COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

Marmara Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / 2004

İstanbul Ticaret Üniversitesi / Uygulamalı Psikoloji / 2004-2007

Anadolu Üniversitesi / Dil ve Konuşma Terapistliği /2011

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

Bosphorus  Anatomica Hastanesi / Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Üsküdar Üniversitesi / Dil ve Konuşma Terapistliği

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (DKBUD) ve Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Uzmanları Derneği (SKYBUD)  üyesi

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
7.3. Uluslararası   bilimsel   toplantılarda   sunulan   ve   bildiri   kitabında   (Proceedings)   basılan bildiriler
 
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 
Kitap Bölümleri  : Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar, Nobel Tıp Kitabevleri
 
Bölüm 46: Dil ve Konuşma Gelişimi
 
Bölüm 47: Dil ve Konuşma Bozuklukları
 
7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
Mayıs 2017 8. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Vaka Sunumu
 
Eylül 2015 7.  İstanbul KBB-BBC derneği Kongresi-Psikojenik Disfonilerde Terapi
 
Yaklaşımları
Mayıs 2013
 
6. Ulusal Dil ve Konuşma Boz. Kongresi, Çağrı Merkezi Çalışanlarında Ses Sağlığı
 
7.7.  Diğer yayınlar
 
8. Projeler
 
9.   İdari Görevler
 
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 
Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (DKBUD)
Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Uzmanları Derneği (SKYBD)

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde staj yaptı. 1999 Marmara depreminde deprem bölgesinde aktif olarak görev aldı. 2001- 2006 yılları arasında İlgi İşitme ve Konuşma Bozuklukları Rehabilitasyon Merkezinde çocuk ve ergenler ile çalıştı. Aynı zamanda Denge Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk ve ergenlerin yanı sıra Akademi Terapi Merkezinde yetişkin vakalarla bireysel psikoterapi seanslarını yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikoz, nevroz servisleri ile poliklinikte ayaktan ve yatan yetişkin hastaların tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda; dinamik yönelimli bireysel psikoterapi, psikodrama grup terapisi, etkileşim grupları, psiko-eğitsel grup terapisi ve psikometrik test uygulamalarında görev aldı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Psikoloji Laboratuvarı’ndan psikometrik testler eğitimi aldı. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2004-2006 yılları arasında Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği’nde Prof.Dr.Mehmet Z.Sungur tarafından verilen Kognitif&Davranışçı Psikoterapiler eğitim ve süpervizyonunu tamamladı. 2004 yılında eğitimine başladığı İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitütüsü’nde eğitimini tamamlayarak 2011 yılında psikodrama grup terapisti (Psikodramatist) olmaya hak kazandı. Prof.Dr.Doğan Şahin tarafından verilen Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimine katıldı. Sağlık Bakanlığının Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Eğitici Eğitimini alıp ardından Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Tedavi Ekiplerine yönelik, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Eğitimini verdi. Sağlık bakanlığının ‘Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesini’ almaya hak kazandı.Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Merkezinden(Cetad) Cinsel İşlev Bozukluklarına yönelik terapi eğitimini aldı. Doç.Dr.Celal Odağ tarafından verilen Etkileşim Grupları eğitimi ve süpervizyonunu alarak etkileşim gruplarında terapistlik yapmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Uzm.Psk.Yavuz Erten, Prof.Dr.Bella Habip ve Prof.Dr.Mine Özmen’nin analitik yönelimli vaka süpervizyonlarına katıldı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikoterapi Merkezi’nin kuruluş aşamasında tedavi ekibi içinde görev alarak 2015 yılına kadar merkezde nevrotik bozukluklar ve kişilik bozuklukları alanında, bireysel ve grup terapisti olarak çalıştı. 2015 ağustos ayından itibaren NPEtiler Polikliniğinde çalışmaya başlamıştır.


Tüm Görüşler