COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1997

Marmara Üniversitesi / Acil Tıp (1.İhtisas)  / 1998-2002

Selçuk Üniversitesi / Genel Cerrahi (2.İhtisas) / 2005-2011

Yabancı dili İngilizce.

Ankara GATA / Acil Çocuk Bölümü / Askerlik

Ardahan Devlet Hastanesi

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi / Acil / 2015-2016

Npİstanbul Beyin Hastanesi / Acil Servis / 2017 –

Türk Cerrahi Derneği , 2011

Türk Tabibler Birliği,2013

Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan  makaleler

 1. Öztürk A, Yavuz Y, Atalay T.A Case of DuodenalObstructionandPancreatitisDuetoIntragastricBalloon.BalkanMed J. 2015 Jul;32(3):323-6. doi: 10.5152/balkanmedj.2015.15312. Epub 2015 Jul 1.PMID: 26185725
 2. Atalay T, Cakir M, Tekin A, Kucukkartallar T, Kargin S, Kartal A, Kaynak A.Theeffects of flavanoid on thetreatment of hepatopulmonarysyndrome.JKoreanSurgSoc. 2013 Nov;85(5):219-24. doi: 10.4174/jkss.2013.85.5.219. Epub 2013 Oct 25.PMID: 24266012

    Ulusal ve uluslararası hakemli dergiler
 1. Sızlan A,Atalay T, Kısmet E,UnayB,YıldızO,DündarözR.Theloading of phenytoınbytheintrapenilroute.Anexperimentalstudy in rabbits.Kocatepe Tıp Dergisi (2003), 2, 13-18
 2. Öztürk A, Yananlı Z, Atalay T, Akıncı Ö.F.Recurrentandsynchronousintussusception of thesmallintestine: a rarepresentation of Peutz-Jegherssyndrome.GaziantepMed J 2014;20(3):287-290
 3. Yananlı Z, Öztürk A, Atalay T, Akıncı Ö.F.BilaterallyIncarceratedMorgagniHernia.DOI: 10.4328/JCAM.2327 Received: 07.02.2014 Accepted: 26.02.2014 Publihed Online: 26.02.2014
 4. Atalay T,Ozturk A, Yananli Z,  Akinci Ö.F.A prolapsedintraductalpapilloma.NorthClinIstanbul 2015;2(1):59-61 doi: 10.14744/nci.2014.18209
 5. Öztürk A,Yananlı Z, Atalay  T, Akıncı Ö.F.Apandisit tanısıyla ameliyat edilen hastalarda tomografi ile Alvarado skorunun etkinliklerinin karşılaştırılması.Ulus Cerrahi Derg
 6. Atalay T.AtalayH.TürkS.Akut Böbrek Hasarında Sürekli RenalReplasmanTedavileri.Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 2014;7(1):101-6

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan posterler
 1. Alaattin Öztürk, Talha Atalay, Zuhal Yananlı, Yüksel Karaköse, Gökhan Çipe.Marsupiyelizasyon Yöntemi ile Yapılan Apseli ve ApsesizPilonidal Sinüs Ameliyatı Sonuçlarının
 2. Karşılaştırılması .Kolonrektum2015.org
 3. Öztürk A.AtalayT.YanalıZ.Karaköse Y. Çipe G, Akıncı  Ö.F.Hemoroidektomi Sonrası Ağrıyı Azaltmak İçin İmparGanglionu Blokajı Uygulaması.Kolonrektum2015.org
 4. Alaattin Öztürk, Talha Atalay, Zuhal Yananlı, Yüksel Karaköse.Perfore Güdük Apandisit: LaparoskopikApendektominin Nadir Bir Sonucu.Kolonrektum2015.org
 5. Alaattin Öztürk, Yüksel Karaköse, Talha Atalay, Zuhal Yananlı, Gökhan Çipe.Use of The Liquid PhenolFor Management of Pilonidal Disease.Kolonrektum2015.org 

  Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta bölüm
 1. Öztürk A.AtalayT.Editör: Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu .Mezuniyet sonrası ve mecburi hizmet hekim el kitabı. Güneş  Tıp Kitabevi

1972 yılında Üsküdar’da doğdu.İlk ve Orta öğrenimini Kadıköy’de tamamladı.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1997 de mezun oldu.

1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi Acil Tıp(1.ihtisas)

2005-2011 yılları arasındada Selçuk Üniversitesi Genel Cerrahi bölümünü(2.ihtisas) tamamladı.

Askerlik vazifesini Ankara GATA’da Acil Çocuk bölümünde mecburi hizmet vazifesinide Ardahan Devlet Hastanesinde yaptı.2015-2016 yıllarında  Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Acilinde çalıştı.2017 yılından bu yana NP İstanbul Beyin Hastanesi acilinde   çalışmaktadır.Endoskopi ,Hemodiyaliz , İşyeri hekimliği ve Deneysel Hayvan Çalışması sertifikaları vardır.

Evli.Yabancı dili İngilizce.

TALHA ATALAY CV (DETAYLI) 

Eğitim Bilgileri

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, (İngilizce)1990-1997

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ACİL TIP Yüksek Lisans 1998-2002

Selçuk ÜniversitesiTıp Fakültesi, GENEL CERRAHİ 2005-2011

Ankara GATA Tıp Fakültesi, ÇOCUK ACİL TIP 2002-2003

İş Deneyimi

2015-2017 Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi 

2012-2015 Ardahan Devlet Hastanesi

2005-2011 Selçuk Üniversitesi Genel Cerrahi 2. İhtisas

1998-2002 Marmara Üniversitesi Acil Tıp 1. İhtisas

2002-2003 Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Üyelikler

Türk Cerrahi Derneği , 2011

Türk Tabibler Birliği,2013

Yayınlar

Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan  makaleler

 1. Öztürk A, Yavuz Y, Atalay T.A Case of DuodenalObstructionandPancreatitisDuetoIntragastricBalloon.BalkanMed J. 2015 Jul;32(3):323-6. doi: 10.5152/balkanmedj.2015.15312. Epub 2015 Jul 1.PMID: 26185725
 2. Atalay T, Cakir M, Tekin A, Kucukkartallar T, Kargin S, Kartal A, Kaynak A.Theeffects of flavanoid on thetreatment of hepatopulmonarysyndrome.JKoreanSurgSoc. 2013 Nov;85(5):219-24. doi: 10.4174/jkss.2013.85.5.219. Epub 2013 Oct 25.PMID: 24266012

    Ulusal ve uluslararası hakemli dergiler
 1. Sızlan A,Atalay T, Kısmet E,UnayB,YıldızO,DündarözR.Theloading of phenytoınbytheintrapenilroute.Anexperimentalstudy in rabbits.Kocatepe Tıp Dergisi (2003), 2, 13-18
 2. Öztürk A, Yananlı Z, Atalay T, Akıncı Ö.F.Recurrentandsynchronousintussusception of thesmallintestine: a rarepresentation of Peutz-Jegherssyndrome.GaziantepMed J 2014;20(3):287-290
 3. Yananlı Z, Öztürk A, Atalay T, Akıncı Ö.F.BilaterallyIncarceratedMorgagniHernia.DOI: 10.4328/JCAM.2327 Received: 07.02.2014 Accepted: 26.02.2014 Publihed Online: 26.02.2014
 4. Atalay T,Ozturk A, Yananli Z,  Akinci Ö.F.A prolapsedintraductalpapilloma.NorthClinIstanbul 2015;2(1):59-61 doi: 10.14744/nci.2014.18209
 5. Öztürk A,Yananlı Z, Atalay  T, Akıncı Ö.F.Apandisit tanısıyla ameliyat edilen hastalarda tomografi ile Alvarado skorunun etkinliklerinin karşılaştırılması.Ulus Cerrahi Derg
 6. Atalay T.AtalayH.TürkS.Akut Böbrek Hasarında Sürekli RenalReplasmanTedavileri.Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 2014;7(1):101-6

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan posterler
 1. Alaattin Öztürk, Talha Atalay, Zuhal Yananlı, Yüksel Karaköse, Gökhan Çipe.Marsupiyelizasyon Yöntemi ile Yapılan Apseli ve ApsesizPilonidal Sinüs Ameliyatı Sonuçlarının
 2. Karşılaştırılması .Kolonrektum2015.org
 3. Öztürk A.AtalayT.YanalıZ.Karaköse Y. Çipe G, Akıncı  Ö.F.Hemoroidektomi Sonrası Ağrıyı Azaltmak İçin İmparGanglionu Blokajı Uygulaması.Kolonrektum2015.org
 4. Alaattin Öztürk, Talha Atalay, Zuhal Yananlı, Yüksel Karaköse.Perfore Güdük Apandisit: LaparoskopikApendektominin Nadir Bir Sonucu.Kolonrektum2015.org
 5. Alaattin Öztürk, Yüksel Karaköse, Talha Atalay, Zuhal Yananlı, Gökhan Çipe.Use of The Liquid PhenolFor Management of Pilonidal Disease.Kolonrektum2015.org 

  Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta bölüm
 1. Öztürk A.AtalayT.Editör: Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu .Mezuniyet sonrası ve mecburi hizmet hekim el kitabı. Güneş  Tıp Kitabevi

Tüm Görüşler