• tv.uskudar.edu.tr
  • Psikoyorum.tv
  • TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği
  • TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği
 

Beyin İnceleme Teknikleri ve Beyin Checkup

PDF

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) nedir?


NPiSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR): MR teknolojisi büyük bir mıknatıs yardımıyla oluşturulan manyetik alan içindeki vücut bölümlerinden radyofrekans (RF) dalgaları ile gönderilen enerjinin yansımalarının bilgisayar yardımıyla görüntü haline dönüştürülmesidir. Beynin yapısal durumu halkında bilgi veren kitle etkisi, basınç değişiklikleri, yer kaplayan olayları, hacim değişikliklerini ölçmeye yarayan bir sistemdir. Beyin dokusundaki hidrojen atomlarının yoğunluğuna ve hareketine göre RF (radyo frekansı) dalgaları kullanılarak  görüntü oluşturulur.

Gerek görülen durumlarda ayırıcı tanıyı kolaylaştırmak ve tanının güvenilirliğini artırmak için inceleme esnasında toplar damardan kontrast madde verilerek kontrastlı çekim yapılabilir.

Özellikleri nelerdir?

MR yumuşak doku çözünürlülüğü en yüksek görüntüleme yöntemidir. Her türlü nörolojik hastalığın değerlendirilmesinde sıkça kullanılmaktadır. Rutinde sıklıkla kullanılan Beyin, MR tetkikinin  yanı sıra kliniğimizde volümetrik MR,  MR spektroskopi ve fonksiyonel MR gibi ileri Beyin MR görüntüleme teknikleri de yapılmaktadır. Volümetrik MR’da görüntüler daha ayrıntılı şekilde (ince kesitlerle) alınır ve incelenmek istenen beyin bölgesinin hacmi ölçülür. Bu yolla beyin hacmindeki değişikliklerin normalden farklılık gösterip göstermediği anlaşılabilir. Eğer hastalık varsa, bunun ilerlemesi tekrarlayan çekimlerle takip edilebilir.

fMRI nedir?

fMRI ise beynin metabolizmasındaki, yani oksijen ve kanlanmasındaki değişiklikleri ölçerek fonksiyon (işlevsellik) bilgisi verir. Hastalıklarda tedavi öncesi ve sonrası zihinsel-duygusal testler ile beraber yapılır. Test sonuçları karşılaştırılarak tanı ve tedaviyi güçlendirici olarak kullanılır.

MR Spektroskopi nedir?

MR Spektroskopi ise beyin metabolizmasında önemli yer tutan bazı moloküllerin ve kimyasalların sayımını yaparak dağılımı hakkında bilgi veren, bu yolla ayırıcı tanıya yardımcı olan gelişmiş bir teknolojidir.

MR anjiyografi nedir?

MR anjiyografi ile beyin ve boyun  damarlarının görüntülenmesi, darlık/tıkanıklık ve aterom plakları yönünden değerlendirme yapılması mümkündür.

MR’ın herhangi bir yan etkisi var mıdır?

MR’ın insanlar üzerinde şu ana kadar kanıtlanmış herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Gebeler ve çocuklarda da güvenle kullanılabilir.

Fonksiyonel MRMR’ın tercih edilme sebepleri nelerdir?

Radyasyon içermemesi, hastanın pozisyonunu değiştirmeden istenilen her düzlemde görüntü alınabilmesi, yumuşak doku ayırt etme gücünün yüksek olması, kemiğe komşu yapıların çok iyi incelenebilmesi (kafa tabanı, beyin sapı, omurilik), beyinde kan akımının kontrast madde kullanılmadan görüntülenebilmesi MR’I beyin görüntülemede üstün kılan özellikleridir.

Hastanemizdeki imkanlar nelerdir?

Hastanemizde Philips® full nöropaketi 1.5 tesla MR kurulmuştur. Elektrofizyolojik kullanımı ile NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, Türkiye’de bünyesinde MRI’ı olan ilk psikiyatri hastanesidir.
 

 

QEG: Tedavi Öncesi QEEG: Tedavi Sonrası

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) nedir?

Bilgisayarlı tomografi, X-ışınları ile vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturan bir radyoloji yöntemdir.   Yöntem olarak X ışını kullanıldığından radyasyon içermektedir. Bu nedenle hamilelerde kullanımından kaçınılmaktadır. Ancak günümüzde gelişmiş yeni cihaz ve teknolojilerle hasta güvenliği için radyasyon dozu mümkün olduğunca en aza indirgenerek görüntü elde edilmektedir.

Gelişen teknolojinin sunduğu çok kesitli BT cihazları hangi imkanları sunmaktadır?

Gelişen teknolojinin sunduğu çok kesitli BT cihazları ile tetkikin hızı artmış ve cihazın oluşturduğu görüntülerin kesit kalınlıkları incelmiştir. Tek bir nefes tutma süresi ile  tüm vücut bölgesi ince kesitlerle taranabilmekte; aralıksız alınan kesitlerin bilgisayarda işlenmesiyle farklı planlarda kesitler, 3 boyutlu anatomi ve detay ortaya konabilmektedir.

BT hangi durumlarda kullanılır?

BT kanamaya çok duyarlı bir incelemedir. Beyin kanaması şüphesi olan hastalarda birkaç saniyelik bir çekimle kanama olup olmadığı netleştirilebilir. Bu nedenle özellikle acil servislerde kanama şüphesi ile gelen hastalarda ve beyin ameliyatları sonrası erken dönem takiplerinde sıkça başvurulan kıymetli bir inceleme yöntemidir.

 

Loreta Görüntülemesi

 

NPİSTANBUL BEYİN HASTANESİ

Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:18 34768 Ümraniye / İSTANBUL (TEM Yolu Ümraniye Kavşağı)
T: +90 216 633 0 633
F: +90 216 634 1 250
Kroki

NPETİLER POLİKLİNİĞİ

Nispetiye Cad. No: 19 Etiler 34330 Beşiktaş / İSTANBUL
T: +90 212 270 12 92
F: +90 212 270 17 19
Kroki

NPFENERYOLU POLİKLİNİĞİ

Ahmet Mithat Efendi Cad. No:17 (Bağdat Cad. Sahil Yolu Kalamış Mevkii) 34726 Fenerbahçe - Kadıköy ISTANBUL
T: +90 216 418 15 00
F: +90 216 418 15 30
Kroki

NPALTUNİZADE POLİKLİNİĞİ

Altunizade Mh. Mahir İz Cd.
No:23 PK:34674
Üsküdar / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 400 22 55
F: +90 216 474 12 56
Kroki
 

Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız