COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

Eskişehir Atatürk Lisesi - 1975           

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - 1981

Dokuz Eylül Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz ABD - 1988

KBB Anabilim Dalında Doçentlik - 2011

Uzmanlık Öğrencisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Tıp Fakültesi - 1984-1988

Uzman Dr.: Sağlık Bakanlığı Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi - 1988-1992

Başasistan: Sağlık Bak. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hast 2.KBB Kl. - 1992-1997

Uzman Dr.: Sağlık Bak. Manisa Salihli Devlet Hastanesi - 1997-2001

Klinik Şef Yardımcısı:  Sağlık Bak. İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hast. KBB Kliniği - 2001-2012

Kulak Burun Boğaz Bilim Dalında Doçentlik: 17.10 2011

KBB Kliniği Eğitim Görevlisi : Sağlık Bak. İst. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi - 2012 -2013

KBB Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu: İst.GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi - 2013-2016

Etik Kurul Başkanlığı: İstanbul GOP Taksim Eğitim  Araştırma  Hastanesi - 2013-2016

Tümör Konseyi Üyeliği : İstanbul GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi - 2015-2016

YeniYüzyıl Üniv Özel Gaziosmanpaşa Hast: - 4/2016- 4/2017

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun

Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu

Akreditasyon Komisyonu Üyeliği - 2014-2016

Kulak Burun Boğaz alanlarına giren tüm hastalıklar ve cerrahisi 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Al. Oysu C, Topak M, Çelik O, Yilmaz HB, Şahin AA. "Effects of the acute exposure to

the electromagnetic field of mobile phones on human auditory brainstem responses." Eur

Arch Otorhinolaryngol, 262:839-43 (2005).

A2. Şahin AA, Oysu C, Yilmaz HB, Topak M, Kulekci M, Okar I. "Effect of oral

magnesium supplementation on cisplatin ototoxicity/' J Otolaryngol35:112-6 (2006).

A3. Yelken K,Güven 14, Topak M, Turan F." Effects of antituberculosis treatment on self

assessment,perceptual analysis and acoustic analysis of voice quality in laryngeal

tuberculosis patients." The Journal of Laryngology & Otology 122:378-382 (2007)

 

A4. Topak M, Oysu C, Yelken K, Sahin-Yiimaz A, Kulekci M. "Laryngeal involvement in

patients with active pulmonary tuberculosis/' Eur Arch Otorhinolaryngol, 265:327-30

(2008).

A5. Topak M, Ozdoganoglu T, Sahin-Yiimaz AA, Guzelderen F, Kulekci M. "Facial Nerve

Paralysis, labyrinthine fistula and brain abscess due to chronic otitis media/' The

Mediterranean J ofOtol, 4:47-50 (2008).

A6. Topak M, Sahin-Yiimaz A, Ozdoganoglu T, Yılmaz HB, Ozbay M, Kulekci M.

"Intratympanic methylprednisolone injections for subjective tinnitus/' J Laryngol Otoİ, Jul

29:1-5. [E-Pub ahead of print] (2009).

A7. Celebi S, Yelken K, Çelik O, Taskin U, Topak M. "Thermal welding vs. cold knife

tonsillectomy: a comparison of voice and speech." Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011

Jan;75(l): 114-7. Epub 2010 Nov 11.

A8. Develioglu ON, Sirazî S, Topak M, Purisa S, Kulekci M. "Differences in Mucociliary

activity of volunteers undergoing Ramadan versus Nineveh fasting".Eur Arch

Otorhinolaryngol. 2012 Nov 22.

A9. Ömer N Deveiiooiu, Ceki Paltura, Murat Topak, Mehmet Kulekci "Was the rapid

resolution of a laryngeal granuloma due to high dose double proton pump inhibitor

treatment?" J Laryngol Voice 2011;1: 60-2

AlO. Develioglu ON, Yilmaz M, Cağlar E, Topak M, Kulekci M." Oto-toxic effect of gastric

reflux". J Craniofac Surg. 2013 Mar;24(2):640-4. doi: 10.1097/SCS.0b013e31827c7dad

All. Celebi S, Cağlar E, Develioglu ON, Topak M, Yalcin E, Kulekci M. "The effect of the

duration of merocei in a glove finger on postoperative morbidity". J Craniofac Surg. 2013

Jul;24(4): 1232-4. doi: 10.1097/SCS.0b013e31828a72a2.

A12. Topak M, Develioglu ON, Celebi S, Cağlar E, Kimiloglu E, Kulekci M. "A rare tumor

of the parapharyngeal space: anaiomyxolipoma". J Craniofac Surg. 2013

Sep;24(5): 1724-5. doi: 10.1097/SCS.0b013e318292c7fl.

A13. Celebi S, Yelken K, Develioglu ON, Topak M, Çelik O, Ipek HD, Kulekci M.

"Acoustic, perceptual and aerodynamic voice evaluation in an obese population". J

Laryngol Otol. 2013 Oct;127(10);987-90. doi: 10.1017/S0022215113001916. Epub 2013

Oct 14.

 

A14. Celebi S, Topak M, Develioglu ON, Cagiar E, Yalcin E, Unsel M, Kulekci M. "Effect of

thermal welding tonsillectomy on emergence agitation", J Craniofac Surg. 2013

Sep;24(5):1844-8.

A.15 Koleli H, Paitura C, Sahin-Yilmaz A, Topak M, Develiogiu ON, Kulekgi M. "Peak

nasal inspiratory fiowmetrv for selection of patients for radiofreauencv ablation of

turbinates." Ann Otoi Rhinol Laryngol. 2014 Jui;123(7):457-60.

A.16 Celebi S, Cağlar E, Yilmaz B, Develioglu 0, Topak M, Is H, Kulekci M. "Does

rhinoplasty reduce nasal patency?"

Ann Otoi Rhinol Larvngol. 2014 Oct;123(10):701-4, doi: 10.1177/0003489414532783.

Epub 2014 Mav 1.

A.17 Mehmet Külekçi, Rıdvan Budun,Mehmet Özgür Avinçsal, Denizhan Dizdar, Seçkin

Ulusov, Ömer Necati Deveiioğlu, Murat Topak. "Effects of a proton pump inhibitor on

larvngeal irrittation in patients with laryngopharyngeal reflux" ENT Updates

2015;5(2):58-62 doi:10.2399/jmu.2015002002

A. 18 Cağlar E, Celebi S, Topak M, Develioglu NO, Yalcin E, Kulekci M." How can

periorbital oedema and ecchvmose be reduced in rhinoplasty?" Eur Arch

Otorhinolarvngol. 2016 Feb 2. [Epub ahead of print]

A.19 Avincsal MO, Altundag A, Ulusov S, Dine ME, Dalgic A, Topak M." Halitosis

associated volatile sulphur compound levels in patients with laryngopharyngeal reflux."

Eur Arch Otorhinolarvngol. 2016 Mar 5. [Epub ahead of print]

A.20 Dine ME, Dalgic A, Ulusov S, Dizdar D, Develioglu O, Topak M." Does iron

deficiency anemia affect olfactory function?" Acta Otolaryngol. 2016 Mar 10:1-4. [Epub

ahead of print]

A.21 Avincsal MO, Altundag A, Dine ME, Cavonu M, Topak M, Kulekci M.

Evaluation of halitosis using OraiChroma™ in patients with allergic rhinitis.

Eur Ann Otorhinolarvngol Head Neck Dis. 2016 Sep;133(4):243-6. doi:

10.1016/j.anor!.2015.08.042. Epub 2016 Apr 7.

A.22 Ulusov S, Dine ME, Dalgic A, Topak M, Dizdar D, is A.

Are people who have a better smell sense, more affected from satiation?

Braz J Otorhinolarvngol. 2016 Sep 12. pii: S1808-8694(16)30175-6. doi:

10.1016/j.bjorl.2016.08.011. [Epub ahead of print]

A. 23 Dalgic A, Dine ME, Ulusoy S, Dizdar D, Is A, Topak M.

Comparison of the effects of nasal steroids and monteiukast on olfactory functions in

patients with allergic rhinitis. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2017 Jan 18. pii:

S1879-7296(16)30226-5. doi: 10.1016/j,anorl,2016.05.012. [Epub ahead of print]

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında fProceedinas)

basılan bildiriler:

 

B1. Katılmış H, Tekinalp Y, Özdemir İ, Akacun K, Topak M "The relation of extrinsic

muscle and cricoarytenoid joint involvement with cord vocal mobility by histopathological

studies" XV World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Istanbul

20-25 Haziran 1993 Sözlü sunu.

B2. Şahin AA, Doğan O, Topak M, Kulekci M, Yelken K, Ozbay M. "Natura! Killer T celi

lymphoma in the nasal cavity," Rhinoistanbuİ, İstanbul, Haziran 2004, Poster,

B3. Sahin-Yilmaz A, Koleli H, Topak M, Yilmaz HB, Kulekci M. Outcome of medical

management in chronic rhinosinusitis - preliminary study findings. 5th International

Consensus Conference On Nasal Polyposis, Antalya, 28-31 Mayıs 2009, Poster.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Erküçük F, Palandöken M, Matkari M, Topak M, Kırkım G."Orta öğrenim çağındaki

çocuklarda işitme taraması (Narlıdere Seyfi Eraltay Lisesinde okuyan 11-19 yaşları arası

759 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırma) E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 23:1477-1483

(1984).

C2. Erküçük F, Topak M, Matkari M, Kırkım G. "İşitme taramalarında rinne testinin

değeri" E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 23: 1485-1490 (1984).

C3. Palandöken M, Matkari M, Topak M, Çallı H, Koru N, Şerbetçioğlu B, Akın A, Günbay

U." İzmir'in gecekondu bölgesinde bulunan ilkokullarda yapılan rutin KBB ve odiometrik

tarama sonuçlarının sunulması" İzmir Devlet Hastanesi Mec, 2: 325-335 (1986).

C4. Palandöken M, Matkari M, Topak M, Çallı H, Koru N, Şerbetçioğlu B, Buğdaycı H,

Akın A, Günbay U. " Ecbalium elatorîum adlı maddenin burun ve sinüs mukozası üzerine

etkisi (16 tavşan üzerinde yapılan eksperimental bir çalışma) İzmir Göğüs Hast.

Hastanesi Dergisi, 1:56-59 (1986).

C5. Palandöken M, Matkari M, Topak M, Koru N, Çallı H, Şerbetçioğlu B, Akın A, Günbay

U. ” İzmir şehri'nin gürültü kirliliğinin bölgesel olarak değerlendirilmesi 11 İzmir Devlet

Hast Mec. 2:319-324 (1986),

C6. Palandöken M, Matkari M, Topak M, Çallı H, Koru N, Şerbetçioğlu B, Akın A, Günbay

U. " Kadınlarda ovulatuar siklus içerisinde meydana gelen melodik indeks değişiklikleri."

İzmir Devlet Hast. Mec. 2: 340-345 (1986).

 

C7. Topak M; Günbay M.U, Ceryan K, Genç A, Kırkım G." Diabetes mellitusun akustik

refleks üzerindeki etkilerinin incelenmesi" Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,4\

127-136 (1989).

C8. Topak M, Özdemir İ, Derebaşı H, Metin K.K. " Eksploratuar timpanotomi" İzmir

Devlet Hastanesi Tıp Dergisi', 3:379-382 (1995)

C9. Metin K.K, Akacun K, Pınar E, Elmas İ, Topak M, Erdoğan N."Larenks kanserlerinin

boyun lenf nodlarına metastazının klinik, ultrasonografik, biigisayarlıtomografik ve

patolojik olarak tanısal değerlerinin karşılaştırılması" İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp

Dergisi, 4:35-40 (1996).

C10. Topak M, Katılmış H, Şahin S.E, Ilık Ö, Pınar E, Akacun E. " Trakeal stenozlarda

segmental rezeksiyon ve primer anastomoz" İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi

,2:33-35 (1997)

C11. Akacun K, Pınar E, Topak M, Katılmış H, Bağırsakçı S, Özaksoy D. "Parsiel

larenjektomililerde yutma sorunu (videofluoroskopik değerlendirme)" Dokuz Eyiüi

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi', 11: 175-180 (1997).

C12. Akacun K, Pınar E, Topak M, Katılmış H, Aslan M. "Larenksin mukoepidermoid

karsinomu" SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 4:11-13 (1998).

C13. Pınar E, Topak M, Şahin S.E, Tatar B, Akacun K." Rinoorbital mukormikozis"

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5-1012:7-10 (1998).

C14. Topak M, Garca F, Şahin AA, Kulekci M, Delibaş K. "Larengeal Tüberküloz," Türk

Otoiarengofoji Arş , 40: 286-291 (2002).

C15. Topak M, Develioğiu Ö, Garça M.F, Çelik Ö. "Brankial yarık anomalileri: olgu

sunumu" KBB Postası, 13: 42-46 (2003).

C16. Kara N, Oysu C, Şahin AA, Topak M, Çelik Ö, Külekçi M. "İdiopatik fasial paraiîzide

elektro nörog ra finin prognostik değeri," Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,

33:15-19 (2003).

C17. Topak M, Oysu C, Yelken K, Şahin AA, Külekçi M. "Oral Kavite Defektlerinin

Onarımında Sternokleidomastoid Kas Deri Flebi Kullanımı: İki olgu sunumu," Taksim

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi)34: 31-33 (2004).

 

C18. Topak M. "Larengea! transplantasyon" Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp

Dergisi, 34:5-10 (2004).

C19. Topak M. "Baş boyun skuamöz hücreli kanserlerde NO boyuna yaklaşım" Taksim

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 35:5-10 (2005).

C20. Yelken K, Şenay N, Topak M, Külekçi M. "İstanbulda bulunan altı hastanedeki

gürültü düzeylerinin karşılaştırılması" Türk Otolarengofoji Arş,45:206-212 (2007).

C21. Topak M, Şahin-Yıimaz A, Saatçi Ö, Teke M, Külekçi M. "Diabetik Hastalarda

Parotis Boyutlarının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi," Türk Otoiarengoiöji Arşivi,

47:129-132 (2009).

C22. Topak M, Çelebi Ş, Deveiioğlu ÖN, Akdağ M, Çağlar E, Duru İpek H, Külekçi M."

Parotis Kitlelerinde Tam ve Tedavi Sonuçlarımız." Selçuk Tıp Dergisi 2013; 29(2): 64-67

C23. Çelebi Ş, Çağlar E, İş A, Deveiioğlu ÖN, Topak M, Külekçi M. "Septal Perforasyon

Onarımında Klinik Tecrübemiz." Journal Of Academic Research In Medicine 2013; 3:

28-30

C24, Denizhan Dizdar,Mehmet Emre Dinç, Seçkin Ulusoy, Abdullah Dalgıç, Mehmet

Özgür Avinçsal, Cengiz Yumru, Murat Topak "Yoğun Bakımda Takip Edilen Uzamış

Entübasyonlu Hastalarda Orta Kulakta Efüzyon Sıklığının ve Efüzyon Gelişmesinde Rol

Oynayan Etkenlerin Değerlendirilmesi. Journal Of Academic Research In Medicine

2015;5:64-7

C25.Ceki Paltura, Şaban Çelebi, Ömer N Deveiioğlu, Tzemal Chatzi, Murat Topak, M.

Haluk Özkul, Mehmet Külekçi "Kıkırdak-Perikondrium Kompozit Grefti İle Transkanal

Timpanoplasti" Journal Of Academic Research In Medicine 2015;5:107-9

C26. Murat Topak. Üloen Kökes. Çeki Paltura, Ömer Necati Deveiioğlu, Erdem

Caciiar Mastoidektomi Uygulanan Hastalarda Tur Çalışmasının Oluşturduğu Titreşimin

Fasival Sinir Motor Fonksiyonlarına Etkisi (JAREM ; : -) DOI: 10.5152/jarem.2017.1251

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basıları bildiriler:

D1. Tatar B, Katılmış H, Özdemir İ, Topak M. "Kliniğimizde tedavi edilen baş-boyun

travmaları" 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul ,1995, sözlü sunu

 

D2. Topak M, Katılmış H, Şahin S.E, Karaokutan Ö. " Trakeal Stenozlarda Segmentai

Rezeksiyon ve Primer Anastomoz" 23.Ulusal Otorinolarengoloji -Baş-Boyun Cerrahisi

Kongresi, Antalya, 1995, Sözlü sunu.

D3. Topak M, Altay C, Tatar B, Yoldaş C, "Öpere Parotis Tümörlerinde Tc99m

Pertechnetate Sintigrafisiyle Residüel Dokunun İncelenmesi" 23.Ulusal Otorinolarengoloji

-Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1995, Sözlü sunu

D4. Topak M, Pınar E, Derebaşı H, Şahin S.E, Katılmış H. "Retrospective analysis of

laryngeal cancer" 1. Türk-İtalyan Larengoioji Kongresi, Antalya, 1997, Poster

D5. Topak M, Garca F, Şahin AA, Kulekci M, Delibaş K, "Larenks Tüberkülozu" 26, Ulusal

Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2001, Poster.

D6. Oysu Ç, Topak M, Çelik Ö, Yılmaz B, Külekçî M. "Mobil Telefonların Elektromanyetik

Alanlarının İnsan İşitsel Beyin Sapı Yanıtlarına Etkisi", 27. Ulusal Otorinolarengoloji ve

Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2003, Sözlü sunu.

D7.Topak M, Karakaya M, Özdoğanoğlu T, Külekçî M. "Rekurren Tonsillitlerde Tonsil İçi

ve Yüzeyi Arasındaki Mikrobiyolojik Floranın Karşılaştırılması ve Tonsil Dokusundaki

İmmünolojikDeğişiklikler"27. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,

Antalya, 2003, E-Poster

D8. Şahin AA, Oysu Ç, Tetikkurt S. Matur R, Yücel T, Topak M, Özgür H, "Boyun Lenf

Nodunda Primer Vasküİer Neoplazi: Olgu Sunumu," Kulak Burun Boğaz'da Muitidisipliner

Yaklaşımlar, Uludağ, 2004, Poster.

D9. Şahin AA, Özdoğanoğlu T, Tetikkurt S, Topak M, Çetin A, Külekçi M. "Nazal

Kondromezenkimal Hamartom: Olgu Sunumu," 28. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-

Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005, Poster.

D10. Topak M, Oysu Ç, Yelken K, Şahin AA, Külekçi M. "Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda

La re ngeal Tutulum" 28. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi,

Antalya, 2005, Poster.

D11. Topak M, Özdoğanoğlu T, Şahin Yılmaz AA, Güzelderen F, Külekçi M " Kronik Otitis

Media'ya bağlı Fasiyal Sinir Paraiizisi, Labirent Fistülü ve Beyin Absesi, " Dilemmas in

Neuro-Otology Sempozyumu, Antalya, 2006, Poster

 

D12. Topak M, Şahin Yılmaz A, Özdoğanoğlu T, Yilmaz HB, Özbay M, Külekçi M. "Tinnitus

Tedavisinde İntratimpanik Metilprednizoion Enjeksiyonu/' 30.Ulusal Otorlnolarengoloji ve

Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi, Anta!ya/ 2008, Sözlü sunu,

D13. Topak M, Şahin Yılmaz A, Saatçi Ö, Teke M, Külekçi M, Diabetik Hastalarda Parotis

Boyutlarının Ultrasonografik Ölçümü," 30.Ulusal Otorinolarengofoji ve Baş- Boyun

Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2008, Poster.

D14. Şahin Yılmaz A, Köleli H, Topak M, Yılmaz HB, Külekçi M. "SNOT-20 Türkçe

Versiyonunun Güvenilirliği ve Geçerliliği", 5. Ulusal Rinofoji Kongresi, Antalya, 2009,

Poster.

D15. Şahin Yılmaz A, Topak M, Şirazi S, Külekçi M. "Sağ Ethmoid Sinüs Grubunun

Eksternal Transnazal Penetran Yaralanması: Bir Olgu Sunumu", 5. Ulusal Rinolojİ

Kongresi, Antalya, 2009, Poster.

D16. Havva Duru İpek ,Ömer Necati Develioğlu, Şaban Çelebi, Murat Topak, Mehmet

Külekçi "Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastalardaki radyolojik değişikliklerle

semptomatolojik değişikliklerin korelasyonu" 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş

Boyun Cerrahisi Kongresi ,Antalya 2011 Poster sunumu

D17. Şaban Çelebi, Erdem Çağlar, Murat Topak, Mehmet Akdağ, Mehmet Külekçi "Oral

kavite defektlerinin onarımında sternokieidomastoid kas deri flebi kullanımı." 33. Türk

Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Antalya 2011 Poster sunumu

D18. Rıdvan Büdün, Havva Duru İpek, Murat Topak, Mehmet Külekçi, Abdulhalim İş

"Tiroglossal duktus kistinde insidental papiller tiroid karsinomu" 33. Türk Ulusal Kulak

Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya 2011, Poster sunumu

D19. Abdulhalim İş, Rıdvan Büdün, Havva Duru İpek, Murat Topak, Şaban Çelebi,

Külekçi Mehmet "Dil kökünde minör tükürük bezi kaynaklı berrak hücreli karsinom" 33.

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2011, Poster

sunumu

D20. Şaban Çelebi, Erdem Çağlar, Abdülhaiim İş, Murat Topak "Rinoplastide lateral

osteotomilerin yapılış zamanının postoperatif periorbital ödem ve ekimoza etkisi" 34 Türk

Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2012, Poster sunumu

D21. Erdem Çağlar, Şaban Çelebi, Ömer Necati Develioğlu, Murat Topak "Larengeal

hemanjîyom" 34 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,

Antalya 2012, Poster sunumu

 

D22. Bahadır Reis, Erdem Çağlar, Şaban Çelebi, Ömer Necati Develioğlu, Murat Topak,

Mehmet Külekçi "Dil kökünde diffüz büyük B hücreli lenfoma" 34 Türk Ulusal Kulak

Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2012, Poster sunumu

D23. Murat Topak, Havva Duru İpek, Şaban Çelebi, Ömer Necati Develioğlu, Bahadır

Reis, Mehmet Külekçi "Tükürük bezinin duktai karsinomu" 34 Türk Ulusal Kulak Burun

Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2012, Poster sunumu

D24. Murat Topak, Havva Duru İpek, Ömer N.Develioğlu, Abdülhalim İş, Mehmet

Külekçi "Parafarengeal bölgenin hava yolu obstruksiyonu yaratan pleomorfik adenomu"35

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya 2-6 Kasım 2013,

Poster sunumu.

D25. Şaban Çelebi, Erdem Çağlar, Baki Yılmaz, Murat Topak, Necati Ömer

Develioğlu,Abdülhalim İş"Rinoplasti nazaî patensiyi azaltır mı?" 35 Türk Ulusal Kulak

Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya 2-6 Kasım 2013, Poster sunumu.

