Aileler Üniversitede

Değişen dünya ile birlikte toplumun en önemli yapıtaşı olan ‘aile’ eskiden sevgi yuvası olarak görünürken artık, güven yuvası olarak da kabul ediliyor. Ailenin ortak noktası olan evin, ailenin sığınağı olması çok önemli. Güven olabilmesi için korkunun olmaması, korkunun olmaması için de sevginin olması gerekiyor. Güven kavramı olmadan aile temel kavramlardan birisi eksik oluyor. Ailede kadın erkek rekabeti değil de kadın erkek tamamlayıcılığı, çatışma değil de sevgi dili çok önemli. Aile, toplumun yapıtaşıdır. Bu nedenle aile konusu hepimizin birinci öncelikli konusu olması gerekiyor. Biz de bu amaçla Üsküdar Üniversitesi ve uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ve NP Tıp Merkezleri uzmanları olarak “Aileler Üniversitede” projesini başlattık ve sizlerin desteğiyle geliştireceğiz.

Bilinçli Birey

Bilinçli birey toplum içerisinde kendi öz bilincine varmış ve birey olma yolunda bunu başarabilmiş kişilerdir. Bilinçli birey aldığı kararlarda ve yaptığı herhangi bir faaliyette farkındalığı olan ve farkındalığı gelişmiş kişilerdir.

Sağlıklı Aile

Sağlıklı aile denildiğinde ilk akla gelen aile içi iletişimdir. Aile içi iletişim aile bireyleri arasında gelişmişse aile yapısı da o kadar sağlıklı temeller üzerine kurulmuş demektir.

Sağlıklı ailede bulunması gerekenler bazı özellikler;

  • Aile içerisinde kişilerin birbirine karşı sevgi göstermesi ve güven temelinin kurulması gerekmektedir.
  • Aile içerisindeki bireylerin birbirlerine karşı saygıyı gözetmeleri ve bunu sürdürmeleri çok önemlidir.
  • Aile bireylerinin birbirleri ile iletişim kurabiliyor olması ve sorunları ortak bir çözüm dili ile çözebiliyor olması gerekmektedir.
  • Aile bireylerinin, aile içerisindeki her bireye değer vermesi ve bunu hissettirmesi gerekmektedir.
  • Aile içi iletişim için aile bireylerinin birbirini dinlemeyi öğrenmesi ve karşıt fikir olsa dahi o fikre saygı duymaları ve bunu göstermeleri gerekmektedir.
  • Aile içerisinde, ebeveyn ve çocuklar arasındaki sınırları net belirlemeleri ve ebeveynlerin bu konuda ortak hareket edebilmeleri gerekmektedir.

Güçlü Toplum

Güçlü toplum temelde aileden geçmektir. Güçlü bir toplum oluşabilmesi için o toplumun içerisindeki bireylerin aile terimini ve kavramını iyi anlayıp, kişilerarası iletişimlerini de aynı temel çerçevede sağlıklı bir şekilde ilerletebilmeleriyle mümkün olabilmektedir. Güçlü toplumun temelini oluşturan sağlıklı bireyler ve sağlıklı aile yapısıdır.

Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı