COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

İzmir Anadolu Öğretmen Lisesi / 2006

Ege Üniversitesi / Psikoloji / 2011

Okan Üniversitesi / Klinik Psikoloji - Yüksek Lisans / 2015

Ege Üniversitesi Hastanesi / Psikiyatri – Staj

İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu – Staj

İzmir Etkin Performans Merkezi / Psikolog

Balıklı Rum Hastanesi / Bağımlılık Kliniği / Stajyer Psikolog

Çapa Tıp Fakültesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / Nöroloji Anabilim / Stajyer Psikolog

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / AMATEM Kliniği / Gönüllü Psikolog

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNICEF / Çocuklar için Adalet Projesi / Proje Asistanı

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi / AMATEM

Uskudar Universitesi Bagimlilik Danismanligi ve Rehabilitasyonu Yuksek Lisans Programi Öğretim Görevlisi

Bağımlılık

Kaygi Bozuklukları

Duygudurum Bozuklukları

Fobiler

OKB 

Kisilik Bozuklukları

9. Ulusal alkol ve madde bagimliligi kongresi “Cannabis ile ilgili dogru bilinen yanlislar” sunum 

10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde ‘’ İyileşmede kendi kendine yardım gruplarının etkisi’’ konulu sunum  

11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde ise ‘’Psikolog Gözünden Bağımlılık Genetiği’’ konulu sunum 

Alevsacanlar, S. (2015). ’Madde Bağımlısı Bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Şema Sürdürücü Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkiler: Şema Terapi Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme’’. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 

1988 yılında İzmir’de doğan Simge Alevsaçanlar, 2006 yılında İzmir Anadolu Öğretmen Lisesinden, 2011 yılında ise Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını “Madde Bağımlısı Bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Şema Sürdürücü Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkiler: Şema Terapi Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme” konulu teziyle başarıyla tamamlamıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Farkındalık ve Kabullenme Terapisi ve EMDR terapisi eğitimlerini almıştır. Ayrıca Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Tematik Algı Testi (TAT), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ve SAMBA (Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) eğitimlerini almıştır.

Lisans öğrenimi sırasında Ege Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisinde ve İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda staj yapmıştır. Lisans öğreniminden sonra İzmir Etkin Performans Merkezinde psikolog olarak çalışmıştır.

Yüksek lisans eğitimi esnasında Balıklı Rum Hastanesi Bağımlılık Kliniğinde, Çapa Tıp Fakültesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda nöropsikolojik testlerin uygulanması aşamasında stajyer psikolog olarak bulunmuştur. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniğinde Bağımlılık Profil İndeksi Web Versiyonu (BAPİSOFT) geliştirme amaçlı yürütülen TÜBİTAK Projesi’nde veri toplanması aşamasında görev almıştır. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniğinde Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA) kapsamında uygulanan oturumlarda gönüllü psikolog olarak görev almıştır. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNICEF bünyesinde yürütülen Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi programı kapsamında ‘’Çocuklar için Adalet Projesi’’nde Prof. Dr. Kültegin Ögel danışmanlığında proje asistanı olarak görev almıştır. Aynı proje kapsamında  uygulamaya yönelik olarak yapılan ceza infaz kurumu alan ziyaretlerinde danışman psikolog olarak görev almıştır.  

10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde ‘’ İyileşmede kendi kendine yardım gruplarının etkisi’’ konulu sunumunu;  11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde ise ‘’Psikolog Gözünden Bağımlılık Genetiği’’ konulu sunumunu gerçekleştirmiştir. 

2014 yılından itibaren NPiSTANBUL Hastanesi Bağımlılık Biriminde (AMATEM) alkol ve madde bağımlılığı başta olmak üzere eşlik eden çeşitli psikolojik rahatsızlıklar üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca Üsküdar Üniversitesi ‘’Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu’’ yüksek lisans programında ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu kapsamındaki bazı bölümlerde ‘Pozitif Psikoloji’’ dersi vermektedir. 

Yayınlar

Alevsacanlar, S. (2015). ’Madde Bağımlısı Bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Şema Sürdürücü Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkiler: Şema Terapi Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme’’. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 


Tüm Görüşler