevlisi
2016- Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı eğiticisi
2007-2015 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi- Uzman Klinik Psikolog
2005-2007 Emekli Sandığı Etiler Dinlenme ve Bakımevi- Psikolog
2004-2005 Özel İkem İşitme Engelliler Özel Eğitim Merkezi- Psikolog
2003-2004 Çapa Tıp Fakültesi Yetişkin Psikiyatri-Konsültasyon Liyezon Pskiyatri ve Çocuk Pskiyatri klinikleri stajları
2003- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları -staj


Projeler: 

 • 2021- Üsküdar Üniversitesi Kişilerarası İlişkilerde Şiddeti Önleme (KAŞİF) Projesi 
 • 2020- Üsküdar Üniversitesi Aileler Üniversitede Projesi
 • 2016- Üsküdar Üniversitesi Pozitif Psikoloji Çalışma Grubu
 • 2012 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi -Nesne İlişkilerine Dayanan Klinik Ölçekler Standardizasyon Çalışmaları

Tüm Görüşler


Sizi Arayalım