Kırmızı Grup Online Eğitimler

Kendini Tanıma, İnsanın İnsanüstüne Çıkmak İçin Harcadığı Çabadır…

Kendimi ve Eşimi Ne Kadar Tanıyorum?

‘Ben kimim? Güçlü yönlerim zayıf yönlerim neler ve bunların ne kadar farkındayım soruları ilişkiler içinde yıllarca evli olunmasına rağmen de tam cevaplanamamış sorulardır. Kişinin kendisini tanımadan bir başkasını tanımaya çalışması araba sürmeyi bilmeden direksiyon başına geçmek gibidir. Evlilik içindeki çatışmaların temelini kazmak, içsel yolculuğu yaşayarak, başkasını da olduğu özellikleriyle kabul edebilme becerileri barındırır’.

OTURUMLAR

 1. Kendini tanıma nedir, evliliğime ne katkı sağlar?
 2. Başkasını tanıma ve empatinin evlilikteki rolü nelerdir?
 3. Karakter güçlerinin evlilik uyumundaki etkileri nelerdir?
 4. Çatışma esnasında ve çözüm yollarında kendini tanıma ve başkasını tanımanın yardımcı olduğu noktalar nelerdir?

Her biri 1,5 saatlik oluşan 4 oturum içeren bu eğitime katılmadan önce ve eğitimin sonunda, kursun etkililiğini ve kişisel kazanımlarınızı değerlendirmek için bazı anketleri doldurmanız istenecektir. Anket sonuçları sadece sizinle paylaşılacak ve kişisel bilgileriniz yer almaksızın, anonim olarak bilimsel araştırmalara kaynak sağlaması için kullanılabilecektir.

Max.20 katılımcı

PROBLEMLERİ ÇÖZME BECERİSİ; SİZİ, İLİŞKİNİZİ VE EŞİNİZİ DAHA SAĞLIKLI YAPAR.

Bu çalışma hem ilişkilerdeki problemlere bakış akışını hem de problem çözme becerileri bilgi ve deneyimi arttırılması planlanan bir modüldür. Bu modülde ilişkilerde ortaya çıkan problemlerin tanınabilmesi, problemin çözümü için beceri eğitiminden oluşan oturum başlıkları aşağıda özetlenmiştir.

OTURUMLAR

 1. Problem kavramı nedir ? Problemlerin nedenleri nelerdir?
 2. Neden problemleri çözemeyiz ve problem olur ?
 3. Problem çözmenin 6 aşaması nelerdir?
 4. Problem çözme çarkı nedir?
 5. Problem çözmede üçüncü dalga terapi yaklaşımları

Her biri 1,5 saatlik oluşan 4 oturum içeren bu eğitime katılmadan önce ve eğitimin sonunda, kursun etkililiğini ve kişisel kazanımlarınızı değerlendirmek için bazı anketleri doldurmanız istenecektir. Anket sonuçları sadece sizinle paylaşılacak ve kişisel bilgileriniz yer almaksızın, anonim olarak bilimsel araştırmalara kaynak sağlaması için kullanılabilecektir.

Max.20 katılımcı

Aile içi iletişim becerilerini nasıl geliştirebiliriz?”

Evlilik ve aile kurumu; pek çok olumlu yanıyla insanı mutlu etse de, karı koca olmak ve anne baba olmak zaman zaman belli başlı zorluklar yaşamanıza sebep olabilir. Kişiler evlilik kurumuna girerek kendileri olmanın yanı sıra başka roller de edinirler. Karı koca olmak, anne baba olmak, aile ve ev içi düzeni oluşturmak, kişilerin sonradan edindiği roller ve sorumluluklardır. Kişilerin bu roller hakkında deneyimsiz olması sebebiyle zaman zaman hata yapması olasıdır. Bu hataların yer yer kriz durumlarına dönüşmesi ve yönetilemez bir noktaya ulaşmasıyla birlikte mutsuz ve doyumsuz evliliklerin oluşması ve evliliklerin boşanma aşamasına gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Vereceğimiz bu eğitim, evlilik içerisinde yaşanan kriz durumlarını kısa sürede çözebilmek, uyumlu ve dengeli bir aile ortamı oluşturmak için sizlere bir fırsat sunacaktır. Aile üyelerinin empati yeteneklerini geliştirmek, etkili iletişim yöntemlerini öğrenmelerini ve iletişimde yaptıkları hataların ve yorumlamaların farkına varmalarını sağlamak bu eğitimin temasını oluşturmaktadır. Eğitime katılmadan önce ve eğitim sonunda, kursun etkililiğini ve kazanımlarınızı değerlendirmek için bazı anketleri doldurmanız istenecektir. Anket sonuçları sadece sizinle paylaşılacak ve kişisel bilgileriniz yer almaksızın, anonim olarak bilimsel araştırmalara kaynak sağlaması için kullanılabilecektir.

20 katılımcı, çift olarak veya bireysel katılabilinir. 1,5 saat Süreli 6 oturum

OTURUMLAR

 1. Bireyler Arası İletişimin Önemi
 2. Fonksiyonel İletişim Becerileri
 3. Sen-Ben Dili, Sözel Olan ve Olmayan Becerileri
 4. İletişimdeki Engeller ve Yapılan Hatalar
 5. Empati ve Duygu İfadesi
 6. Aile İçi Roller ve Sorumluluklar

Dürtülerimi Nasıl Kontrol Edebilirim?

Dürtülerimiz elbette her zaman olumsuz şeyler içermez. Önemli olan dürtülerimizi nasıl kontrol ettiğimizdir. Duygular da aynı şekildedir. Örneğin öfke duygusu sanılanın aksine olumsuz olumsuz değil, her duygu gibi masumdur. Önemli olan öfkeyi nasıl ve ne ölçüde yansıttığımızdır. Öfke yönetimi nasıl yapıldığı aile ve çift ilişkisinde büyük önem taşımaktadır. Duygularımızı ayırt etmek - duygu düşünce davranış ilişkisini incelemek ve fark etmek önemlidir. Duygusal zekamız da çiftler arasındaki ilişkiyi arttırmak için önem taşımaktadır. Duygusal zeka basamaklarının geliştirilmesi, çift ilişkisini de geliştirmeye yarayacaktır. Zaman zaman birbirini kontrol etmeye ve yönetmeye çalışan çiftler, bu durum ile nasıl başedebilir ve bu ihtiyaç nasıl giderilir bunların farkındalığı çalışılacaktır.

OTURUMLAR

 1. Dürtü kontrolünde güçlük yaşamaya yönelik çözümler neler olabilir?
 2. Öfke yönetimi nasıl sağlanır?
 3. Duyguların farkına nasıl varılır? Duygusal zekanın arttırımı nasıl yapılabilir?
 4. Çiftlerin birbirini kontrol etme ihtiyacı neden olur, birini kontrol etme ihtiyacı nasıl giderilebilir?

Her biri 1,5 saatlik oluşan 4 oturum içeren bu eğitime katılmadan önce ve eğitimin sonunda, kursun etkililiğini ve kişisel kazanımlarınızı değerlendirmek için bazı anketleri doldurmanız istenecektir. Anket sonuçları sadece sizinle paylaşılacak ve kişisel bilgileriniz yer almaksızın, anonim olarak bilimsel araştırmalara kaynak sağlaması için kullanılabilecektir.

Max.20 katılımcı

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı