Yrd.Doç.Dr. Oğuz TAN

Yrd.Doç.Dr. Oğuz TAN
Ad Soyad : Oğuz TAN
Ünvan : Yrd.Doç.Dr.
Uzmanlık : Psikiyatri Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Tan 1969 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Kütahya’da pratisyen hekim olarak mecburî hizmet yaptı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1997’de başladığı psikiyatri ihtisasını 2002’de tamamladı. Yeni Symposium Dergisi’nde editör yardımcılığı, Yüce Yayınları’nda ve Literatür Tıp Dergisi’nde editörlük yaptı. Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nde ve Nöropsikiyatri İstanbul’da psikiyatri uzmanı olarak görev yaptı. 2011 yılından beri Üsküdar Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Aynı zamanda Nöropsikiyatri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Feneryolu Polikliniği Müdürü. İlgi alanları obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluğu, bipolar bozukluk ve depresyon.

KİTAPLARI

Depresyon: Önemli Bilgiler, Çıkış Yolları. Timaş Yayınları. 2008

Takıntılar. 4. Baskı, Timaş Yayınları. 4. Baskı 2006.

Korku-yorum. Yıldız Burkovik ile birlikte. Timaş Yayınları. 2006.

Anksiyete Seminerleri, 2002.

KİTAP ÇEVİRİSİ

Evlilik Terapisi. Editör Hilda Kesler, Genel Editör Irwin Yalom, Çeviri Editörü Oğuz Tan. Prestij Yayınları, 2006.

UZMANLIK TEZİ

Antidepresan Tedavi Sırasında Mani Ortaya Çıkan Vakaların Birinci Dereceden Akrabalarında Bipolar Bozukluk Sıklığının Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul 2001.

DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAYINLAR

Feature Selection and Classification of Electroencephalographic Signals: An Artificial Neural Network and Genetic Algorithym-Based Approach. Erguzel TT, Ozekes S, Tan O, Gultekin S. Clinical EEG and Neuroscience. 2014 Apr 14.

A Review on Biomarkers for Treatment Response in Major Depressive Disorder. G. Hizli Sayar, B. Ö. Ünsalver, O. Tan. Sch. J. App. Med. Sci., 2013; 1(6):778-782

Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet. Sayar GH, Tan O, Eryilmaz G, Ozten E, Salcini C, Tarhan N. Anadolu Psikiyatri Derg 2013;14:287-9.

Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression, circadian rhythms, mood disturbance, and sleep quality in patients with non-seasonal depression. Ağargün MY, Hızlı Sayar G, Bulut H, Tan O. ChronoPysiology and Therapy 2013;3:53-59.

Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients. Hızlı Sayar G, Ozten E, Tan O, Tarhan N. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2013;9:501–504.

Efficacy of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment-resistant depression. Tarhan N, Sayar GH, Tan O, Kağan G. Clinical EEG and Neuroscience 2012; 43(4):279-84.

Transcranial Magnetic Stimulation Therapy in Obsessive Compulsive Disorder: A Case series. NPAkademi. Volume 1, Issue:1, Page 45-49, 2012.

Depresyon ve bellek bozukluğu. Türkiye Klinikleri. Volume 3, Issue:40, Page 9-19, 2007.

Exacerbation of obsessions with modafinil in 2 patients with medication-responsive obsessive-compulsive disorder. O Tan, A Coban, N Tarhan, SK Baripoglu, F Guducu, HB Izgi, G Hizli, O Ates, H Bulut. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry. 2008;10(2):164-5.

Subklinik epileptiform deşarjlar ve havacılık. Havacılık Tıbbı Bülteni. Volume 1, Issue: 4, Page 16-17, 2007.

Antidepressant Effect of 58 Sessions of rTMS in a Pregnant Woman With Recurrent Major Depressive Disorder: A Case Report. O Tan, N Tarhan, A Coban, SK Baripoglu, F Guducu, HB Izgi, G Hizli, O Ates, H Bulut. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry. 2008;10(1):69-71.

Transcranial Magnetic Stimulation in Medication-Resistant Bipolar Depression. O Tan, N Tarhan, S Baripoglu, A Coban.EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.

Transcranial Magnetic Stimulation in Refractory Depression. N Tarhan, O Tan, S Baripoglu, A Coban. EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.

Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatric Disorders. O Tan, N Tarhan, S Baripoglu, F Guducu, A Coban. The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1), 2005-July.

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) and EEG Changes in Patients with Treatment-Resistant-Depression. N Tarhan, O Tan, S Baripoglu, F Guducu, A Coban. The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1) 2005-July.

Mesial temporal lobe epilepsy and depression. The Journal of Epilepsia, Volume 42, Supplement 2, Page 25, 2001. 

Nöropsikoendokrinoloji. Yeni Symposium. Volume 35, Issue 2-3, Page 78, 1997.

Kardiyak hastalarda psikofarmakoloji. Yeni Symposium. Volume 36, Issue 1-2, Page 41, 1998.

Tedaviye dirençli şizofreni. Yeni Symposium. Volume 37, Issue:4, Page 75, 1999.

SÖZLÜ SUNUM

Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisinin Hasta ve Teknisyen Açısından Güvenliği. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 9-13 Ekim 2012.

Safety of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. Presented in the 1st Istanbul-Eurasion Regional Congress of Biological Psychiatry in Istanbul, 27-31 May 2012. (A symposium called ''rTMS as a Teatment Strategy in Psychiatry''. Chair: Hüsnü Erkmen. Other Speakers: Oğuz Karamustafalıoğlu, Gökben Hızlı Sayar.). Published in the Congress Book.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu. Beykent Üniversitesi 1. Psikoloji Günleri. 10-11 Mayıs 2011.

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Complex Cases. 7th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), 1st Joint Meeting of ECNS/ISBET/ISNIP, Istanbul, September 14-18, 2010.

İstanbul’da Genç Olmak. XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 21-24 Mart 2007. (İstanbul’da Yaşamak konulu panelde).

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) and EEG Changes in Patients with Treatment-Resistant-Depression. Presented in the 8th World Congress of Psychiatry in Vienna in July 2th, 2005. (A symposium called ‘Brain Stimulation Techniques in Psychiatry and Electrophysiology’. Presented by Nevzat Tarhan. Chair: Bilgen Taneli, Co-chair: Mark George, Other speakers: David Avery, Oguz Tan). Published in The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1) 2005-July.

Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatric Disorders. Presented in the 8th World Congress of Psychiatry in Vienna in July 2th, 2005. (A symposium called ‘Brain Stimulation Techniques in Psychiatry and Electrophysiology’. Chair: Bilgen Taneli, Co-chair: Mark George, Other speakers: David Avery, Nevzat Tarhan). Published in The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1), 2005-July.

POSTER

 

Electrophysiological differences in EEG: A comparative study between unipolar and bipolar depression

Merve Çebi, Hazal Moğulkoç, Cumhur Taş, Ali Bayram, Oğuz Tan, Nevzat Tarhan. 2nd Eurosian Regional Congress of Biological Psychiatry. 5-8 June 2014, Bursa.

Efficacy of High Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment-Resistant Depression. Nevzat Tarhan, F Gökben Hızlı Sayar, Serdar Alparslan, Öznur Ateş, Gülbahar C Agouridas, Semra Baripoğlu, Sümeyya Çekmegil, Birim S Danışmant, Hakan Erkaya, Gül Eryılmaz, Alper Evrensel, Emine Kılınç, M Gözde Luş, Özlem Mestçioğlu, Serdar Nurmedov, Funda G Sağır, Emine Satmış, Oğuz Tan, Barış Ö Ünsalver, Saadet Çengel, Gaye Kağan, Merve Tuncel.   7th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), 1st Joint Meeting of ECNS/ISBET/ISNIP, Istanbul, September 14-18, 2010.

Transcranial Magnetic Stimulation in Medication-Resistant Bipolar Depression. Presented in the 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), September 29-October 2, 2004, in California, USA. Published in the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.

Transcranial Magnetic Stimulation in Refractory Depression. Presented in the 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), September 29-October 2, 2004, in California, USA. Published in the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.

Mesial temporal lobe epilepsy and depression. 24th International Epilesy Congress, Buenos Aires, May 13-18, 2001 (published in the journal of Epilepsia, Volume 42, Supplement 2, Page 25, 2001. 

Kekemelik Tedavisinde Konuşma Terapisi ve Nöroterapi Kombinasyonu. Tarhan N, Tan O, Baripoğlu S, Araslan L, Gümüşel L. Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği III. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocatepe Kültür Merkez, Ankara, 2-4 Haziran 2005.

Marmara Bölgesi'nde 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen depremde bedensel travmaya uğrayan kişilerde afet algısının araştırılması. 4th Spring Symposium poster report, Antalya, 2000.

Henüz basın yansıması eklenmemiştir..