COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1986 yılında doğdu. 2004 yılında Özel Üsküdar Fen Lisesi’nden, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2012-2016 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma  Hastanesi’nde tamamladı. 2016-2018 yılları arasında İstinye Devlet Hastanesi’nde, 2018 Temmuz-Aralık tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev aldı.

2018 Aralık ayında NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nde göreve başladı.

"İki Uçlu Bozukluk 1 Hastalarında Kişilik İşlev Düzeyinin İşlevsellik Üzerine Etkisi" konulu tez çalışmasını yapmıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi alanında eğitimlerini tamamladı. Duygudurum bozuklukları, Bağımlılık ve Bilişsel Davranışçı Terapiler ile ilgilenmektedir.

Eğitim

Özel Üsküdar Fen Lisesi / 2004

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2011

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma  Hastanesi / Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi / 2012-2016

İstinye Devlet Hastanesi / 2016-2018

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Psikiyatri Uzmanı / Temmuz 2018-Aralık 2018

Npİstanbul Beyin Hastanesi / Aralık 2018 –

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 
1. Özlem Kazan Kızılkurt, Medine Yazıcı Güleç, Ferzan Ergün Gıynaş, Hüseyin Güleç (2018). Effects of personality functioning on the global functioning of patients with bipolar disorder I. Psychiatry Research 2018; 266: 309-31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.03.028
 
2. Fikret Ferzan Gıynaş, Medine Yazıcı Güleç, Özlem Kazan Kızılkurt, Yücel Yılmaz, Serhat Çıtak, Hüseyin Güleç (2018). Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018, http://dx.doi.org/10.5455/apd.300344
 
3. Özlem Kazan Kızılkurt, Fikret Ferzan Gıynaş. Factors Affecting Treatment Motivation Among Turkish Patients Receiving Inpatient Treatment due to Alcohol/Substance Use Disorder. Journal of Ethnicity in Substance Abuse 2018, DOI:10.1080/15332640.2018.1548324
 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
7.3. Uluslararası   bilimsel   toplantılarda   sunulan   ve   bildiri   kitabında   (Proceedings)   basılan bildiriler
 
1.Özlem  Kızılkurt,  Fikret  Ferzan  Ergün, Ahsen  Büyükavşar,  Hüseyin  Güleç  (2014).  Realtionship between somatosensory amplification with alexithymia, character and temperament in asthma patients:   a   preliminary   report.   6th   International   Congress   on   Psychopharmacology&2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, (Poster)
 
2. Filiz İzci, Evrim Göde Öğüten, Ferzan Gıynaş, Özlem Kızılkurt (2016).  Emergence Of
Manic Episode As A Result Of The Treatment Of Antiviral Agent Named Forcarnet İn A Patient Used After  Kidney  Transplatation..  The  8thınternational  Congress  On  Psychopharmacology  And  4th ınternational Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology (Poster)
 
3. Filiz İzci, Evrim Göde Öğüten, Özlem Kızılkurt, Ferzan Gıynaş (2016).  Toxic Hepatitis Developed After Oral And İntravenous Forms Of Haloperidol İn A Mentally Retarded Patient
With   Diagnosis   Of   Autism   And   Behavioral   Disorder.   The   8thınternational   Congress   On Psychopharmacology And 4th ınternational Symposium On Child And Adolescent
Psychopharmacology (Poster)
 
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
1. Selma Zincir, Ömer Yanartaş, Ümit Başar Semiz, Özlem Kazan. Psychiatric and neurologic viewpoints regarding conversion disorders: a review due to a case. Journal of Mood Disorders 2012;2(4):186-90, DOI: 10.5455/JMOOD.20121105064327
 
2. Filiz İzci, Ebru Fındıklı, Serkan Zincir, Akif Camkut, Özlem Kızılkurt, Ferzan Gıynaş, Sevda Korkmaz, Emin Barış Akın (2017). Bir üniversite hastanesine başvuran organ nakli verici adaylarının psikiyatrik değerlendirmeleri, anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi düzeyleri. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:48-56
 
3. Özlem Kazan Kızılkurt, Suzan Mert Akgül, Filiz İzci (2018). Approach to a conversion disorder with comorbid major depression with pharmacotherapy and psychodrama techniques: a case report. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018. Accepted manuscript. DOI: 10.5350/DAJPN2018310412
 
4. Fikret Ferzan Gıynaş, Özlem Kazan Kızılkurt, Medine Yazıcı Güleç, Hüseyin Güleç (2018). İçgörüsü olan ve olmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında kişilik örgütlenmesi. Cukurova Medical Journal. Accepted manuscript.
 
5. Fikret Ferzan Gıynaş, Özlem Kazan Kızılkurt, Nihal Taştekin, Betül Kırşavoğlu, Gamze Akçay Oruç, Rabia Bilici (2018). Alkol-madde kullanım bozukluğu olan hastalarda tedaviye yarım bırakmanın yordayıcıları olarak mizaç ve karakter profilleri ve dürtüsellik. Cukurova Medical Journal. Accepted manuscript.
 
7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
1.  Filiz  İzci,  Özlem  Kızılkurt,  Ferzan  Gıynaş  (2015).   Kronik  Böbrek  Yetmezliği(Kby)  Hastası  Bir Hastada Tekrarlayan Bir Şekilde Ortaya Çıkan Ağrı Bozukluğu. 51.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım, 2015, Antalya, Türkiye.(Poster)
 
2. Filiz İzci, Ferzan Gıynaş, Özlem Kızılkurt (2015).  Böbrek Nakli Sonrası Organ Reddi Gelişen Bir Alıcıda Ortaya Çıkan Major Depresif Bozukluk Ve Yeme Bozukluğu: Bir Olgu Bildirimi. 51.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım, 2015, Antalya, Türkiye. (Poster)
 
3. Filiz İzci, Özlem Kızılkurt, Ferzan Gıynaş (2015).  Mirtazapin Tedavisi İle Ortaya Çıkan Huzursuz Bacak Sendromu: Bir Olgu Bildirimi. 51.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım, 2015,  Antalya, Türkiye. (Poster)
 
4.  Filiz  İzci,  Ferzan  Gıynaş,  Özlem  Kızılkurt  (2015).   Böbrek  Transplantasyonu  Sonrası,  Psikotik
Özellikler Gösteren Major Depresyon Bozukluğu Gelişen Bir Olgu. 51.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-
29 Kasım, 2015, Antalya, Türkiye. (Poster)
 
5. Medine Yazıcı Güleç, Özlem Kazan Kızılkurt, Ferzan Ergun Gıynaş, Sertaç Alay Öztürk, Nazmiye Güçlü. Özkıyımla İlişkili Akut Duygudurum Bozulması Yaşam boyu ve Güncel Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 02-06 Ekim, 2018, İzmir, Türkiye. (Sözel Bildiri)

Tüm Görüşler


Sizi Arayalım