ONLINE RANDEVU
Covid-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Öğr. Gör. Zeynep BAHADIR AĞCE

Öğr. Gör. Zeynep BAHADIR AĞCE
Uzman Fizyoterapist

NP-FTR


Randevu Al

Mehmet Çelikel Anadolu Lisesi
İstanbul Üniversitesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / 2006
Marmara Üniversitesi / Ortopedik Rehabilitasyon / 2009
Hacettepe Üniversitesi / Ergoterapi / 2013 – 2018

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Aktivite Performans Anketinin Türkçe Versiyon Çalışması

Yüksek Lisans Tezleri

Miyofasyal Ağrı Sendromunda Kinesio-Taping Uygulamasının Etkinliği

Doktora Tezleri

Tip 2 Diyabetli Bireylerde Problem Çözme Eğitiminin Öz Yönetim Davranışlarına Etkisi

Ortopedik, nörolojik rehabilitasyon alanlarının yanı sıra pilates, lenfödem tedavisi, kognitif davranışsal terapi, engelli bireylerin istihdam edilebilirliği gibi spesifik alanlarla ilgilenmektedir.

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Zeynep Bahadir Ağce, Sedef Şahin, Mahmut Yaran, Deniz Yüce, Gonca Bumin, The Bournemouth Questionnaire For Neck Pain: Cross- Cultural Adaptation, Reliability And Validity Of The Turkish Version, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics (basım aşamasında)

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1.  Zeynep Bahadır Agce, Gamze Ekici, Diyabet Öz Bakım Aktiviteleri ve Psikososyal Öz Yeterlilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Burdur (sözel sunum)

2.  Zeynep Bahadır Agce, Gamze Ekici, Diyabetle İlişkili Performans Alanı Problemlerinin Diyabet Öz Yönetim ve İyilik Haline Etkisinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Burdur (sözel sunum)

3.  Zeynep Bahadır Ağce, Sema Akdana, Tuğçe Buğday, Furkan Cangi, Duygu Demirbaş, Okul Öncesi Dönemindeki Çocuklarda (3-6 Yaş) Baba İle Geçirilen Sürenin Çocuk Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, 12-13 Nisan 2019, İstanbul (sözel sunum)

4.  Sema Akdana, Duygu Demirbaş, Tuğçe Buğday, Furkan Cangi, Ağce, Zeynep Bahadır Ağce Yaşanılan Çevrenin Oyun Alanı Yeterliliği ile Çocuğun Duygusal Reaktivitesi Arasındaki İlişki poster bildirisi, 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi Teoriden Pratiğe, 12-13 Nisan, 2019

5.  Tuğçe Buğday, Sema Akdana, Furkan Cangi, Duygu Demirbaş, Zeynep Bahadır Ağce Annenin Gebelik  Dönemi  Stres Seviyesinin  Çocuk  Üzerine  Etkisinin  İncelenmesi  poster  bildirisi,  1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi Teoriden Pratiğe, 12-13 Nisan, 2019

6.  Zeynep Bahadır Ağce, Emine Nur Fayda, Muammer Çorum, Barış Metin, Otizm spektrum Bozukluğu  olan  Çocuklarda  Duyusal  İşlemleme  ile  Ebeveyn  Stresi  Arasındaki  İlişki,  1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, 12-13 Nisan 2019, İstanbul

7.  Emine Nur Fayda, Zeynep Bahadır Ağce, Muammer Çorum, Barış Metin, Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Duyusal İşlemleme Düzeyi ile Oyun Oynama Becerisi Arasındaki İlişki, 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, 12-13 Nisan 2019, İstanbul

8.  Hande  Çelik,  Fatma  Demir,  Zeynep  Bahadır  Ağce,  Çocuklarla  Çalışan  Hekimlerin  Duyu Bütünleme  Terapisine  Yaklaşımı  ve  Bu  Terapi  Yönteminin  Çocuklar  Üzerindeki  Etkisinin İncelenmesi, 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, 12-13 Nisan 2019, İstanbul

9.  Zeynep  Bahadır  Agce,  Gamze  Ekici,  Tip  2  Diyabetli  Bireylerde  Kişi  Merkezli  Ergoterapi Yaklaşımıyla Öz Yönetim Becerilerinin Günlük Hayata Adaptasyonu, 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım- 1 Aralık 2018 Ankara (sözel sunum)

10. Zeynep Bahadır Agce, Fibromiyalji Tanısı Almış Bireyde Tele-Rehabilitasyonla Yaşam Tarzı

 

Düzenleme, 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım- 1 Aralık 2018 Ankara, (sözel sunum)

11. Aykut Karaman, Çetin Sayaca, Yıldız Erdoğanoğlu, Zeynep Bahadır Ağce, Sırt Ekstansör Kas Enduransının Uyku Kalitesine Etkisi, 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım- 1 Aralık 2018 Ankara (sözel sunum)

12. Numan Melik Öcal1, Zeynep Bahadır Ağce2, Yıldız Erdoğanoğlu3, Filiz Eyüboğlu, Halluks valgusu  olan  bireylerde  kinesiotape  ve  tabanlığın  fiziksel  performans  üzerine  etkisi,  3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım- 1 Aralık 2018 Ankara.

13. Başak Çağla A., Erdoğanoğlu Y., Sayaca Ç., Bahadır AĞCE Z., 6- 18-25 Yaş Arası Genç Bireylerde  Akıllı  Telefon  Bağımlılık  Düzeyleri  İle  Fiziksel  Aktivite  Ve  Egzersiz  Kapasite Düzeyleri  Arasında  İlişki  Var  Mıdır?  Uluslararası Güncel  Sorunlar  ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 06-07 Aralık 2018, İstanbul.

14. Aran, O.T., Şahin, S., Bahadır Ağce, Z., Kars, S., Akı, E. Waisman Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği – Pilot Çalışma. 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi 23-25 Şubat 2018 İstanbul.

15. Zeynep  Bahadır  Agce,  Sedef  Sahın,  Mahmut  Yaran,  Deniz  Yuce,  Gonca  Bumin,  The Bournemouth Questionnaire For Neck Pain: Cross- Cultural Adaptation, Reliability And Validity Of The Turkish Version, WFOT Congress 2018

16. Zeynep Bahadır Ağce, Sedef Şahin, Seçil Sanıyaman, Çiğdem Öksüz” Hemiplejik Bir Bireyde

İşe Geri Dönüş Süreci” Uluslararası Mesleki Rehabilitasyon Sempozyumu, 2017

17. Zeynep Bahadır Ağce, Sedef Şahin, Serebral Palsili Çocuklarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ile Reaksiyon Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Kapanış Kongresi-Ergoterapi ve Rehabilitasyon 31 Mayıs, 1-2 Haziran 2017

18. Köse, B., Şahin, S., Bahadır  Ağce,  Z., Aran, O.T.,  Kayıhan, H. "Does Virtual Realty Effect Motor Performance of Children with Cerebral Palsy?" 1st Cotec- Enothe Congress, National University in Galway, İrlanda,15-19 Haziran 2016, Abstracts of the 1st COTEC- ENOTHE Congress ( Poster)

19. Zeynep Bahadır Ağce, Sedef Karayazgan, Özge Müezzinoğlu, Mahmut Yaran, Hatice Abaoğlu, Semin Akel Effect, Of Wrist Correction Kinesio Taping Application On Hand Span In Children With Cerebral Palsy, EACD, Danimarka, Copenhagen, Poster sunumu.

20. Zeynep Bahadır Ağce, Sedef Karayazgan, Özge Müezzinoğlu, Hatice Abaoğlu, Mahmut Yaran, Semin Akel Effect, The Factors Affecting Independence In Activities Of Daily Living In Cerebral Palsy, EACD, Danimarka, Copenhagen, Poster sunumu.

