Aile Nedir

Aile nedir, aile birbirlerine kan bağı, yasal ve duygusal bağlarla bağlı kişilerden oluşan en küçük toplumsal birimdir.

Modern toplumlarda aile evlilik yoluyla kurulur. Tarihsel süreç içinde insan toplulukların yaşam biçimleri ve kültürel özellikleri değiştikçe aile biçimleri de değişim göstermiştir. Fakat topluluk ilişkilerinde aile ve akrabalık bağları siyasi ve dini otoriteler tarafından geçmişte de günümüzde de yüceltirmiştir. Aile, neslin devamı açısından en sağlıklı yapı olarak kabul görmüştür.

Aile nedir, günümüzde tek bir aile modeli olmasa da tüm dünyada ortak bazı özelliklere sahiptir. Bunlardan ilki hemen tüm toplumlarda ailenin yasal olarak tanımlanmasıdır. Aile evlilik yoluyla kurulmaktadır. Evlilik kadın ve erkeğe yasal olarak cinsel birliktelik hakkı veren ilişki biçimidir.

Günümüzde modern toplumlar cinselliği evlilik kurumu ile onaylamakta ve tek eşliliği önermektedir. Üreme ve neslin devamı açısından tek eşliliği ve heteroseksüel ilişkiyi gerekli görmektedir. Modern toplumlarda cinsel ilişkilerin kontrolünün sağlanmasında evlilik evrensel olarak siyasi ve dini otoriteler tarafından gerekli görülmektedir. Bir diğer ortak özellik ise tek eşli kadın ve erkeğin ebeveynlik rollerini evlilik içinde devam ettirmeleri ve çocuğun bakımı ve korumasından sorumlu olmalarıdır. Günümüzde evrensel olan bir diğer ilke ise kadın ve erkeğin evlilik kurumu içinde çocuk sahibi olmaları ve ebeveynlik rollerini birlikte paylaşmalarıdır. Geleneksel aile yapıları modern hayatla birlikte değişim gösterse de anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile yapısı içinde aile kavramının varlığını sürdürmektedir.

Aile nedir, günümüzde aile toplumsal olarak bazı işlevleri yerine getiren ve evrensel olarak benzer şekilde tanımlanan bir toplumsal sistemdir. Kadın ve erkeğin karşılıklı olarak birbirleri üzerinde yasal haklar elde ettikleri ve eşlerin birbirleri ile yasal ve toplumsal olarak onaylanmış cinsel ilişki hakkı bulunan evlilik yoluyla aile kurulmaktadır. Aile üyelerinin bir arada yaşaması, eşlerin ekonomik birlikteliği ve çocuk sahibi olmaları evrensel ortak ilkelerdir. Aile beraber yaşama, ekonomik işbirliği, üreme ve cinsellik işlevlerini yerine getirmektedir. Aile toplumlarda cinsellik, üreme ve ekonomik süreçlerin kontrolünü sağlamaktadır. Aile yetişkinlere ve çocuklara bazı ahlaki ve hukuki sorumluluklar yüklemektedir. Günümüzde sosyologlar aile kavramını cinsiyet eşitsizliği, ekonomik ilişkilerdeki değişim, geleneksel aile yapılarından çekirdek aileye doğru değişimi ve giderek çözülmeye ve parçalanmaya başlayan aile sistemlerini incelemekte ve aile kavramının evrimini araştırmaktadır. Ortak bir tanımlaması ve fikir birliği olmasa da aile toplumsal ilişkileri düzenleyen, insan için gerekli işlevleri yerine getiren ve sağlıklı nesillerin devamı için gerekli görülen toplumsal yapı olarak önemini korumaktadır.

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı