COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

Alman Lisesi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2008

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi /  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / 2013

Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapisi Eğitimi -  İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapisi Derneği

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2008-2013

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2013-2014

Trabzon Kanuni Eğitim ve araştırma Hastanesi 2014-2017

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri 2017 – halen

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Davranış bozuklukları

Ergenlik dönemi görülen ruhsal zorlanmalar

Ekran (bilgisayar- telefon ) bağımlılığı

Yeme bozuklukları

Kaygı bozuklukları

Somatizasyon bozukluğu (fiziksel belirtilerin eşlik ettiği ruhsal zorlanmalar)

Depresyon

Obsesif kompulsif bozukluk (Takıntı hastalığı)

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Atagün Mİ, Balaban ÖD, Atagün Z, Elagöz M, Yılmaz Özpolat A. Kronik hastalıklarda bakım veren yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2011; 3(3): 513-552.

A2. Karaçetin G, Demir T, Baghaki S, Cetinkale O, Elagöz Yüksel M. Psychiatric disorders and their association with burn-related factors in children with burn injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014 May; 20(3):176-80.

A3. Elagoz Yuksel M, Yuceturk B, Faruk Karatas O, Ozen M, Dogangun B. The altered promoter methylation of oxytocin receptor gene in autism. J Neurogenet. 2016 Aug 5:1-5.

A4. Sari Gokten E, Tulay EE, Beser B, Elagoz Yuksel M, Arikan K, Tarhan N,  Metin B. Predictive Value of Slow and Fast EEG Oscillations for Methylphenidate Response in ADHD. Clinical EEG and neuroscience 2019; 50(5), 332-338.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Panel konuşması. Çocukluk Çağı Şizofrenisinde Bilişsel Semptomlarla Başa Çıkma. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 2. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu. 16-20 Nisan 2014, Antalya.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Karaçetin G, Elagöz Yüksel M, Erdoğan A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olgularında atomoksetin tedavisinin nokturnal enürezis üzerine etkisi: ilk bulgular.

C2. Kılıçoğlu B, Yüksel ME, Sütçübaşı B, Ayık B, Gökten ES, Metin B. The Impact Of Comorbıd Socıal Anxıety Dısorder And Symptom Severıty On Neurocognıtıve Functıons Of Chıldren Wıth Attentıon Defıcıt Hyperactıvıty Dısorder. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020; 11(4).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Poster bildirisi. Otizm ve İşitme Engeli Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkalrı Kongresi. 25-28 Nisan 2011, Antalya.

 

“Yaygın gelişimsel bozukluk ve tepkisel bağlanma bozukluğunun epigenetik değişiklikler açısından karşılaştırılması: Oksitosin reseptör geninin rolü” isimli tezi ile ulusal kongrede ödüle layık görülmüştür. 

 Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmaları, kitap bölümü yazarlığı, uluslararası ve ulusal tıbbi kongrelerde oturum konuşmaları bulunmaktadır. 

Mine Elagöz Yüksel, 1983 İstanbul doğumludur.  Alman Lisesi mezunu olan Uzm. Dr. Mine Elagöz Yüksel 2008 yılında İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi çocuk-ergen psikiyatri bölümünde görev yaptıktan sonra Trabzon’da mecburi hizmetini tamamlamıştır. “Yaygın gelişimsel bozukluk ve tepkisel bağlanma bozukluğunun epigenetik değişiklikler açısından karşılaştırılması: Oksitosin reseptör geninin rolü” isimli tezi ile ulusal kongrede ödüle layık görülmüştür. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmaları, kitap bölümü yazarlığı, uluslararası ve ulusal tıbbi kongrelerde oturum konuşmaları bulunmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği üyesi ve çocuk ve ergen psikanalitik psikoterapistidir.İyi derecede almanca ve İngilizce bilmekte ve yabancı dil konuşan danışan kabul edebilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.


Tüm Görüşler