21. Hatice Abaoğlu, Sedef Karayazgan, Zeynep Bahadir Ağce, Mahmut Yaran, Ozge Müezzinoğlu, Semin Akel, Does visual perception skill have an effect on functioning in cerebral palsy? EACD, Danimarka, Copenhagen, Sözel sunum

22. Hatice Abaoğlu, Sedef Karayazgan, Zeynep Bahadir Ağce, Mahmut Yaran, Ozge Müezzinoğlu,

 

Semin Akel, Socio-economic status modulates social competence and behavior in children with cerebral palsyEACD, Danimarka, Copenhagen, Poster sunum

23. Sedef Karayazgan, Zeynep Bahadir Ağce, Mahmut Yaran, Ozge Müezzinoğlu, Hatice Abaoğlu, Semin Akel, Kinesthesia; is it important in upper-limb speed and dexterity in cerebral palsy, EACD, Danimarka, Copenhagen, Poster sunumu

24. Ozge Müezzinoğlu, Sedef Karayazgan, Zeynep Bahadir Ağce, Mahmut Yaran, Hatice Abaoğlu, Semin  Akel,  The  relation  between  trunk  control  and  upper  extremity  functions,  EACD, Danimarka, Copenhagen, Poster sunum

7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.  Occupational      Therapy-     Occupation     Focused     Holistic     Practice     in                                 Rehabilitation-

Arthritis/Rheumatoid Arthritis by Zeynep Bahadir Ağce, Esma Ozkan and Barkin Kose

2.  Proprioception  in  Orthopaedics,  Sports  Medicine  and  Rehabilitation,  Treatment  of  the

Proprioception and Technology by Zeynep Bahadir Ağce, Adnan Kara and Baris Gülenc

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  7.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.  Zeynep Bahadır Ağce, Kezban Bayramlar, Aida Habibzadeh, Gonca Bumin, Yavuz Yakut, Vücut  Farkındalığı  Anketinin  Türkçe  Versiyonu  ve  Güvenirliğinin  Araştırılması,  6.  Ulusal Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2017

2.  Zeynep Bahadır Ağce, Çetin Sayaca, Elif Bayraktar, Mahmut Yaran, Semin Akel. El Kuvvetini Etkileyen Antropometrik Faktörler. 5. Ulusal Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 21-24 Mayıs 2015, Bolu. Sözel Sunum.

3.  Çetin Sayaca, Elif Esma Bayraktar, Zeynep Bahadır Ağce,  Nuray Alaca, Hande KABA. Ayak Antropometrik  Ölçüm  Değerleri  İle  Dinamik  Denge  Arasındaki  İlişkisi.  VIII.  Ulusal  Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul. Poster Sunumu.

4.  Çetin Sayaca, Elif Esma Bayraktar, Zeynep Bahadır Ağce, Hande Kaba, Nuray Alaca Pasif Germe İle Post-İzometrik Gevşe Tekniğinin Hamstring Esnekliği Üzerine Etkileri. VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul. Poster Sunumu.

5.  Nuray  Alaca,  Çetin  Sayaca,  Elif  Esma  Bayraktar,  Zeynep  Bahadır  Ağce,  Hande  Kaba, Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının; Fiziksel Aktivite, Depresyon Ve Latent Tetik Nokta Algometre Değerleri İle Olan İlişkisi. VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul. Poster Sunumu.

6.  Nuray  Alaca,  Çetin  Sayaca,  Hande  Kaba,  Elif  Esma  Bayraktar,  Zeynep  Bahadır  Ağce. Miyofasial Ağrı Sendromlu Hastalarda Cyriax Mobilizasyon Tekniğinin Boyun Eklem Hareket Açıklığına Akut Etkisi, Pilot Çalışma. Vııı. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul. Poster Sunumu.

7.  Nuray  Alaca,  Çetin  Sayaca,  Elif  Esma  Bayraktar,  Zeynep  Bahadır  Ağce,  Hande  Kab

Hastane Çalışanlarında Uyku Kalitesinin Tetik Nokta, Ağrı Depresyon Ve Postür Bozuklukları Üzerine Etkisi. Vııı. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul. Poster Sunumu

8.  Elif Esma Bayraktar, Çetin Sayaca, Hande Kaba, Nuray Alaca, Gökçen Alaca, Fatih Erol, Zeynep Bahadır Ağce. Ergonomi Eğitiminin Ofis Çalışanlarının Ağrısı Üzerine Etkisi. Vııı. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul. Poster Sunumu.

