Amacımız

“Bilinçli Bireyden, Sağlıklı Aileye...”

“Her şeyin mühim noktası, başlangıçtır. İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum…”

“Aileler Üniversitede” (Üsküdar Aile Üniversitesi) projemizle; toplumun temeli olan bireylerin sağlıklı aileler kurabilmesi için gerekli psikolojik olgunluğu sağlamak ve aileyi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu projemizde bilimsel çalışmalara dayalı, rehabilite edici faaliyetleri kapsayan “Bilinçli Birey, Sağlıklı Aile, Güçlü Toplum”modelini oluşturmak genel amacımızdır.

Projemiz kapsamında; evlilik ve aile yaşam döngüsündeki tüm evrelerdeki bireylere, çiftlere ve ailelere yönelik olarak; koruyucu, önleyici, geliştirici ve rehabilite edici çalışmaları hayata geçirmek istiyoruz. Bu proje; sağlıklı aile yapısını oluşturma ve toplumun temel sorunlarını aşmada en önemli çözüm adresidir.

Toplumsal yapının sağlıklı olmasın da aile kurumunun güçlendirilmesinin önemi büyüktür. Çünkü toplumsal huzurun, barışın, sağlığın, eğitimin ve ekonomik hayatın temel alt yapısını aile oluşturmaktadır. Zira ailedeki çözülmeler, telafisi imkânsız toplumsal bozulmayı da beraberinde getirmektedir.

Proje içeriğini oluşturan çalışmalar temelde; insanın doğası gereği birçok beceri ve potansiyel ile donatılmış olduğu temel varsayımını benimseyen Pozitif Psikoloji ilkelerinden yola çıkmakta, topluma da bu bakış açısını yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Pozitif psikoloji problemlere odaklanmaz, insanları sorunlardan kurtarmaya çalışmaz, tam tersine insanları nasıl mutlu hale getirebiliriz bakış açısına sahiptir.

Projemiz; toplumun esasını oluşturan ailenin korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesi kapsamında, dijital çağın aile politikalarına yön verecek ana bakış açısını oluşturmaktadır. Bu nedenle projemizde, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için aileye hizmet sunan, aile kurumuyla ilgilenen tüm kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır.

Bu sayede, Türk ailesini geçmişinden bugüne dek ayakta tutan değerlerin benimsetilmesi; aile merkezli politikalarla aile refahını artırıcı önlemler ve çözümlerde de süreklilik sağlanması temelli uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar

Üsküdar Üniversitesi

 

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı