Klinik Psikolog Gürler GÜZ

Klinik Psikolog Gürler GÜZ
Ad Soyad : Gürler GÜZ
Ünvan : Klinik Psikolog
Uzmanlık : Psikolog

Samsun'da doğdu. Özel Final Koleji'nden mezun olup, lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünün de tamamladı. Lisans eğitimi ardından Klinik Psikoloji uzmanlık yüksek lisansını  " Madde Bağımlılarında Tedavi Motivasyonunu Yordayıcı Etmenler: Madde Tipi ve Kişilik Boyutları Açısından İncelenmesi " konulu teziyle Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.

Eğitim dönemi boyunca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri Kliniği, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,  NPİstanbul Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gönüllü olarak staj yaptı. Birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp, akademik seminerlere katıldı.

Ekim 2015 tarihinde NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’ nde çalışmaya başlayan Uzman Psikolog Gürler GÜZ halen Amatem biriminde görevine devam etmektedir.

Katıldığı Eğitimler :

- Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof.Dr. Hakan Türkçapar
- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi, CETAD
- Rorschach: Bütünleyici Sistem Temel Eğitimi, Prof.Dr. Kadir Özer
- Nöropsikolojik Testler Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği
- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Türk Psikologlar Derneği
- MOXO d-CPT

Sözel Bildiriler :

‘’Depersonalizasyon Olan ve Olmayan Panik Bozukluk Hastalarının Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması’’ (8. Ulusal Anksiyete Kongresi & 1. Psikiyatri Zirvesi)

‘’Panik Bozukluğunda Cinsiyetin Etkisi Var Mı’’ (8. Ulusal Anksiyete Kongresi & 1. Psikiyatri Zirvesi)

 

Henüz videoları eklenmemiştir..