COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Üsküdar Üniversitesi’nde Tasavvufa Giriş I ve Tasavvufa Giriş II programları açıldı

Üsküdar Üniversitesi’nde Tasavvufa Giriş I ve Tasavvufa Giriş II programları açıldıÜsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından Tasavvufa Giriş I ve Tasavvufa Giriş II başlıkları altında düzenlenen eğitim programları 2 Ekim 2015’te başladı.

Hafta içi ve hafta sonu grupları halinde Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenen eğitimlerin 16 hafta sürmesi planlanıyor. Belirli bir müfredatın tamamlanmasının hedeflendiği katılımcılara her ders için okuma listeleri verilerek araştırma yapmaları teşvik ediliyor.

Toplumun her kesiminden 19-70 yaş arasında farklı meslek, uğraş ve ilgi alanlarına sahip kişilerin katıldığı Tasavvufa Giriş Programları ile ilk kez bir Üniversite tarafından Tasavvuf konularında sistematik bir eğitim veriliyor.

Tasavvufa Giriş I Programı kapsamında “Tasavvuf Tarihine Giriş”, “Tasavvuf Doktrinine Giriş”, “Metinlerle Tasavvuf”, “Tasavvufi Türk Edebiyatına Giriş” ve “Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi” dersleri veriliyor. Bu kapsamda tasavvufta insan telakkisi, tasavvufun mahiyeti, tasavvuf metafiziğinde Tanrı-insan- alem ilişkisi ve temel tasavvuf kavramları ele alınıyor.

Alanında uzman isimler eğitim veriyor

Tasavvufun ortaya çıkışı ve erken dönem mutasavvıflarından başlanarak Osmanlı dönemi ve sonraki döneme ilişkin olayların ve temel şahsiyetlerin konu alındığı genel bir tarihi panorama sunuluyor. Bu programda dersler Cemalnur Sargut, Prof. Emine Yeniterzi, Doç. Dr. Osman Nuri Küçük, Yard. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel tarafından veriliyor.

Tasavvufun diğer bilimlerle ilişkisinin ele alındığı ders kapsamında verilen seminerlerle katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan yönlerini keşfetme fırsatı yakalıyor. Seminerler Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Doç. Dr. Emre Ömürlü ve Doç. Dr. Sinan Canan tarafından veriliyor.

Tasavvufa Giriş II Programı kapsamında “Metinlerle Tasavvuf” “Tasavvuf Terimleri”, “Tasavvuf Literatürü-Başyapıtlar” “Tasavvufi Türk Edebiyatı” ve “Tasavvuf ve Sinema Okumaları” dersleri veriliyor.

İlgili ders kapsamında tasavvuf literatürünün en çok yankı uyandıran, en etkili eserleri örnek metinlerle ve yazarlarının hayatları ekseninde ele alınıyor. Her bir eserin tarihsel bir bağlama oturtulduğu eğitimlerde eserler, kendisinden önceki dönem ve sonrasıyla ilişkili olarak inceleniyor. Dersler Cemalnur Sargut, Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Doç. Dr. Semih Ceyhan, Yard. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel tarafından veriliyor.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü gördüğü yoğun ilgi nedeniyle Tasavvufa Giriş I ve Tasavvufa Giriş II Programlarını 2016 Bahar Döneminde de açmayı planlıyor.

Eklenme Tarihi : 21.10.2015 15:55