9.  Zeynep Bahadır Ağce, Sümeyye Belhan, Elif Esma Bayraktar, Burak Buğday, Özel Ve Devlet Hastanesine Fizik Tedavi Almak İçin Başvuran Hastaların Sosyokültürel Özellikleri İle Tanı Ve Tedavi Uyumlarının Karşılaştırılması, 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara

10. Nuray  Alaca,  Hande  Kaba,  Zeynep  Bahadır,  Ayça  Atalay,  Kronik  Bel  Ağrılı  Hastalarda Özürlülük Durumunun Yaşam Kalitesi, Hareket Korkusu Ve Ağrı İnançları İle Olan İlişkisi, 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara

11. Nuray  Alaca,  Hande  Kaba,  Zeynep  Bahadır,  Ayça  Atalay,  Kronik  Diz  Osteoartriti  Olan Hastalarda  Klinik  Parametrelerin  Hareket  Korkusu  Ve  Ağrı İnançları İle  Olan  İlişkisi,  15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara

12. Mahmut Yaran, Semin Akel, Sedef Karayazgan, Zeynep Bahadır Ağce, Özge Müezzinoğlu, Hatice  Abaoğlu,  Spastik  Serebral  Palsili  Çocuklarda  Motor  Performansın  Günlük  Yaşam Aktiviteleri   Ve   Fonksiyonel   El   Kullanımı   Arasındaki   İlişki,   5.   Ulusal   Fizyoterapi   Ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara

1.6 Diğer Yayınlar

1.  Kanser  ve  Palyatif  bakımda  Ergoterapi  Kitabı,  Fiziksel  Aktivite,  Zeynep  Bahadir  Ağce (basım aşamasında)

2.  Kanser ve Palyatif bakımda Ergoterapi Kitabı, Lenfödem, Zeynep Bahadir Ağce (basım aşamasında)

3.  Kanser ve Palyatif bakımda Ergoterapi Kitabı, Kanser ve Yorgunluk, Zeynep Bahadir Ağce, Sedef Şahin, Semin Akel (basım aşamasında)

4.  Şizofreni için Sosyal Beceri Eğitimi, Destekleyici bir Ortam Oluşturmak Yüklenmeyi Azatma,

Çeviri editörü Esra Akı, Zeynep Bahadır Ağce

5.  Şizofreni için Sosyal Beceri Eğitimi, Arkadaşlık ve Flört Etme Becerileri, Çeviri editörü Esra Akı, Zeynep Bahadır Ağce

6.  Şizofreni için Sosyal Beceri Eğitimi, Sağlığı Sürdürme Becerileri, Çeviri editörü Esra Akı, Zeynep Bahadır Ağce

Ödüller

“VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi ‘En İyi Poster Ödülü’: Nuray ALACA, Çetin SAYACA, Elif Esma BAYRAKTAR, Zeynep BAHADIR AĞCE, Hande KABA Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının; Fiziksel Aktivite, Depresyon Ve Latent Tetik Nokta Algometre Değerleri İle Olan İlişkisi. VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul. Poster Sunumu”

Henüz videoları eklenmemiştir..

Zeynep Bahadır Ağce 1984 yılında Zonguldak’ta doğdu. Mehmet Çelikel Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesinde “Miyofasyal Ağrı Sendromunda Kinesiotaping Uygulamasının Etkinliği” konulu tezini tamamlayıp bilim uzmanlığını alarak bir süre klinikte hasta tedavisine devam etmiştir. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü’nde "Problem Çözme Eğitiminin Tip 2 Diyabetik Bireylerin Özyönetim Davranışlarına Etkisi" konulu tezini bitirerek doktorasını tamamlamıştır. Kronik hastalıklara yönelik yaşam tarzının yeniden düzenlenmesi, hastanın öz yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve hastalık yönetimine katılımın geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır. Ek olarak, ortopedik tedavi ve nörolojik rehabilitasyon alanlarına özel çalışmalara devam etmekte, pilates, lenfödem tedavisi, bilişsel davranışçı terapi ve engelli bireylerin istihdam edilebilirliği gibi özel alanlarla ilgilenmektedir.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini okudum, onayladım. (*)

Tüm Görüşler

Henüz görüş veya öneri yapılmamış.