Turuncu Grup Online Eğitimler

“İlişkiler flört, nişanlılık, evlilik ve ebeveyn olma olarak 4 dönem halinde tanımlanabilir. Bu dönemlere dair özellikleri, yaşanabilecek sıkıntılara yönelik bilgilerimizin olması, olası sorunlarla veya var olan sorunlarla daha sağlıklı başa çıkmamıza katkı sağlayacaktır.”

Bu oturum 1.5 saat sürecektir. Eğitim sonunda sizlere ilişkinizdeki sorun alanlarınızı ve ihtiyaçlarınızı anlamaya yönelik bir soru formu verilecektir. Elde edilen sonuçlara göre “çiftlere özel” eğitim oturum veya oturumlarına yönlendirileceksinizdir.

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.

“Romantik ilişkilerde bağlanma, bağlanma kuramına göre yakın ilişki gereksinimleri, bağlanma stilleri, bağlanma stillerine özgü davranış biçimleri, kişilik özellikleri, bağlanma stillerinin ilişkiye etkileri, bireyselleşme,ilişkilerdeki özgünlük, sınırlar, roller ve toplumsal kimliklerin bireyleşme kapsamında ele alınması ve toplumsal ağ içinde birey, ilişki ve aile hakkında bilgilendirme yapılacaktır." 

Bu oturum 1.5 saat sürecektir. Bu eğitim öncesi ve eğitimin sonunda, kursun etkililiğini ve kişisel kazanımlarınızı değerlendirmek için bazı anketleri doldurmanız istenecektir. Anket sonuçları sadece sizinle paylaşılacak ve kişisel bilgileriniz yer almaksızın, anonim olarak bilimsel araştırmalara kaynak sağlaması için kullanılabilecektir.

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır

“Dış sınırlar, iç sınırlar (eşler arası sınır, ebeveyn çocuk sınırları, aile ve akraba sınırları), sınırların ailelerdeki görünümleri, işlevsel olan ve olmayan sınırlar, açık sınırlara sahip ailelerin özellikleri, kapalı sınırlara sahip ailelerin özellikleri, iyi düzenlenmiş sınırlara sahip ailelerin özellikleri, eş rolü, anne-baba-çocuk rolü, rol karmaşası yaşayan ailelerin özellikleri, sağlıklı rol tanımlamaları hakkında bilgilendirilme yapılacaktır.”

Bu oturum 1.5 saat sürecektir. Bu eğitim öncesi ve eğitimin sonunda, kursun etkililiğini ve kişisel kazanımlarınızı değerlendirmek için bazı anketleri doldurmanız istenecektir. Anket sonuçları sadece sizinle paylaşılacak ve kişisel bilgileriniz yer almaksızın, anonim olarak bilimsel araştırmalara kaynak sağlaması için kullanılabilecektir.

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Eğitimin birinci bölümünde etkin dinleme, edilgen dinleme, ben dili, sen iletisi, empati ve empatik iletişim, beden dili eğitimleri verilecektir. İkinci bölümde ise çatışmayı kabul etme ve tanıma, problemi tanımlama, çözüm odaklı olma ve uzlaşmacılık, birden çok çözüm bulabilme, çözüm yolarını değerlendirme, ortak çözümde anlaşma-en iyi çözüm yolunda uzlaşma, çözümü uygulamaya koyma, sonucu değerlendirme ve gözden geçirme hakkında bilgilendirilme yapılacaktır.

Bu oturum 1.5 saat sürecektir. Bu eğitim öncesi ve eğitimin sonunda, kursun etkililiğini ve kişisel kazanımlarınızı değerlendirmek için bazı anketleri doldurmanız istenecektir. Anket sonuçları sadece sizinle paylaşılacak ve kişisel bilgileriniz yer almaksızın, anonim olarak bilimsel araştırmalara kaynak sağlaması için kullanılabilecektir.

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.

“Cinselliğe dair genel bilgilendirme, cinsel sorunlar ve tedavileri, ilişkilerde cinselliğin önemi, erotizm ve romantizm, cinselliğin ailede işlevi ve çocukta cinsellik hakkında bilgilendirilme yapılacaktır.”

Bu oturum 1.5 saat sürecektir. Bu eğitim öncesi ve eğitimin sonunda, kursun etkililiğini ve kişisel kazanımlarınızı değerlendirmek için bazı anketleri doldurmanız istenecektir. Anket sonuçları sadece sizinle paylaşılacak ve kişisel bilgileriniz yer almaksızın, anonim olarak bilimsel araştırmalara kaynak sağlaması için kullanılabilecektir.

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Eğitimin birinci bölümünde evli çiftlerin hak ve sorumlulukları ve buna bağlı zor durumlar, ailenin geçim kaynağı ve buna bağlı zor durumlar, geçinme yükümlülükleri, çocuklara dair zor durumlar, aile ve akrabalara dair zor durumlar, sadakatsizlik, aile içi şiddet ve kötü alışkanlıklar: alkol ve madde kullanımı hakkında bilgilendirilme yapılacaktır. İkinci bölümde ise sosyal destekler, profesyonel destekler, zor durumlarda yardım isteyebilmek, aile içi şiddeti önleme ve destek ilkeleri, evliliği yeniden düzenlemeye yardımcı uygulamalar hakkında bilgilendirilme yapılacaktır.

Bu oturum 1.5 saat sürecektir. Bu eğitim öncesi ve eğitimin sonunda, kursun etkililiğini ve kişisel kazanımlarınızı değerlendirmek için bazı anketleri doldurmanız istenecektir. Anket sonuçları sadece sizinle paylaşılacak ve kişisel bilgileriniz yer almaksızın, anonim olarak bilimsel araştırmalara kaynak sağlaması için kullanılabilecektir.

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı