Üsküdar Üniversitesi
Bizi Arayın

Klinik Psikolog Gürler GÜZ

Klinik Psikolog Gürler GÜZ
Ad Soyad : Gürler GÜZ
Ünvan : Klinik Psikolog
Uzmanlık : Psikolog

Klinik Psikolog Gürler Güz, Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur ve yüksek lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünde ‘’ Madde Bağımlılarında Tedavi Motivasyonunu Yordayıcı Etmenler: Madde Tipi ve Kişilik Boyutları Açısından İncelenmesi ‘’ konulu teziyle bitirmiştir. Eğitim hayatına Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora programıyla devam etmektedir. Lisans eğitimi süresince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri Kliniği, NP İstanbul Hastanesi, Bakırköy ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde gönüllü olarak staj yapmıştır. Ekim 2015 tarihinde NP İstanbul Beyin Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Klinik Psikolog Gürler Güz halen Amatem biriminde görevine devam etmektedir.

Katıldığı Terapi Eğitimleri:

- Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof.Dr. Hakan Türkçapar

- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi,  CETAD

- Psiko-Onkoloji, Prof.Dr. Sedat Özkan

Katıldığı Test Eğitimleri:

- Nöropsikolojik Testler Eğitimi (NPT) , Türk Psikologlar Derneği

- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Türk Psikologlar Derneği

- Rorschach: Bütünleyici Sistem Temel Eğitimi, Prof.Dr.Kadir Özer

- MOXO d-CPT

Katıldığı Kongrelerdeki Sunumlar, Sözel ve Poster Bildiriler:

- Depersonalizasyon Olan ve Olmayan Panik Bozukluk Hastalarının Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması ( 8.Ulusal Anksiyete Kongresi & 1. Psikiyatri Zirvesi)

- Panik Bozukluğunda Cinsiyetin Etkisi Var Mı? ( 8. Ulusal Anksiyete Kongresi & 1. Psikiyatri Zirvesi)

- Madde Bağımlılarında Tedavi Motivasyonunu Yordayıcı Etmenler: Madde Tipi Ve Kişilik Boyutları Açısından İncelenmesi ( 10. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi)

- Bağımlılıkta Kullanılan Ölçekler (Kurs Koordinatörü), ( 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi)

- MOXO ile Ölçülen DEHB’nin Tedaviye Etkisi ( 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi)

- Çevrimiçi Olma İle İlgili Psikiyatrik Hastalıklar ( 10. Ulusal Anksiyete Kongresi & 3. Psikiyatri Zirvesi)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

- Güz Gürler, Güz Hatice Özyıldız, Patolojik Kumar Bağımlılığında Davranışsal İnhibisyon, Currentaddiction 2017, 1(2), s:65-71

Üyelikler:

- Türk Psikologlar Derneği

- Beşiktaş Kongre Üyesi

Henüz videoları eklenmemiştir..