COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma ve Uygulama Merkezi başta olmak üzere çeşitli dil ve konuşma terapisi merkezleri, hastaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 300 saati aşkın klinik uygulama ve gözlem stajı gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Avrupa Staj Konsorsiyumu Bursu’nu kazanarak Hollanda ve Almanya’da intern dil ve konuşma terapisti olarak görev almıştır. 2018 – 2021 yılları arasında İstanbul’da tam zamanlı olarak dil ve konuşma terapisti görevine devam ederken bu süreçte Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans programını “ Dil ve Konuşma Terapistlerinin Hizmet Sunumlarında Aile Katılımının Sağlanmasına Yönelik Görüş, Uygulama, Beklenti ve Önerilerinin Belirlenmesi” adlı tez çalışması ile  tamamlayarak Uzman Dil ve Konuşma Terapisti unvanını kazanmıştır. Şuan Üsküdar Üniversitesi’nde dil ve konuşma terapisi ana bilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Eğitim

Üsküdar Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi / Dil ve Konuşma Terapisi / Lisans (2018)
Üsküdar Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Dil ve Konuşma Terapisi / Yüksek Lisans (2021)
Üsküdar Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Dil ve Konuşma Terapisi / Doktora (devam ediyor)

T.C. Özel Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (2018-2021)

Gelişimsel Dil ve Konuşma Bozuklukları
Artikülasyon ve Fonolojik Bozuklukları (Sesletim/Sesbilgisel Bozukluklar)
Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma)
Nörojenik Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi, TBH, Sağ Beyin Hasarı)
Motor Konuşma Bozuklukları (Apraksi, Dizartri)
Pediyatrik Ses Bozuklukları
Ses Bozuklukları
 

Yutma Güçlüğü Şikayeti ile Dil ve Konuşma Terapisine Başvuran Vakaların Terapi Öncesi ve Sonrası Klinik İçi Yutma Değerlendirme Sonuçlarının Karşılaştırılması, 2018, Üsküdar Üniversitesi Lisans Bitirme Projesi.
Dil ve Konuşma Terapistlerinin Hizmet Sunumlarında Aile Katılımının Sağlanmasına Yönelik Görüş, Uygulama, Beklenti ve Önerilerinin Belirlenmesi, 2021, Yüksek Lisans Tezi.

Avrupa Staj Konsorsiyumu Bursu, 2017
Yutma Güçlüğü Şikayeti ile Dil ve Konuşma Terapisine Başvuran Vakaların Terapi Öncesi ve Sonrası Klinik İçi Yutma Değerlendirme Sonuçlarının Karşılaştırılması, Poster Sunusu, X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019, Medipol Üniversitesi


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım