npistanbul.com
JCI
ISO 9001:2008
Dalgalanan Türk Bayrağı

Kalite Çalışmaları - ISO 9001:2008 Kalite Belgesi

Tescilli Kalite Ve Güvenilirlik

NPİSTANBUL JCI Akreditasyon BelgesiNPGRUP Sağlık Kuruluşları, Bilimden Sağlığa sloganı ve profesyonel bir kadro ile Haziran 2009 tarihi itibari ile hız vermiş olduğu Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarındaki ilk hedefini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak gerçekleştirmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları çerçevesinde hasta memnuniyeti, hasta hakları, sürekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici faaliyet planlama, hasta ve çalışan güvenliği, sağlıkta etik gibi uluslararası standartların sağlık alanında büyük önem verdiği kavramlar üzerinde gösterdiği titiz çalışmaları sonucunda, NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, NPİSTANBUL Etiler Polikliniği ve Memory Center Polikliniği, 29/30 Eylül- 1 Ekim 2010 tarihlerinde üç lokasyonda son derece sıkı bir titizlikle geçirmiş olduğu denetimlerin ardından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; bir kuruluşun hastalarının beklentilerini ve yürürlükteki yasal şartları karşılayan hizmeti sürekli olarak sağlama yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sistemi etkili şekilde uygulayarak hasta memnuniyetini sağlamak, sürekli iyileştirme süreçleri geliştirmek ve olası hataları önlemek için kuruluşların gereksinim duyduğu bir kalite yönetim sisteminin şartlarını ortaya koymaktadır.

ISO 9001:2008 Nedir?

ISO 9001:2008 Kalite BelgesiTanım olarak International Organization for Standardization’ın kısa yazılışı olan ISO, uluslararası standardizasyon kuruluşunun oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşun sağlık hizmetlerini uluslararası kabul görmüş bir standarda ve yasal şartlara uygun olarak verdiğini kanıtlanmış olduğunun göstergesidir.

NPGRUP Sağlık Kuruluşları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Alman Akreditasyon Kurumu (DAR) tarafından akredite edilen ve 130 yılı aşkın bir tecrübeye sahip bağımsız bir denetim ve kontrol kuruluşu olan TÜV Rheinland tarafından denetlenmiştir.