D26.Seçkin Uiusoy, Murat Topak, Mehmet Emre Dinç, Abdullah Dalgıç, Denizhan

Dizdar, Abdülhalim İş "İnsanlarda Açlık ve Tokluk Arasında Belirgin Koku Duyusu

Değişiklikleri'* 1 * Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Günleri, Kars 8-10

Mayıs 2015, Poster Sunumu

D27. Mehmet Dinç, Abdullah Dalgıç, Seçkin Uiusoy, Denizhan Dizdar, Ömer Necati

Develioğlu, Murat Topak "Demir Eksikliği Olan Kadınlarda Koku Alma Fonksiyonlarının

Değerlendirilmesi" 1. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Günleri, Kars

8-10 Mayıs 2015, Poster Sunumu

D28. Mehmet Külekçi, Rıdvan Budun, Mehmet Özgür Avinçsal, Denizhan Dizdar, Seçkin

Uiusoy, Ömer Necati Develioğlu, Murat Topak "Larengofarengeal Reflüde Geniz Akıntısı

ve Boğaz Temizleme İhtiyacının Proton Pompa İnhibitörü Tedavisine Yanıtının

Araştırılması" 1. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Günleri, Kars 8-10

Mayıs 2015, Poster Sunumu

D29. Denizhan Dizdar, Mehmet Emre Dinç, Seçkin Uiusoy, Abdullah Dalğıç, Mehmet

Özgür Avinçsal, Cengiz Yumru, Murat Topak " Yoğun Bakımda Takip Edilen Uzamış

Entübasyonlu Hastalarda Orta Kulakta Efüzyon Sıklığının ve Sebeplerinin

Değerlendirilmesi" 1. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Günleri, Kars

8-10 Mayıs 2015, Poster Sunumu

D30. Baş boyun hastalarında Nutrisyonel destek paneli konuşmacısı 38. Türk Ulusal Kulak Burun

Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2016 Antalya

D31. Murat Topak "Larenks Kanserlerinin Klinik Tanısı Ve Evrelemesi" Kanser Gündemi

Dergisi Volüme 5/1 Ocak 2017 , sayfa 9-12

Unvanı, Adı Soyadı:Prof.Dr. Murat TOPAK

Doğum Tarihi : 01.01.1958

Öğrenim Durumu

Lise : Eskişehir Atatürk Lisesi(1975)                                   

Lisans : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi(1981)                       

Tıpta Uzmanlık : Dokuz Eylül Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz ABD(1988)        

KBB Anabilim Dalında Doçentlik: 2011

Görevler

Uzmanlık Öğrencisi : Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Tıp Fakültesi                                        1984-1988

Uzman Dr. : Sağlık Bakanlığı Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi                                                        1988-1992

Başasistan  : Sağlık Bak. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hast 2.KBB Kl.                                    1992-1997

Uzman Dr. : Sağlık Bak. Manisa Salihli Devlet Hastanesi                                                                1997-2001

Klinik Şef Yardımcısı:  Sağlık Bak. İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hast. KBB Kliniği               2001-2012

Kulak Burun Boğaz Bilim Dalında Doçentlik:                                                                               17.10 2011

KBB Kliniği Eğitim Görevlisi : Sağlık Bak. İst. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi                         2012 -2013

KBB Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu: İst.GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi                     2013-2016

Etik Kurul Başkanlığı: İstanbul GOP Taksim Eğitim  Araştırma  Hastanesi                                   2013-2016

Tümör Konseyi Üyeliği : İstanbul GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi                                     2015-2016

YeniYüzyıl Üniv Özel Gaziosmanpaşa Hast:                                                                               4/2016- 4/2017

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun

Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu

Akreditasyon Komisyonu Üyeliği                                                                                                  2014-2016

Uzmanlık Tezi :Diabetes Mellitus’un Akustik Refleks Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi.

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

 İzmir 1988: Tez Danışmanı, Prof.Dr. Kerim Ceryan

Makaleler ve bildiriler için tıklayınız


Tüm Görüşler