COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Ensititüsü’nde yeni eğitim başlıyor

Eklenme Tarihi : 19.10.2015 11:55

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde “Tasavvufî İrfân Işığında Kur’an ve Resulullah” başlıklı yeni bir eğitim programı başlıyor. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayacak eğitimler, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından verilecek.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Ensititüsü’nde yeni eğitim başlıyor

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü bu yıl da farklı konularda eğitimlerine devam edecek.

12 Kasım 2015 tarihinde başlayacak “Tasavvufî İrfân Işığında Kur’an ve Resulullah” başlıklı yeni eğitim programında dersler Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından verilecek.

Program on beş günde bir 2 saatlik derslerle gerçekleştirilecek. 

Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı sınıfta yapılacak eğitimler, 23 Ocak 2016 tarihinde tamamlanacak.  

Programın içeriği

Tasavvufî irfân geleneği asırlardır Kur’ân ve Sünnete dayanan ve onların verilerini derin bir tecrübenin ışığında yorumlayan muazzam bir kültür mirasına sahip. Bu ders, mutasavvıf düşünürlerin vahiy ve Resulullah algısının usul ve umdelerini bu konudaki kaynaklardan yararlanarak incelemeyi amaçlıyor.

Programda ele alınacak konu başlıklarından bazıları şunlardır:

- Sufi düşünürlerin vahyin mahiyetine, Kur’an’a ve Mushafa dair yaklaşımları

- Kur’an’ı yorumlamadaki yöntem ve ilkeler

- Kur’an’ın ana kavramları ve bu kavramlara ilişkin sûfi müfessirlerin eserlerinden örnek ayet yorumları

- Resulullah’ın tarihsel yönü evrensel veçhesi: İnsan-ı Kamil Anlayışı

- Buhari ve Müslim’den örnek hadis okumaları ve tasavvufi açıklamaları

- Konevî’nin kırk hadis şerhinden seçme hadisler ve tasavvufi şerhleri

Ayrıntılı bilgi için;

https://tasavvuf.uskudar.edu.tr/