COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

T.E.B Ataşehir Anadolu Lisesi / 2003-2007

T.C. Maltepe Üniversitesi / Psikoloji / 2012

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans / 2012-2014

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş / İnsan Kaynakları – Staj

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı / İnsan Kaynakları – Staj

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi / Psikiyatri Kliniği / Stajyer Psikolog

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi / Bağımlılık Kliniği – Staj

Özel Andaç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi / Psikolog / 2012-2013

Sosyal Sorumluluk Projeleri

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi / Psikolog / Kasım 2013-

Kişilik Bozuklukları
Kaygı Bozuklukları
Kronik Ruhsal Hastalıklar
Cinsel İşlev Bozuklukları
Bağımlılık
 

04/2009 OKB Tanı Yaklaşım ve Tedavi

04/2009 Üniversitelerde Girişimcilik ve İş Planına Giriş JCI Türkiye Eğitim Enstitüsü

05/2009 Yaşam Becerileri Geliştirme Grup Çalışması

05/2010 - Toplum Gönüllüleri Vakfı- Oryantasyon Programı

05/2010 – I. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu- Yeniden Özgürlük Projesi

04/2011 - II. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu

03/2012 – Beden Dili ve Motivasyon Eğitimi

04/2012 – Şizofreni ve Psikososyal Yaklaşım Semineri

11/2012 - MMPI Kişilik Testi / Türk Psikologlar Derneği

12/2012 – 03/2013 Psikodrama (98 saat)

09/2013 – Roschach / Prof. Dr. Tevfika İkiz (Halen devam etmektedir)

Psikodinamik Terapi Eğitimi (devam ediyor)

CAS (Cognitive Assessment System) Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin (2017)

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Bilgelik Enstitüsü, Prof. Dr. Hakan Türkçapar (2014)

EMDR ( Göz hareketleri duyarsızlaştırma-yeniden işleme), Davranış Bilimleri Enstitüsü, Uzm. Psk. Emre Konuk

Rorschach Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Tevfika İkiz (2013 – 2015)

MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Türk Psikologlar Derneği, Dr.Songül Bozkurt ve Dr. Nursen Oral (2012)

OKB Tanı Yaklaşım ve Tedavi 

Psikodrama (98 saat) Psk. Yıldız Burkovik

Beden Dili ve Motivasyon Eğitimi

Şizofreni ve Psikososyal Yaklaşım Semineri

Yaşam Becerileri Geliştirme Grup Çalışması 

I. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu- Yeniden Özgürlük Projesi

II. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu

Üniversitelerde Girişimcilik ve İş Planına Giriş JCI Türkiye Eğitim Enstitüsü

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Bilgelik Enstitüsü, Prof. Dr. Hakan Türkçapar

EMDR ( Göz hareketleri duyarsızlaştırma-yeniden işleme), Davranış Bilimleri Enstitüsü, Uzm. Psk. Emre Konuk

Rorschach Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Tevfika İkiz

MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Türk Psikologlar Derneği, Dr.Songül Bozkurt ve Dr. Nursen Oral

OKB Tanı Yaklaşım ve Tedavi

Psikodrama (98 saat) Psk. Yıldız Burkovik

Beden Dili ve Motivasyon Eğitimi

Şizofreni ve Psikososyal Yaklaşım Semineri

Yaşam Becerileri Geliştirme Grup Çalışması 

I. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu- Yeniden Özgürlük Projesi

II. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu

Üniversitelerde Girişimcilik ve İş Planına Giriş JCI Türkiye Eğitim Enstitüsü

Lisans tezi; "Banka Çalışanlarının İş Doyumu Düzeyleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki" ,  Yüksek Lisans Tezi; "Bağımlı Bireylerde, Bağlanma Stilleri İle Kontrol Odağı Arasındaki İlişkisi"

 

1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini 2003-2007 yılları arasında T.E.B Ataşehir Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2012 yılında T.C Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir.

Öğrenimi sırasında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş -İnsan Kaynakları Birimi Stajyeri, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı – İnsan Kaynakları Birimi Stajyeri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği – Stajyer Psikolog, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Bağımlılık Kliniği’nde stajlarını başarı ile tamamlamıştır. Özel Andaç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 01.11.2012 – 17.07.2013 tarihleri arasında Psikolog olarak görev yapmıştır.  

Lisans öğrenimi sırasında birçok akademik araştırma ve sosyal sorumluluk projesinde yer almıştır. Bunlardan bir kısmı; Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kartal Belediyesi işbirliği ile yürütülen "Düşük Sosyo-Ekonomik Aile ve Çocuklarla ‘Yaşayan Değerler Çalışması’ " ve “Aileler ile Çocuklarının İletişim Becerileri” gibi çalışmalardır.

Araştırma Projesi kapsamında “Banka Çalışanlarının İş Doyumu Düzeyleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki” konulu araştırmasını  başarı ile  tamamlamıştır.

Kasım 2013'den bu yana NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nde psikolog olarak görev yapmaktadır.

Katıldığı Eğitim ve Kurslar:

04/2009 OKB Tanı Yaklaşım ve Tedavi
04/2009 Üniversitelerde Girişimcilik ve İş Planına Giriş JCI Türkiye Eğitim Enstitüsü 
05/2009 Yaşam Becerileri Geliştirme Grup Çalışması
05/2010 - Toplum Gönüllüleri Vakfı- Oryantasyon Programı
05/2010 – I. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu- Yeniden Özgürlük Projesi
04/2011 - II. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu
03/2012 – Beden Dili ve Motivasyon Eğitimi
04/2012 – Şizofreni ve Psikososyal Yaklaşım Semineri
11/2012 - MMPI Kişilik Testi / Türk Psikologlar Derneği
12/2012 – 03/2013 Psikodrama (98 saat)
09/2013 – Roschach / Prof. Dr. Tevfika İkiz (Halen devam etmektedir)


Tüm Görüşler