Çalışma Grupları Hakkında

Aile toplumun temeli, yapı taşıdır. Çünkü toplumu oluşturan bireyler aile içinde yetişiyor. Toplumun sağlıklı kalabilmesi, sağlam değerlerin var olabilmesi için aile içi ilişkiler büyük önem taşıyor. Ailenin temeli de evlilik ilişkisidir. Evlilik ilişkisinin niteliği ailenin ve içinde yetişen bireylerin sağlığını doğrudan etkiliyor. Ülkemizde boşanmaların giderek artış göstermesi ve aile içindeki sorunlar nedeniyle psikolojik destek arayanların sayısındaki artış bu konuda kapsamlı araştırmalar yapılmasını ve projeler geliştirilmesini önemli hale getirmektedir.

Son yıllarda evlilik danışmanlığına başvuran çiftlerin sayısı giderek artıyor. Ancak bu arayış için çoğunlukla çok geç kalındığını, ilişkilerin onarılamaz hale geldiğini ve ailedeki bireylerin psikolojik açıdan örselendiğini görüyoruz. Önemli olan sorunlar başlamadan önce önleyici tedbirler almak ve olumsuz gidişatı durdurabilmektir.

Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin hastanesi olarak sosyal sorumluluk bilinci ile bu alandaki ihtiyacı belirlemek ve çözümler üretmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Yola çıkış amacımız koruyucu ve önleyici nitelik taşımakta. Ancak mevcut durum ve istatistikler de ortaya koyuyor ki; sorun yaşanan evlilik ve ailelerin varlığı da yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda. Sadece koruyucu, önleyici faaliyetlere odaklandığımızda bu kesimi ihmal etmiş olacaktık. Bu nedenle; hem henüz sorunlar başlamadan önlem almayı sağlayacak ve hem de var olan sorunlara yönelik çözüm getirici çalışmalara yer verecek kapsamlı bir proje olmasını hedefledik. AİLELER ÜNİVERSİTE’DE (Üsküdar Aile Üniversitesi) Projesi ile “Bilinçli Bireyden, Sağlıklı Aileye…” mottosundan yola çıkarak yaşam döngüsünün farklı evrelerdeki bireylere, çiftlere ve ailelere yönelik olarak programlar tasarladık.

İnsan sosyal bir canlı ve yaşamın getirdiği güçlüklerle baş etmede olumlu sosyal ilişkilerin katkısı büyüktür. İnsanın acılarını hafifletmede en etkili olan şey kendisi için önemli olan diğer bir insan tarafından anlaşılabildiğini hissetmektir. Evlilik ve aile içindeki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürümesi ve en yakınında olan, birlikte yaşam sürdüğü kişilerle güçlü bağları olması insanı güçlü kılar. Bu amaçla planladığımız faaliyetlerde, katılımcıların nasıl sağlıklı ilişkiler kurabileceklerini ve yanı sıra yaşamın akışı içerinde doğal olarak karşılaşabilecekleri yaşamsal güçlükleri kalıcı problemlere dönüştürmeden, pozitif bakış açısını kullanarak bunların nasıl üstesinden gelinebileceğini öğrenmelerini hedefliyoruz.

Farklı yaş grubunda ve farklı özelliklere sahip bireylerin ihtiyaçları da doğal olarak farklıdır. Henüz evlilik yaşına gelmemiş genç bir insanın karşılaştığı yaşam güçlükleri, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş bir insanınkiyle aynı olmayacaktır. Bu gerçekten yola çıkarak dört farklı hedef kitle tanımlayıp her birinin ihtiyaçları doğrultusunda aktiviteler sunmayı planladık. Her bir hedef grubumuzu kendisini sembolize eden renklerle isimlendirdik. (1) henüz evlenme yaşına gelmemiş bireyler BEYAZ GRUP olarak isimlendirildi. (2) evlilik öncesi dönemde olanlar PEMBE GRUP olarak, (3) evlilik-aile yaşamı döngülerinden, yaşamsal güçlüklerin yoğun olduğu dönemde olup sorun yaşama riski fazla olan birey ve çiftler TURUNCU GRUP olarak, (4) yardım almayı gerektirecek ölçüde sorun yaşamakta olanlar da KIRMIZI GRUP olarak isimlendirildi.

Ülkemizi ve dünyayı sarsan pandemi sorunu nedeniyle projemizi internet ortamına da taşıyarak, bu grupların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde web sitemizi yeniden tasarlayıp eğitim içerikleri oluşturduk. Ön planda kısa eğitim videolarını göreceksiniz. İlgi duyan katılımcılar online olarak derslere kaydolabilecek, çeşitli görsel materyallere ulaşabilecek ve yine online olarak etkileşimli aktivitelere katılabilecekler. Ele aldığımız konuların katılımcılara kendi iletişim biçimi ve aile içindeki ilişki örüntüsü hakkında bilinçlenme sağlayacağı ve pozitif bakış açısıyla sağlıklı ilişkiler yürütmenin yollarını öğrenerek psikolojik iyi oluşlarına katkı sağlayacağını umuyoruz.

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı