Ailede Zor Durumlar ve Destek Mekanizmaları

Mutlu Evlilikte Olması Gerekenler Nedir?

Evlilik iki kişinin birlikteliğinin yasal ve sosyal anlamda kabulü ve saygınlığı bağlamında sunulmuş en güzel pakettir. Evlilik biçiminde olsun ya da olmasın, her ilişkinin canlılığını sürdürebilmesi için beslenebilmesi gerekir. İlişki iki kişi arasındaki bağdır. Bu bağ olumlu da olabilir, olumsuz da. İyi bir ilişkide sevgi-güven-adanmışlık, kendine yönelik bir saygı ve daha da önemlisi partnere yönelik bir saygı vardır. Evlilikte veya iyi bir ilişkinin olmazsa olmazları nelerdir? İyi bir iletişim, birlikte sorun çözme becerisi, bir taraftan “biz” olmaya çalışırken diğer yandan “ben”lerin korunması, sevdiklerini yapmaktan öte yaptıklarını sevmeyi öğrenmek, ortak hedef ve amaçlar oluşturmak isteği, güven duygusu vermek, tutarlı olmak, tahmin edilebilirliğin yanı sıra sürprizler de yapabilmek, hayallerini değil birlikte olduğu kişiyi sevip sayabilmek, rutinin içinde mutlu olabilmeyi becerebilmektir.

İyi Bir İlişkide Uzak Durulması Gerekenler Nelerdir?

Evlilik yaşam içindeki doyumun en önemli belirleyicilerinden biridir. Evlilikte veya iyi bir ilişkide uzak durulması gerekenler nelerdir?

  • Aile üyelerinin birbirlerine yönelik fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik şiddet davranışlarında bulunması,
  • Aile üyelerinden bir veya birkaçının alkol veya madde kötüye kullanması ya da bağımlılık probleminin bulunması,
  • Eşi üzerinde güç oluşturarak onu kontrol etme çabalarının bulunması,
  • Eşlerin birbirlerine yönelik aşırı kıskanç tutum içerisinde olması,
  • Eşlerin birbirlerine yönelik sadakatsizlik davranışı içinde bulunmalarıdır.

İyi bir ilişkide şiddet, bağımlılık, sadakatsizlik, kontrol çabalarından uzak durmalı, sağlıklı bir iletişim içerisinde bulunmalıyız. Böylece mutlu ve huzurlu bir ilişkinin ilk adımını atmış oluruz.

Evlilik ve Şiddet

Güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan, davranışların tümü şiddet olarak tanımlanır. Aile içi şiddet kısaca aile bireylerinden birisinin, ailenin diğer bireylerinin saldırısına uğraması olarak tanımlanabilir. Aile içi şiddet, dövme ve/veya yaralama, sakatlama, cinsel saldırı, tecavüz, öldürme gibi somut ve dolayısıyla kolay tespit edilebileceklerden; tespit edilmesi son derece zor olabilen sözel, duygusal, ekonomik şiddet eylemlerine kadar uzanabilmektedir. Aile içi şiddet kişileri yaralanmalar, morluklar, kırıklar gibi fiziksel, depresyon, kaygı bozuklukları, özgüven problemleri, yeme-uyku bozuklukları gibi psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Gandhi’nin belirttiği gibi “Şiddet ile hedefine ulaşılan zafer anlık olduğu için yenilgiye eşittir”

Evliliğinizi güçlendirmek için yardım isteyin, destek almak önemli ve gereklidir

Evlilik içerisinde ve aile sisteminde yaşanan bazı sorunları aşmak bazen kontrolümüz dışındadır. Bizim kendi çabamızla çözemeyeceğimiz ve kontrol edemeyeceğimiz durumlar için mutlaka yardım istemeye açık olmalıyız. Çoğu zaman yaşanan sorun göz ardı edildiğinden, inkar edildiğinden yani sorunun varlığı kabul edilmediğinden çözüm arayışı da olmamaktadır. Öncelikle sorunun kabul edilmesi ve tanımlanması gerekir. Ancak sorun kabul edilse de bazen umutsuzluk ve karamsarlık ile çiftler yardım arayışına yönelmemektedirler. Bazen ise kontrol edemeyecekleri durumları çözmeye çalışarak bir tükenmişliğe girebildiklerini görebiliyoruz. Öncelikle sorunu tanımlamak ve bizim kontrolümüzde olup olmadığını sorgulamak gereklidir. Kontrolümüz dışında olan sorun alanları için mutlaka dış bir kaynaktan yardım arayışına yönelmek gerekir. Ekonomik bir sorun yaşandığında gelirimiz sorunu çözmek için yetersizse sosyal ve mali destek ile ilgili birimlere ulaşmalı ve sorunun çözümü için yardım istemeliyiz. Aile içi şiddet söz konusu olduğunda beklemek ya da ertelemek yerine mutlaka konuya ilişkin yetkili birimlere ivedikle başvurmalıyız. Özel gereksinim olan çocukların bakım ve koruması için gerekli sosyal ve profesyonel desteklere ulaşmalıyız. Evlilik çatışması devam ediyorsa süreç uzamadan ve derinleşmeden profesyonel destek almak için arayışa girmeliyiz. Aldığımız dış destekler yaşanan sorunu tümüyle çözmese bir mutlaka yararlı olduğu alanlar olacak ve sorunların krize dönüşmesini engelleyecektir. Aynı zamanda destek almak zihinsel ve ruhsal yükümüz de hafifletip yaşam kalitemizi yükseltecektir. Kontrolümüz dışında olan sorun alanları için yardım istemek ve destek almak ilişkiyi ev evliliği korumayı ve sağlıklı şekilde sürdürebilmeyi sağlayacaktır. Tıpkı canlılar gibi ilişkilerde hastalanabilir ve böyle zamanlarda nasıl iyileştirebileceğimize odaklanmalı ve destek almaktan çekinmemeliyiz.

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı