Kırmızı Grup

Aile Baskısı ve Psikoloji Nedir

Aile Tipleri Nelerdir

Aile ve Kültürün Psikoloji Üzerindeki Etkisi

Kırmızı Grup - Genel Bilgi

Bu çalışma hem ilişkilerdeki problemlere bakış akışını hem de problem çözme becerileri bilgi ve deneyimi arttırılması planlanan bir modüldür

Kırmızı Grup Organizasyon Şeması

Evde geçirilen vakit içerisinde çatışmaların arttığı görülmektedir.

Dürtü kontrolü nedir, ne gibi durumlarda dürtü kontrolünde güçlük yaşanır ve nasıl çözümler ile kontrol sağlanır bunları konuşuyor olacağız.

Genellikle duygu ve düşüncelerimizi ifade ederken sen dilini kullanırız.

Kaygı kontrol edilemediğinde beyin kontrol ihtiyacı hisseder.

lk olarak, belirsizlik kaygısı hâkim olduğu için evde zamanı belirleyin ve düzenleyin.

Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı