Evde İletişim

1- İlişkimizi Sağlıklı Sürdürebilmek İçin İletişimde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Genellikle duygu ve düşüncelerimizi ifade ederken sen dilini kullanırız. Bu durum çatışmalara, sık yaşanan tartışmalara sebep olur. Bu nedenle iletişimde ben dilini kullanarak duygu ve düşüncelerimizi ifade edersek yaşanan problemlere en kısa sürede çözüm oluşturabiliriz. Aile üyelerinin ev içerisinde birbirlerine alan tanımaları, kendi ilgi alanlarına yönelik vakit geçirmeleri, birbirleriyle geçirdikleri vakitlerin ise nitelikli olmasının sağlıklı iletişim yolunda destekleyici faktörler olduğunu da unutmamak gerekir.

2- Sosyal medyanın çok kullanılmasının aile üyelerinin birbirleriyle olan iletişimi üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nelerdir?

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte özellikle ev ortamında aile üyelerinin birbirleriyle paylaşım içerisinde olmak yerine sosyal medyada daha fazla zaman geçirmeleri, birbirlerine ayırabilecekleri zamana engel olmaktadır. Paylaşım ve iletişim azaldıkça ilişkilerdeki çatışmalar artmakta ve karşılıklı iletişim ve duygu ifadesi ile çözülebilecek problemlerin bile büyümesine sebep olmaktadır. Sosyal medyada geçirilen vaktin çok olması aşırı ve/veya kirli bilginin yüklenmesi sebebiyle kişilerin stres ve kaygı düzeyini arttırmaktadır. Bu da aile ortamında bir takım sorunların oluşmasına neden olacaktır. Bu sebeple aile üyelerinin ortak bir kararla sosyal medyada geçirilen vakti kısıtlamaları ve onun yerine aile içi paylaşımı arttırmaları arttırmaktadır. Aksi takdirde iletişimin kurulamaması; duyguların bastırılması ve sorunların çözümlenememesi anlamına gelir ki böyle bir aile ortamı psikolojik açıdan sağlıksızdır.

3- Çocuklara yönelik sınır koyma ve rollerin belirlenmesinde anne babaya düşen görevler nelerdir?

Çocuk ile ilgili alınacak kararlarda ve tutumlarda; ebeveynin “ORTAK DİL” (tek mesaj) belirlemesi, istenmeyen davranışlar karşısında hoşnutsuzluğun doğrudan uygun bir iletişim dili ile aktarılması önemlidir. Annenin ya da babanın hayır dediği bir durumda diğer ebeveynin evet demesi, çocuğun bu durumu kullanmasına neden olmaktadır. Bunu engellemek için anne ve baba öncesinde kuralları birlikte belirleyerek çocuk ile bunu paylaşmalıdır. Alınacak ani kararlar için “bu durumu birlikte konuşmalıyız/ annenle bu şekilde karar aldık / babana da soralım” gibi cümleler kullanarak sınır koymak, çocuğun sağlıklı gelişmesi açısından son derece önemlidir. Bizi dinleyen, anlayan, anladığını hissettiren anne-babaya sahipsek, biz de diğer insanları dinleyen, anlayabilen, bunu hissettirebilen bir kişi olacağız demektir. Anne-babanın çocuğuyla kurduğu ilişki ve iletişim tarzı, çocuğun tüm insanlarla kuracağı ilişki tarzını belirler. Çocuk modelleyerek büyür.

4- Karşılıklı duyguları tanıma, empatinin önemi nedir?

Bu videoda, karşılıklı iletişimde kişilerin kendi duygularını tanıması ve ifade etmesi, yine aynı perspektifte karşısındakinin duygularına ve düşüncelerine yönelik empati kurmasının neden önemli olduğu ve bunu yaparken nasıl bir yol izlemeleri gerektiğinden bahsedilecektir.

Empati başarılı bir iletişimin temel koşuludur ve çaba gerektirir. Empati kurma sürecinin ilk adımı etkin dinlemedir, sonraki adımda düşünce ve duyguları anlamaya çalışmak gerekir. Dinleyici konuşulan sözcüklere değil, ne söylendiğine yani anlama yoğunlaşmalıdır. Konuşmacının kullandığı sözcüklere, yüz ifadelerine ve vücut hareketlerine de dikkat verilmelidir. İletişimde vücut ısısı ve yüz rengi bile konuşmaya sözcüklerin ötesinde anlamlar katabilir.

Sosyal Hizmetler Birimi
Sosyal Hizmet Uzmanı

Özgür VARAN

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı